De Huiskamer van Goverwelle

waar Koffie met een Glimlach geschonken wordt.

Elke dinsdagmiddag van 14.30u – 16.30u in de Koffieruimte van de Oostpoort.

Het nieuwe jaar is weer begonnen en dat betekent voor de Huiskamer een nieuw programma van de extra activiteiten in het komende voorjaar.

4 februari: Film over Oeganda
25 februari: Stampottenmiddag
7 april: Paasstukjes maken
14 april: (klets) kaarten op tafel
26 mei: Oud Hollandse Liedjes zingen

Er is Hoop bus

De goedkeuring van 9 datums voor de ‘er is Hoop’ bus is binnen. Normaal staan we de derde vrijdag van de maand op de Markt maar in de maanden april en mei is het de tweede vrijdag geworden.

De 9 datums telkens op vrijdag zijn:
17 januari 2020
21 februari 2020
20 maart 2020
10 april 2020 Goede vrijdag
8 mei 2020
19 juni 2020
18 september 2020
16 oktober 2020
20 november 2020

Organist gezocht!

Voor de zondagochtend dienst zoeken wij als gemeente een organist. Bent u of kent u iemand die een gemeente kan begeleiden in het zingen en zou u dat ook bij ons willen doen? Dan horen we graag van u.

Wij zijn een gemeente die uit het liedboek voor de kerken, Johannes de Heer en Opwekking zingen. Onze diensten beginnen om 9:30 uur en een keer per kwartaal hebben wij een middagdienst waar voornamelijk Johannes de Heer gezongen wordt.

Interesse? Neemt u dan contact met ons op via kerkenraad@veggouda.nl.

Voor meer informatie over de gemeente zie http://www.veggouda.nl

Cursus over de Heilige Geest in de Oostpoort

Cursus over de Heilige Geest in de Oostpoort Gouda, 20 jan, 3 en 17 febr 2020

Het evangelisch werkverband heeft een cursus ontwikkeld bij het ontstaan van de Protestantse kerk rond de bede: Kom Heilige Geest vernieuw uw kerk, vernieuw ons leven.

Opzet cursus

De cursus bestaat uit 3 avonden. En is een combinatie van onderwijs en groepsgesprekken.

1e avond:

Kom Heilige Geest: over wat de Heilige Geest doet in de schepping en de herschepping.

2e avond:

Vernieuw uw kerk: over de gemeente te Efeze en wat wij daarvan kunnen leren vandaag.

3e avond:

Vernieuw mijn leven: over het zelf ontvangen van de Heilige Geest en dienen met de gaven van de Geest.

Cursusleider

Cursusleiders zijn: ds. Jelle de Kok (predikant te Wilsum), hij is predikant toeruster in de PKN via het EW. En ds. Tanno Verboom, predikant van de Oostpoort

De data zijn 20 jan, 3 en 17 febr 2020
De tijd is van 20.00-22.00 vanaf 19.45 koffie
Onkosten: €10,00 voor het boekje

Er wordt een collecte voor het EW gehouden voor de voortgang en uitbreiding van het toerustingswerk

Plaats: locatie kerk Oostpoort