Shekinaviering met Dick van Steenis

shekina
Op vrijdag 7 april is er weer Shekinaviering. Dit keer met Dick van Steenis. Een spreker met meer dan 35 jaar ervaring als voorganger van Christengemeente ‘Bethel’ in Boskoop en ‘Kom en Zie’ in Rotterdam. En voor wie de Shekinavieringen regelmatig bezoekt ook een oude bekende.

Het thema van de avond is “God ontmoeten door lofprijzing”. Lofprijzing is in feite “iets goeds over God zeggen (zingen)”. Op momenten dat het ons goed gaat, op momenten dat we dankbaar zijn, gaat dat bijna vanzelfsprekend. Maar in de Bijbel zien we, dat mensen dit ook doen op momenten, dat de omstandigheden er niet bepaald toe uitnodigen. In Handelingen 16 lezen we bijvoorbeeld, dat Paulus en Silas in de gevangenis lofliederen voor God zingen. Waarom doen zij dat? Wat is het geheim hiervan? Daarover zal Dick van Steenis met ons nadenken. Naast de inleiding over dit onderwerp zal er tijdens deze viering natuurlijk alle ruimte zijn voor muziek en lofprijzing.

De viering wordt gehouden in kerkgebouw “De Veste”, Ridder van Catsweg 300 in Gouda en begint om 20.00 uur. Vanaf 19.30 is de zaal open. U bent van harte welkom!
Meer informatie over de Shekinavieringen op www.shekinavieringgouda.nl

Paasontbijt 2017 voorbereiding

Evenals als vorig jaar wordt op tweede paasdag een paasontbijt georganiseerd voor duizend mensen. De organisatie is weer in handen van Irene Klein Haneveld en Ds Tanno Verboom is de gastprediker bij de viering. Op faceboek staat een pagina: Paasontbijt Gouda 2017 en op de website Paasontbijt 2017 Dream or Donate kan men bijdragen aan de kosten. Ook
kan men weer meehelpen met de bediening. Opgeven bij Irene. Aan iedere deelnemer wordt een Glossy van Het Nieuwe Testament uitgereikt