GoKids zelfstandig

GOkids begon onder de vlag van Er is Hoop als een vervolg op en uitbreiding van GO!K!nderfeest, maar veranderde langzaam maar zeker in een pioniersplek. Ester Metselaar en Walter van Vliet hopen in 2018 het GOkidsclub-concept voort te zetten. GOkidsclub bestaat uit samen binnen- en buitenspellen doen, soms knutselen, samen eten en een werkvorm rond een Bijbelverhaal. Ze denken hierbij aan iedere laatste vrijdag en zaterdag van een schoolvakantie m.u.v. de kerstvakantie.

De samenwerking met Stichting Open Huis Gouda / “Er is Hoop” is na goed overleg beëindigd. Zij gaan nu zelfstandig verder.

Een jaar GOkids

We kijken dankbaar terug op een gezegend 2017 met zes keer kidsclub in de Goejanverwelleschool, een buurtkinderfeest in de zomervakantie in het gebouw naast de Oostpoort en twee seizoensfeesten op het Watergangpolderplein.

Omzien naar kinderen
We mochten omzien naar kinderen, door tijd met hen door te brengen en dingen samen te doen; zoals binnen- en buitenspellen, knutselen en eten. Verder merkten we bij de kinderen veel interesse in de verhalen van personen die zowel in de Bijbel als in de Koran voorkomen.

Vooruitblik 2018
Hebt u ons het afgelopen jaar gesteund met gebed, praktische en/of financiële hulp, dan bedanken we u daar hartelijk voor. Hoe we in 2018 verder gaan, is ons op dit moment nog niet duidelijk. We nodigen u van harte uit om hierin met ons mee te denken.

Namens GOkids, Ester Metselaar (06-14239870) en Walter van Vliet
https://www.facebook.com/GOkidsGouda/

GoKids update

In juni zijn we gestart met missionair kinderwerk. Maar wat is dat eigenlijk. Voor ons betekent het dat we de buurt intrekken. In juni waren we iedere zaterdag met de GOkidsclub in de Goejanverwelleschool. We bieden leuke activiteiten die gratis zijn en vaak nog gezond ook. Na een speelse verwerking vertellen we ook een Bijbelverhaal. Dit gaat heel
gemoedelijk en we richten ons vooral op relatie van mensen met God en met hun omgeving. De personen die we kiezen komen ook voor in de Koran, maar we vertellen dat er veel meer verhalen over deze mensen in de Bijbel staan. Zo bereiken we gelovige en andersgelovige kinderen en we houden het begrijpelijk voor niet-gelovige kinderen. GOkids is leuk voor
kinderen en voor ons als kinderwerkers. Voor informatie en foto’s: Esthermetselaar(app / bel 06-14239870)of op
https://www.facebook.com/GOkidsGouda/

Missionair buurtkinderwerk

Deze zomer start in Goverwelle een viertal verschillende activiteiten onder de projectnaam GOkids. GOkids is een vervolg op en uitbreiding van GO!K!nderfeest.

Met GOkids willen we laagdrempelige activiteiten aanbieden in de buurten waarin de kinderen wonen. We willen goede dingen voor deze kinderen: beweging, voeding en ontspanning. En echt contact. We willen hun hart bereiken. We kunnen daarin het voorbeeld van Jezus volgen. Hij zocht mensen op, at met ze en bereikte hun hart door vragen te stellen, te luisteren en Gods woord uit te leggen.

Op dit moment werken we de plannen uit voor:
• Kidsclub voor groep 3 t/m 5 (juni en september)
• Kinderfeest met de Er is Hoop bus (1 juli)
• Vakantiebijbelweek (laatste week schoolvakantie)
• Workshops voor groep 6 t/m 8 (oktober en november)

Spreekt dit project u of jou aan, steun GOkids dan met gebed, advies, samenwerking en/of een financiële bijdrage. GOkids is onderdeel van Er is Hoop.

Gaat u of ga je met hoofd, hart èn handen voor GOkids, kom dan naar onze vrijwilligersavond op donderdag 18 mei.

Voor algemene informatie over GOkids:
Ester Metselaar / vm-em-metselaar@planet.nl / 06-14239870

Voor alles over meedoen als vrijwilliger:
Walter van Vliet / walter_van_vliet@hotmail.com

GoKids lente 2017

Ester Metselaar en Walter van Vliet zijn bezig met de organisatie van Gokids in Goverwelle voor het komende jaar. Het belooft een prachtig programma te worden met activiteiten vanaf juni tot december 2017. Kidsclubs, vakantiebijbelweek en workshops. Jullie gaan er meer over horen in de zomerbrief. Wie wil meedenken en/of meewerken. We zoeken nog medewerkers.

Vacature Coördinator GoKids

Update: Deze vacature is ingevuld

Go!K!nderfeest / GoKids is een evangelisatieproject van ‘Er is Hoop’ waarbij op ongeveer 4 zaterdagen door middel van liederen, spel, drama en Bijbelverhaal het evangelie wordt uitgedragen aan kinderen van 4-14 in de Oosterwei en Goverwelle.

Ben jij iemand die:
– een hart heeft voor kinderwerk en evangelisatie
– kan coördineren en meedenken in een kernteam
– het leuk vindt om met een klein team van vrijwilligers te werken
– 4 zaterdagen en een paar avonden per jaar wil investeren
Dan zijn wij op zoek naar jou!

Meld je aan bij Cootje Been

Ook zijn we op zoek naar vrijwilligers die in het team willen meedraaien.

Dit jaar is er vooralsnog één zaterdag gepland: 28 mei 2016. Waarschijnlijk zal dit in de ochtend in Goverwelle en in de middag in Gouda Oost, achter de Lidl plaatsvinden.