Tientjes Zondag 17 juni 2018

Graag willen wij u attenderen dat het 17 juni a.s. Tientjes zondag is. Het Werelddiaconaat stelt dan de melbussen open voor het project “Mercy Ships”. Het is wel avondmaalszondag maar toch vragen wij uw aandacht voor dit prachtige project zodat de voorgang van medische hulp in Afrika voor de allerarmsten.

Heel hartelijk dank voor uw bijdrage.

Diaconale jongerenreis

Wij organiseren een diaconale jongerenreis naar Israël en de Westbank voor jongeren van 17 t/m 25 jaar in de kerstvakantie 2018-2019. Er worden twee lokale diaconale projecten bezocht; Nes Ammim en Tent of Nations. Het is een kans iets te leren over hoe mensen in deze leefgemeenschappen inspirerend vreedzaam aanwezig zijn in een context van uitzichtloos conflict. Is dit iets voor jou of wil je gewoon eens ervaren of het wat voor je is?

Dan ben je van harte uitgenodigd op de informatieavond op maandagavond 2 juli 19.00 uur in de Hof van Sint Jan. Groet, Joyce, Eduard en Heidi  info@step-gouda.nl

Stap op de fiets voor Inloophuis Domino!

Zaterdag 30 juni as. organiseert de Rabobank de jaarlijkse sponsorfietstocht voor clubs, verenigingen en goede doelen. Inloophuis Domino heeft zich dit jaar als een van de goede doelen aangemeld en hoopt met deze tocht op een mooie opbrengst. Het inloophuis krijgt van Rabobank Gouwestreek namelijk per uitgereden route €5,- (15 kilometer), €10,- (30 kilometer), €20,- (60 kilometer) of €25,- (voor de wielerroute).

In de huiskamer van Inloophuis Domino is iedereen welkom voor een kopje koffie, een praatje of bijvoorbeeld een spelletje. Het inloophuis werkt met 100 enthousiaste gastvrouwen en gastheren, koks, kokshulpen en een bestuur. Zij doen dit allemaal vrijwillig – alleen de coördinatoren hebben een betaald dienstverband. Extra inkomsten zijn hard nodig, want de laatste jarenwordt het steeds spannender om alle rekeningen te kunnen betalen.Om Inloophuis Domino te steunen willen we natuurlijk met zoveel mogelijk deelnemers meedoen. Het zou geweldig zijn als u zich met familie, vrienden en bekenden inschrijft!

Aanmelden doet u via een email naar info@inloophuisdomino.nl met vermelding van uw naam/namen, emailadres(-sen) en het aantal kilometers dat u gaat rijden. U kunt zaterdag 30 juni bij de Wielerbaan in Gouda starten tussen 10.30 uur en 11.00 uur, hierover krijgt u van ons nog nadere informatie. We hopen echt een mooi bedrag bij elkaar te fietsen. Gezellig én gezond – doe ook mee en help Inloophuis Domino stevig in het zadel!

Gouwe momenten

In 2018 start de 15e jaargang van een nieuwe serie Gouwe Momenten. Dit oecumenisch aanbod biedt Gouwenaren en toeristen elke donderdag in juli en augustus van 12.00-12.30 uur in de Sint Jan even rust, meditatieve muziek, een beeld, een tekst, een kaarsje ontsteken, gebeden zeggen of gewoon even stil zijn.

Voorgangers en medewerkers bereiden het half uur voor. Aan het begin klinken welkom in het Nederlands, Duits, Frans en Engels. We lezen een tekst uit Bijbel, gedicht of actualiteit, passende CD-fragmenten en we zingen samen een lied. Na afloop kunt u praten met voorganger en elkaar. Specifieke informatie van week tot week zal verschijnen op de website en in de plaatselijke pers.Het Gouwe Moment is bij het hoogkoor, te bereiken tussen 11.45 en 12.00 uur via het Zuidportaal tegenover de vroegere kosterswoning; ga niet door de toeristeningang. Helpt u mee met ‘samen doen wat samen kan’? Dan kunt u zich nog melden op zo’n donderdag beschikbaar te zijn tussen 11.30 en 13.00 uur om bezoekers van het Gouwe Moment te ontvangen.

Informaties en opgaven via j.w.fortuin@planet.nl of tel 0182 537540.
Namens de Raad van Kerken – Gouda
Jan Willem Fortuin, portefeuille Vieren

Roze zaterdag 23 juni 2018

Zaterdag 23 juni 2018
Aanvang 11.00 uur
Sint Jan.

Thema is: ‘Gods liefde schept ruimte voor iedereen’. Diverse Goudse voorgangers, muzikanten en vrijwilligers verlenen hun medewerking. De deur van het Zuidportaal gaat om half elf open. Iedereen uit kerk, geloofsgemeenschap of van buiten is van harte welkom!