Ambulance op weg naar Afrika

Het Ambulanceproject is inmiddels in volle gang. Aanstaande zondag 24 december zullen er taarten en ook andere spullen worden aangeboden vanuit de ambulancebus.

Mogen wij in ruil voor een donatie het lekkers voor bij de koffie rondom de kerstfeestdagen voor u verzorgen? Neem dan aanstaande zondag een kijkje bij de bus!

Informatie over het project
Bent u nog onbekend met het project? Neem dan eerst gerust een kijkje op de website: www.ambulanceopwegnaarafrika.com

Vacature Irishof vrijwilligers

Vrijwilligers gezocht voor de bijeenkomsten in de Irishof. De bijeenkomst begint elke eerste vrijdag van de maand om 10.00 uur in de grote zaal in de Irishof. De vrijwilligers halen vanaf 9.30 uur de bewoners die naar de bijeenkomst willen op uit hun kamer en na de dienst vanaf 11.30 uur brengen zij hen weer terug naar hun kamer.

Informatie / aanmelden:
Herman Huisman, 0182-524842 , hl.huisman@filternet.nl
Henk de Boer, 0182-550269 , hddeboer@kpnplanet.nl

Een jaar GOkids

We kijken dankbaar terug op een gezegend 2017 met zes keer kidsclub in de Goejanverwelleschool, een buurtkinderfeest in de zomervakantie in het gebouw naast de Oostpoort en twee seizoensfeesten op het Watergangpolderplein.

Omzien naar kinderen
We mochten omzien naar kinderen, door tijd met hen door te brengen en dingen samen te doen; zoals binnen- en buitenspellen, knutselen en eten. Verder merkten we bij de kinderen veel interesse in de verhalen van personen die zowel in de Bijbel als in de Koran voorkomen.

Vooruitblik 2018
Hebt u ons het afgelopen jaar gesteund met gebed, praktische en/of financiële hulp, dan bedanken we u daar hartelijk voor. Hoe we in 2018 verder gaan, is ons op dit moment nog niet duidelijk. We nodigen u van harte uit om hierin met ons mee te denken.

Namens GOkids, Ester Metselaar (06-14239870) en Walter van Vliet
https://www.facebook.com/GOkidsGouda/

Project Naastje, doet u mee?

Deze zondag worden er flyers uitgedeeld in de kerk over het project Naastje. Een Naastje geeft persoonlijke aandacht aan thuiswonende ouderen die regelmatig behoefte hebben aan een goed gesprek en luisterend oor. Doet u mee?

Ieder mens heeft levensvragen, maar bij het ouder worden komen deze vragen vaker naar de oppervlakte. Veel ouderen kampen met eenzaamheid en hebben behoefte om gehoord te worden en hun verhaal te delen. Een Naastje gaat een duurzame verbinding aan met de oudere, waarin vertrouwen kan groeien. Daarbij is oprechte persoonlijke aandacht voor het levensverhaal en de levensvragen van essentieel belang.

Wat doe je als Naastje?
De Naastjes volgen een training waarin zij toegerust worden. Daarna worden zij gekoppeld aan een oudere en hebben minimaal één keer in de drie weken een contactmoment. Dit project is wijkoverstijgend en buurtgericht. Een oudere wordt dus niet vanzelfsprekend gekoppeld aan een Naastje uit de eigen wijkgemeente. Daarnaast richt dit project zich ook op ouderen uit Gouda, die niet aan een kerk zijn verbonden, maar wel behoefte hebben aan een luisterend oor.

Wil jij een naastje zijn?
Inmiddels zijn er al Naastjes getraind en gekoppeld aan ouderen. Er zijn mooie contacten ontstaan, waarin er veel gegeven en ontvangen wordt. Wil je graag uit liefde je tijd delen en als naaste onderweg zijn met een oudere? Neem dan na afloop van deze kerkdienst de flyer mee die bij de uitgang wordt uitgedeeld; of download hier de flyer alvast. Reserveer ook alvast de datums van de training: 17 en 31 januari en 14 februari 2018.

Zou u graag een Naastje willen?
Denkt u, ik heb zelf  behoefte aan een luisterend oor en zou graag een Naastje wilen? In december krijg u de flyer in de brievenbus. Maar u kunt ook eerder al contact opnemen met Janneke Bregman, tel. 0640121574, mailadres: ouderenwerker@pkngouda.nl

Oliebollenactie 2017

Genieten van een oliebol, appelflap of salade, en intussen bijdragen aan een goed doel. Dat kan ook dit jaar rond de jaarwisseling.

Het cluster Werelddiaconaat organiseert hiervoor weer de jaarlijkse oliebollenactie. U kunt uw bestelling via internet plaatsen op www.diaconiegouda.nl/oliebollen of u kunt het bestelformulier dat is uitgedeeld en bij de ingang beschikbaar is, achterlaten in de inleverdoos in de hal van de kerk. De opbrengst van deze actie komt ten goede aan het werk van Mercy Ships. Op zaterdag 30 december kunt u uw bestelling afhalen tussen 11.00 en 13.00 uur op de door u aangegeven locatie.

Kerk in en voor de Wijk

Eén van de thema’s in het Oostpoort beleidsplan is, “Kerk in en voor de Wijk”.

Hoe kunnen we dat zijn?
Door te beginnen met de deur van ons kerkgebouw één middag in de week open te stellen voor de mensen uit de wijk.

Wie wil daarbij helpen?
Jij/u kunt als gastvrouw of gastheer bij toerbeurt aanwezig zijn op deze middagen.

We kunnen dan starten vanaf dinsdag 9 januari 2018 14.30u – 16.30u om met elkaar leuke dingen te doen of zomaar elkaar ontmoeten bij de koffie.

Aanmelden kunt u bij:
Ada Hartog: ada@oostpoort.net, tel: 06 1282 1811
Anneke van de Water: anneke@oostpoort.net
Gerard de Jong: e mail: dejong@significance.nl