Inzameling voedselbank 15-16 december 2018

Inzameling ten behoeve van de voedselbank In het weekend van 15-16 december houdt de Stichting Voedselbank Gouda e.o. de jaarlijkse inzamelingsactie. Vanaf de start van de voedselbank in 2005 is
deze actie van de Goudse kerken een steun die niet meer gemist kan worden. De ca. 300 adressen van de voedselbank krijgen ook dit jaar een kerstpakket. De Voedselbank hoopt 20 december een goed gevulde tas mee te kunnen geven aan de cliënten. Geeft u a.u.b. gul. Houdbare producten zoals thee, koffie, suiker, wasmiddelen, macaroni, soep en zeker ook kerstbrood zijn van harte welkom. In de O.L.V. Hemelvaartkerk en de H. Josephkerk staan dozen klaar voor uw gaven. Alvast hartelijk dank.

Voedselbank

Na het grote succes van voorgaande jaren worden er ook dit jaar producten ingezameld voor de Voedselbank in winkelcentrum Goverwelle. De Voedselbank heeft nog steeds onze steun nodig. De actie vindt plaats op zaterdag 16 september en wij hebben hierbij uw/jouw hulp nodig. De diaconie is op zoek naar 20 vrijwilligers die twee uurtjes willen helpen met het uitdelen van de boodschappenlijstjes en het aannemen van voedsel. Je kunt je, na deze Oostpoort dienst, aanmelden in hal.

Inzameling Voedselbank

Op zaterdag 19 september 2015 worden er in winkelcentrum Goverwelle producten ingezameld voor de 10-jarige Voedselbank. Voor de middag hebben wij nog 10 vrijwilligers nodig die twee uurtjes willen helpen met boodschappenlijstjes uitdelen en producten aannemen.

Je kunt je hiervoor opgeven in de hal bij de diakenen Joop Begeer of Anton Verdoes

Inzameling Voedselbank 20 september 2014

Op zaterdag 20 september wordt er in winkelcentrum Goverwelle voedsel ingezameld voor de Voedselbank, in samenwerking met onze wijkgemeente. Voor deze dag hebben wij 25 vrijwilligers nodig die elk twee uurtjes willen helpen met boodschappenlijstjes uitdelen en producten aannemen. Je kunt je hiervoor opgeven bij de diakenen Joop Begeer en Anton Verdoes. Alvast bedankt!

Voedselbank Gouda

De Voedselbank Gouda brengt vraag en aanbod bij elkaar. De vraag naar voedsel komt van mensen die van zeer weinig geld moeten rondkomen. Het aanbod van voedsel komt van allerlei bedrijven en particulieren. Meestal is er – dankzij onze sponsoren – voldoende aanbod van levensmiddelen, maar uiteraard zijn we altijd blij met initiatieven van particulieren, bedrijven, scholen, kerken en andere instanties en organisaties om het pakket voor cliënten completer te maken.

Om de zelfredzaamheid van onze klanten te vergroten, werken we samen met lokale organisaties die onze klanten helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn.

De Voedselbank Gouda staat open voor alle mensen in haar werkgebied: iedereen uit Gouda, Reeuwijk, Bodegraven en Moordrecht is bij ons welkom.

Meer Informatie
http://voedselbankgouda.nl