Wereldjongerendagen vanaf Ameland

De WJD in Panama. Het is misschien je grote droom. Maar wat als je merkt: Ik moet naar school, ik moet werken, ik ben nog geen 18, ik kan die reis deze keer niet betalen. Dan is dit de oplossing voor jou: WJD@home op Ameland ! Ameland heeft net als Panama: veel zee, mooie natuur, leuke mensen. En tijdens de WJD: deelgroepen en geloofsgesprekken, Catechese door bisschoppen, Eucharistievieringen en een avond van barmhartigheid, workshops en een strandwandeling, live verbinding met Panama.

Het thema van deze WJD is:”Zie de dienstmaagd des Heren: mij geschiede naar uw woord” (Lucas 1,38). Paus Franciscus benadrukt dat Maria met haar geloof. Moed en durf een voorbeeld is voor jongeren en de kerk. Dus aarzel niet en meld je aan.

25 januari Vertrek boot Holwerd naar Ameland 18:00

27 januari Vertrek boot Ameland naar Holwerd 17:00

Aanmelden? Mail je naam, adres, telefoonnummer en eventuele bijzonderheden naar info@jongkatholiek.nl Leeftijd 16 tot 30 jaar. Kosten 75 euro Aanmelden kan tot 20 december 2018

Meer info:
www.wjd.nl

Eén jarig bestaan Huiskamer

Op 9 januari 2019 14.30u. Viering van het één jarig bestaan van de Huiskamer.

Graag vooraf aanmelden bij:
Ada Hartog
adahartog@hotmail.com
Tel: 06 1282 1811

Lokatie
Aderpolderweg 19, Gouda gebouw “De Oostpoort”

Wanneer is dat?
Elke dinsdagmiddag van 14.30u – 16.30u. Je kunt komen en gaan wanneer je wilt. Je betaalt 1 euro per keer en daarmee kun je met alles meedoen.

Voor wie is het? 
Voor iedereen die een ander wil ontmoeten en het fijn vindt om contacten te onderhouden of nieuwe contacten te maken. Mensen die invulling aan hun vrije tijd willen geven en behoefte hebben aan een goed gesprek, ervaringen delen en samen leuke dingen doen. Jouw eigen ideeën kun je bij ons kwijt.

Wat wordt er gedaan? 
Net wat je wilt. Gewoon samen koffie drinken, een spelletje doen, creatief zijn voor jezelf of voor het goede doel. Een boek lenen uit onze bibliotheek.

Er is hoop bus rooster

Beste er is Hoop medewerkers,

Van de Gemeente Gouda is de vergunning binnen voor 9 standplaatsen in 2019.

De datums zijn telkens op vrijdag van 08:00 tot 19:00 uur:
18 januari           
15 februari        
15 maart             
19 april (goede vrijdag)
17 mei                 
21 juni                 
20 september  
18 oktober         
15 november

Voor Gouda bij Kaarslicht wordt een aparte vergunning aangevraagd en dat zal vrijdag 13 december 2019 worden. Tevens zijn de 500 nieuwe Goudse City Bijbels bezorgd zodat we weer een periode vooruit kunnen om het Woord van God aan mensen uit te delen.

Allemaal gezegende Kerstdagen en een goed 2019 toegewenst samen met je dierbaren.

Gerard Steenbergen

Stichting Present 2018

Een jaar met impact: dankbaar en onbetaalbaar.

Het jaar 2018 is voorbij gevlogen, maar wat is er veel gebeurd! Maar liefst 145 projecten zijn volbracht door 775 vrijwilligers die zich hiervoor 2450 vrijwillige uren hebben ingezet; we zijn er stil van. Zowel kinderen, tieners, studenten als volwassen hebben medeburgers uit Gouda ontmoet, geholpen en blij gemaakt, door praktisch werk te verzetten, gezelligheid te brengen of aandacht te geven. Al deze liefdevolle vrijwilligers maken Present Gouda tot wat het nu is en daar zijn wij hen hartelijk dankbaar voor!

Het jaar 2019 wordt een bijzonder jaar. We mogen dan ons tienjarig jubileum vieren en dat gaan we doen met diverse activiteiten, het hele jaar door. De aftrap vindt plaats op onze nieuwjaarsbijeenkomst op 9 januari. Welke activiteiten er nog meer volgen, houden we nog even geheim, maar we informeren iedereen volop en tijdig via onze nieuwsbrief, Facebook, LinkedIn, website en de Goudse media. Eén ding is al zeker, het zullen activiteiten zijn die ten goede komen aan onze eigen lokale samenleving. We hopen nog vele jaren present te kunnen zijn!

Taizévesper Kerstnacht 24 december 2018

Vesper in de stijl van taizé met liederen, bijbellezing, gebed en stilte

Datum: 24 december 2018
Tijdstip: 22.00 uur
Locatie: Oostpoort
Thema: Kerst

Op kerstavond, 24 december om 22.00 uur, is er in de Oostpoort een Taizé-vesper. De viering staat in het teken van Kerst en heeft een meditatief karakter in de stijl van Taizé. We zingen enkele kerstliederen en liederen uit Taizé, horen teksten uit de Bijbel, er wordt gebeden en we worden stil voor God.

Taizé is een dorp in het midden van Frankrijk. Sinds 1940 is er een kloostergemeenschap, opgericht door frère Roger. Ieder jaar komen hier talloze jongeren uit alle werelddelen om te bidden en aange­raakt te worden door de vrede en verzoening van de gemeenschap. Vanuit deze traditie willen we ook in de Oostpoort samenkomen. De bijeenkomst is in de kerkzaal. Na afloop bent u welkom voor warme chocolademelk of glühwein.

1e Kerstdag kerkdienst

Lichtdragers

In deze donkere dagen en soms donkere tijden steken we het licht aan. Jezus is als licht van God in deze wereld gekomen om de duisternis te verdrijven. Dat vieren wij met Kerst! Viert u/jij het met ons mee?

Op 1e Kerstdag om 9:30 hebben we een feestelijke dienst voor jong & oud. Vrije Evangelische Gemeente, Turfmarkt 23, Gouda. Meer info: www.veggouda.nl

Wij wensen u een goed Kerstfeest!

Schuif aan bij Tafels van Hoop

Op vrijdagavond 28 december is er in de Oostpoort een maaltijd met statushouders, we sluiten hierbij aan op de landelijke campagne ‘Tafels van Hoop’.

Deze maaltijd met en voor vluchtelingen is een mooie manier om gastvrij om onze nieuwe landgenoten heen te gaan staan en ze het gevoel te geven dat ze erbij horen. Met deze maaltijd willen we ook dankbaar stilstaan bij 2 jaar maaltijden voor statushouders in de Oostpoort en de mooie initiatieven (zoals de taaloefengroepen) die hieruit voortgekomen zijn.

Eet u met ons mee?
We vragen u een kleine financiële bijdrage of om zelf iets mee te nemen naar de maaltijd.

Meer informatie of aanmelden kan via
theo.mul@xs4all.nl
anitakoorevaar@gmail.com