Shekina-viering met Stephan Rothuizen

shekinaHet nieuwe seizoen Shekina-vieringen gaat weer van start! Thema voor dit jaar is “Wie is God?”. Op vrijdag 2 september zal in dit kader Stephan Rothuizen aan de eerste viering van dit seizoen zijn medewerking verlenen. Stephan Rothuizen is verbonden aan de Morgenstond gemeenten, werkt daar o.a. als trainer en coach en spreekt regelmatig binnen en buiten de Morgenstond gemeenten. Daarnaast is hij ook coach en docentenopleider bij een grote scholengemeenschap.

Thema van de avond is “God als (her)schepper”. We kennen God als Schepper van hemel en aarde en ook van ons mensen. In de brief aan de Korintiërs lezen we daarnaast, dat we in Christus een nieuwe schepping zijn. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Is die ‘herschepping’ te merken in ons leven van elke dag? En tenslotte lezen we in Openbaringen, dat Hij alle dingen zal herscheppen. Genoeg om over na te denken dus en we zijn benieuwd, wat Stephan Rothuizen ons hierover te vertellen heeft.
Naast de inleiding zal er deze viering natuurlijk ook alle ruimte zijn voor muziek en lofprijzing en is er gelegenheid voor persoonlijk gebed met ieder, die daaraan behoefte heeft.

De viering wordt gehouden in kerkgebouw “De Veste”, Ridder van Catsweg 300 in Gouda en begint om 20.00 uur. Vanaf 19.30 is de zaal open. U bent van harte welkom!

Meer informatie over de Shekina-vieringen vindt u op www.shekinavieringgouda.nl