Thema Pinksterconferentie 2019

De 49ste editie van de Pinksterconferentie van Stichting Opwekking staat in het teken van ‘DIEPER met de Geest’. Tijdens de Pinksterconferentie willen we mensen bemoedigen en aansporen om DIEPER te gaan – door en met de Heilige Geest. Alleen als we dieper gaan zullen we meer ontdekken van Gods koninkrijk en van het levensveranderende werk van de Heilige Geest. Dat besef geeft hoop, niet alleen voor de toekomst, maar ook voor ons leven nu.

De klemtoon ligt deze conferentie op ‘met’ de Heilige Geest. Hiervoor is gekozen omdat we zelf een aandeel hebben in het werk van de Heilige Geest. De Bijbel maakt duidelijk dat we stappen moeten zetten in het leven met God, niet eenmalig, maar ons leven lang. Het is elke dag opnieuw onze keuze om onszelf over te geven en toe te wijden aan Christus, en daar vloeien concrete besluiten en acties uit voort.

Als we vol van de Heilige Geest leven en samen met Hem dieper durven te gaan, zullen we door Hem geleid worden in alle aspecten van ons leven. Dan zullen we in staat zijn om licht te brengen, om smaak te geven. De hoop vanwaaruit wij zelf leven, mogen we ook weer doorgeven aan de mensen om ons heen. Zo worden we veranderaars van onze eigen omgeving en ons land. Nederland en de wereld heeft Jezus nodig en wij mogen zijn boodschap brengen.

De Pinksterconferentie 2019 vindt plaats van 7 t/m 10 juni op het terrein van Walibi Holland in Biddinghuizen. De registratie start op 1 februari 2019. Vanaf die datum kun je je opgeven als kampeerder en/of medewerker. Meer informatie komt de komende tijd beschikbaar.

Opwekking 2015 Goudse veld

Beste opwekkingsvrienden,

Inschrijving

Opwekking 2015 is nog een eind weg (22 t/m 25 mei 2015) maar de inschrijving start maandag (2 februari 2015) 12:00. In tegenstelling tot vorige jaren is de toewijzing van de kampeerplek voor de groepsinschrijving veranderd. De kampeerplaats van de groep is niet meer afhankelijk van het moment van aanmelden van de contactpersoon, maar van elke kampeerder die deel uitmaakt van de groep. Hoe eerder ieder groepslid dit doet, hoe gunstiger dit is voor de veldindeling van de groep. Het is dus zaak dat iedereen die mee wil zo snel mogelijk zich inschrijf via de volgende link.

http://www.opwekking.nl/conferenties/pinksterconferentie

Wil je ook mij laten weten of je meegaat, met hoeveel personen en in welke leeftijd en met hoeveel tenten/caravans? Graag even het bijgevoegde bestand invullen. Het is natuurlijk wel goed om nu al na te denken om je op te geven als vrijwilliger. WC’s schoonmaken is natuurlijk dankbaar werk (zeker als het stevig regent) maar ook patat pakken of meewerken met het kinderprogramma is geweldig om te doen. Als je hier ideeën over hebt, mee wil doen met het patat bakken dan hoor ik het graag alvast. Ik ga er vanuit dat we op zondag van 12-15 uur weer met elkaar patat gaan bakken. Daarvoor hebben we 16 personen nodig.

Ik hoor graag spoedig van jullie,

Willem van der Plaat
wplaat@gmail.com
06-10983827

P.S. Gelieve deze email te verspreiden zodat alle geïnteresseerd dit bericht ontvangen 
Thema

Dit jaar staat de Pinksterconferentie in het teken van SAMEN kerk zijn, jong en oud, en van het besef dat het Gods Geest is die de generaties verbindt. We hebben voor dit thema gekozen omdat we ervan doordrongen zijn dat Gods plan alle generaties omvat. Tijdens de conferentie willen we bewust bouwen aan een sterke verbinding tussen de generaties. God is immers de God van Abraham, Isaak en Jakob. In de Bijbel zien we keer op keer hoe een bediening en de zegen van God worden overgedragen op de volgende generatie. Aan de hand van een aantal van deze voorbeelden zullen we ontdekken hoe generaties van elkaar kunnen leren, elkaar versterken en tot zegen zijn. Tijdens de sing-in wordt het thema op een bijzondere, visuele manier uitgebeeld.

Opwekking 2014 Goudse veld

opwekking2Beste opwekkingsvrienden,

Inschrijving

Opwekking 2014 is nog een eind weg (vrijdag 6 t/m maandag 9 juni 2014 ) maar de inschrijving is al gestart. In tegenstelling tot vorige jaren is de toewijzing van de kampeerplek voor de groepsinschrijving veranderd. De kampeerplaats van de groep is niet meer afhankelijk van het moment van aanmelden van de contactpersoon, maar van elke kampeerder die deel uitmaakt van de groep. Hoe eerder ieder groepslid dit doet, hoe gunstiger dit is voor de veldindeling van de groep. Het is dus zaak dat iedereen die mee wil zo snel mogelijk zich inschrijf via de volgende link.

http://www.opwekking.nl/conferenties-opwekking/pinksterconferentie

Wil je ook mij laten weten of je meegaat, met hoeveel personen en in welke leeftijd en met hoeveel tenten/caravans? Graag even het bijgevoegde bestand invullen. Het is natuurlijk wel goed om nu al na te denken om je op te geven als vrijwilliger. WC’s schoonmaken is natuurlijk dankbaar werk (zeker als het stevig regent….) maar ook patat pakken of meewerken met het kinderprogramma is geweldig om te doen. Als je hier ideeën over hebt, mee wil doen met het patat bakken dan hoor ik het graag alvast. Ik ga er vanuit dat we op zondag van 12-15 uur weer met elkaar patat gaan bakken. Daarvoor hebben we 16 personen nodig.

Ik hoor graag spoedig van jullie,

Willem van der Plaat.
wplaat@gmail.com
06-10983827

Thema

De komende pinksterconferentie, die van vrijdag 6 t/m maandag 9 juni 2014 plaatsvindt op het evenemententerrein van Walibi Holland, staat in het teken van Woord en Geest. God heeft ons zowel zijn Woord als zijn Geest gegeven, en als die met elkaar in balans zijn, schept dat duidelijkheid, veiligheid en rust. Vanaf de eerste bladzijden van de Bijbel waar God orde schiep in de chaos door zijn Woord, zien we die balans tussen Woord en Geest. Als christen hebben we Gods Woord nodig dat ons openbaart wie Hij is en hoe Hij door de eeuwen heen zijn volk Israël en een ieder die Hem volgt, geleid heeft. Tegelijkertijd kunnen we niet zonder zijn Geest die ons richting geeft, ons denken vernieuwt en zijn Woord tot leven brengt. We zien ernaar uit hierover met elkaar na te denken tijdens de pinksterconferentie van 2014!

opwekking

Opwekking 2014 inschrijving gestart!

Opwekking is nog een eind weg (6 t/m 9 juni) maar de inschrijving is al gestart.

De toewijzing van de kampeerplek voor de groepsinschrijving is veranderd.

De kampeerplaats van de groep is niet meer afhankelijk van het moment van aanmelden van de contactpersoon, maar van elke kampeerder die deel uitmaakt van de groep. Hoe eerder ieder groepslid dit doet, hoe gunstiger dit is voor de veldindeling van de groep.

Het is dus zaak dat iedereen die mee wil zich zo snel mogelijk inschrijft en zich aan meld bij Willem van der Plaat (contactpersoon voor het Goudse veld).

Nooit geweest? Ga ook mee! En meld je aan.