Getuigenis Mark

In mijn pubertijd scheidden mijn ouders. Mijn vader was nooit christen en ik ging bij hem wonen na de scheiding. Nu hoefde ik vrijwel nooit meer naar de kerk. Heel af en toe ging ik met mijn moeder mee als ik bij haar was, om haar een plezier te doen.
Ik had het in die tijd moeilijk met de scheiding, deed het slecht op school en ging met verkeerde vrienden om. Kort gezegd ging het slecht en ik realiseerde me dat ik hulp nodig had. Ik sprak met christenen, moslims, joden, boeddhisten over hun geloof. Ik dacht, misschien dat een geloof me rust geeft. Via een vriend kwam ik in aanraking met de islam en wat ik hoorde beviel me eigenlijk wel.

De islam

Ik lag overhoop met mezelf, vond mezelf eigenlijk ook niet zo leuk op dat moment. Daarom vond ik de islam waarschijnlijk een uitkomst. Ik kon mezelf negeren, in de islam worden vrijwel al je handelingen voorgeschreven. De islam zegt bij wijze van spreke op welke manier je op de wc moet zitten. Je hoeft zelf niet meer na te denken, de islam denkt voor je. Ik begon steeds meer te lezen over de islam. De Koran las ik dagelijks en ook de Hadith las ik. Vervolgens begon ik Arabisch te leren omdat moslims mij vertelden dat de Koran eigenlijk in het Arabisch gelezen moet worden.

Ik hield ervan om met christenen in discussie te gaan. Vergeleken met de islam was dat maar een vreemd en onbegrijpelijk geloof. In had een keer een discussie met een christen over de drie-eenheid. Ik vertelde hem dat de drie-eenheid absoluut niet logisch was, waarop hij zei dat hij het toch geloofde. Op elk logisch argument van mij, antwoordde hij dat hij het gewoon geloofde. Dit frustreerde mij enorm. Hoe kon hij ergens zo zeker van zijn, ik begreep niet dat hij zo sterk in iets kon geloven. Wat was dit geloof? Ik dacht dat alles logisch moest zijn en beredeneerd moest kunnen worden.

Op weg om offcieël moslim te worden

Ik ging verder met leren over de islam. Ik liet mijn baard groeien en droeg traditionele islamitische kleding. Mijn Arabisch werd ook steeds beter. Mijn moeder had het hier moeilijk mee en probeerde mij soms mee te nemen naar de kerk. Maar daar had ik absoluut geen zin in. Ik voelde mezelf moslim, al moest ik dat officieel nog worden.
Om een moslim te worden moet je de shahada (islamitische geloofsbelijdenis) uitspreken. Meningen verschillen, maar het liefst doe je dit in een moskee. Op een zekere dag besloot ik om de shahada uit te gaan spreken. Ik had een afspraak gemaakt om naar een moskee in Rotterdam te gaan.

 

In de trein was ik al helemaal gericht op het uitspreken ervan. Totdat we op het station uitkwamen en ik uit de trein keek. Daar zag ik billboards (soort grote posters) staan met een tekst die ik nog kende van de zondagschool. “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe” (Johannes 3:16).

Ik kan het niet verklaren, maar opeens begreep ik deze tekst en kon ik geloven. Het geheim van het christelijke geloof is geloof. Alleen door geloof kan een mens tot God naderen. De islam heeft helemaal niet als doel om mensen te laten geloven en ze dichter bij God te brengen. Het is een set regels om de mens mee bezig te houden, maar om God draait het eigenlijk niet. Ik zat daar in de trein God te danken voor de openbaring. De shahada ging niet meer door en ik keerde terug naar huis.

Mijn doop

Mijn moeder was ontzettend dankbaar toen ik haar vertelde wat er was gebeurd. Ze vertelde me dat ze altijd voor me had gebeden. Dat God Zichzelf aan mij zou openbaren. Dat was zeker gebeurd. Ik begon de Bijbel voor het eerst in een lange tijd weer te lezen en ging weer naar de kerk. Kort daarna liet ik me dopen en nam ik Jezus Christus aan als Redder en Verlosser.
Ik weet nu dat God ervoor gezorgd heeft dat ik zo lang wachtte met mijn shahada. Hij wilde Zichzelf aan mij openbaren. In de islam komt dit niet voor. Het kan dienen als afleiding voor de moeilijkheden in ons leven, maar neemt die moeilijkheden niet weg. Alleen Jezus kan dat doen (Matteüs 11:28; Johannes 8:36).

Mijn liefde voor moslims

Na mijn doop heb ik mijn hele leven gegeven aan God. Ik werk bij een christelijke stichting. Daarnaast ervaar ik een grote liefde voor moslims. Ik hoop ze te kunnen vertellen wat God voor mij heeft gedaan, en wat Hij ook voor hun wil doen. Hij wil Zichzelf openbaren aan hen.
Misschien ben jij ook moslim en wil je God leren kennen, maar ervaar je dat dit niet lukt in de islam.