Actie “Boek over Ebola” update

Ebola actie update 2
Het geld is binnen!

De Oostpoort heeft gezamenlijk binnen het eigen netwerk 13.000 euro bijeengebracht om het boekje over Ebola (oplage ca. 64.000) bij de kinderen in Liberia, Sierra Leone en Guinea te krijgen.

Iedereen hartelijk dank voor de medewerking