Healing Rooms Gouda

Bij Healing Rooms Gouda kunnen mensen iedere week komen voor gesprek en gebed namelijk op donderdagavond van 19:00 tot 21:00 uur (behalve tijdens de schoolvakanties). We zijn nu voor het vijfde jaar open. In de eerste vier jaar zijn er ruim 300 verschillende mensen voor gebed gekomen. De meeste mensen komen meer dan één keer. We doen ook voorbede voor mensen via ingeleverde gebedsbriefjes.

We hebben 18 medewerkers. De afgelopen jaren hebben we mooie veranderingen bij mensen mogen meemaken. Mensen met psychiatrische begeleiding konden minder medicijnen gaan slikken of mochten van de psychiater zelfs stoppen met medicijnen. Anderen werden van ziekten en kwalen genezen. Traumatische herinneringen verdwenen. Mensen kregen antwoorden op moeilijke levensvragen. We merken dat God bij de mensen grote dingen doet en soms zelfs ook onmogelijke dingen. We willen ons gesprek en gebed graag gratis aanbieden om te laten zien dat God mensen lief heeft.

Contact informatie 

Henk van Blitterswijk
Landluststraat 110
2804 KT Gouda
0031 653711946
www.het-ga-je-goed.nl
www.healingroomsgouda.nl

 

Kaartenactie Inloophuis Domino

 • Bezoekers van inloophuis Domino hebben samen met Jan van Lokhorst een kunstwerk gemaakt.
 • Hiervan zijn kaarten gedrukt.
 • Deze worden verkocht ter ondersteuning van het inloophuis.
 • De kaarten zijn beschikbaar in de hal.
 • U kunt een pakje meenemen en EUR 4.95 deponeren in het busje er naast, of overmaken naar 177 32 45 tnv Inloophuis Domino.

Stichting Wachtersgroep Gouda

neverbesilent‘Omwille van Sion zal ik niet zwijgen, omwille van Jeruzalem ben ik niet stil, totdat het licht van haar gerechtigheid daagt en de fakkel van haar redding brandt. Jeruzalem, ik heb wachters op je muren gezet die nooit zullen zwijgen, dag noch nacht. Jullie die een beroep doen op de Heer, gun jezelf geen rust’. Jesaja 62: 1, 6.

Vanuit deze oproep zijn we iedere maandagavond op de Goejanverwelledijk te vinden. In navolging van de wachters die dagelijks op de muren van Jeruzalem zijn te vinden. Er wordt geproclameerd (hardop gesproken) uit Gods woord, God de Vader van Abraham, Isaak en Jacob. Proclamaties om God te (helpen) herinneren aan Zijn Woord, de beloften die daarin staan voor onze oudste broer Israël.
Iedere maandagavond verzamelen we om 19:30 bij de hoofdingang van ‘De IJsselhof’. Althans, in de zomertijd. (Vwb de wintertijd gaan we nog kijken of dat haalbaar blijkt). Om 20:30-21:00 uur ronden we dit af.
Indien u/jij mee wilt, is dat uiteraard mogelijk. Het is dan handig als je een bijbel bij je hebt.

Shaloom,
Huibert&Margriet Verdoes.

Ps: voor meer info, zie www.neverbesilent.org

Alphacursus 2013

isermeer

GELOVEN IN GOD: Meen je dat nu serieus ?

De Alphacursus 2013 begint met een bijzondere thema-avond voor iedere belangstellende ! In de sfeervolle en monumentale Agnietenkapel in het centrum van Gouda gaat het Missionair Team samen met Jeroen de Ridder de vraag aan die velen bezig houdt: kun je het bestaan van God serieus nemen? Hij schreef er een boekje over.
Elise Manna verwoordt met eigen liederen twijfel en geloof, vragen en hoop. Zij wordt begeleid door Henk Doest aan de piano.
Kortom : een avond waar je samen met collega’s en vrienden, gelovig of niet naar toe wilt door de frisse aanpak van dit thema. Smaakt het na deze avond naar meer? Dan vind je deze avond informatie over de Alphacursus in Gouda dit najaar.

Inloop 19.30 uur- start programma 20.00 uur

Interesse of vragen? Informeer bij Gerard Bijkerk

g.bijkerk@eh.nl 06-18116385

Vrijwilligers Roosevelthuis 2013

Update: Deze vacatures zijn ingevuld

 • De diaconie organiseert een vakantieweek in het Roosevelthuis in Doorn voor mensen die afhankelijk zijn van zorg.
 • De week vindt plaats van 19 t/m 26 oktober.
 • Er worden nog 4 vrijwilligers gezocht om te helpen.
 • Vindt je het leuk om met mensen om te gaan? Neem dan contact op met Stefan Gebraad (58 46 58) of Anneke van de Water (58 31 79).
 • Ervaring in de zorg is niet nodig.

De Tijd van je leven

 • Wil je ideeën opdoen om je gezin (met kinderen van 4 tot 16 jaar) te versterken? Kom dan naar de vijf workshops van de Family Factory
 • op maandag 30 september, 14 en 28 oktober en 11 en 25 november in De Oostpoort, aanvang 20:00 uur, kosten: 20 euro (totaal, incl. werkboek.)
 • OPGEVEN VOOR 21 SEPTEMBER: sterkgezin@gmail.com
 • Meer informatie in het kerkblad en op zondag 15 september