Uitnodiging Israël avonden

jerusalemShalom,

Wij willen in de gemeente Zuidplas interkerkelijke avonden gaan organiseren rond het land en het volk Israël. Op deze avonden willen wij de volgende thema’s centraal stellen. Bijbelstudie over de profetieën aangaande Israël.

Studies over de verbondenheid tussen de Christenen en de Joden. De wortels van het Christendom liggen in het Jodendom, het oude testament. Het maken van een verbinding tussen de Bijbelse profetieën en actuele gebeurtenissen. Aandacht voor het oplevend antisemitisme en de dreigende pogroms voor de Joden in Oost-Oekraïne maar ook Frankrijk.

De actuele ontwikkelingen in het Midden Oosten en het brengen van nieuws wat niet in de algemene nieuws voorzieningen wordt genoemd. Informatie over de Joodse/Bijbelse feesten en of deze ook ons nog wat te zeggen hebben. Een aantal keren per jaar willen we een spreker uitnodigen. En het belangrijkste onderdeel is voorbede doen en op de bres staan voor het volk en land Israël.
Er is een consulente aanwezig met producten uit Israel. De eerste avond zal zijn op Donderdag 22 Januari. Op deze avond hopen we Richard en Janet Zevenhuizen van Ebenezer Operatie Exodus als gastspreker te verwelkomen.

Plaats van samenkomst. Vergaderruimte van Studies over de verbondenheid tussen de Christenen en de Joden. De wortels van het Christendom liggen in het Jodendom, het oude testament.

Anker Grondverzet BV
De Vijf Boeken 12
2911 BL Nieuwerkerk a/d IJssel

Op deze avond willen wij ook nadenken hoe wij met elkaar hier in de toekomst inhoud aan kunnen geven, en wat de meest geschikte avond is. We hopen u te mogen ontmoeten en zien ernaar uit!
e-mail: wimandmarga@gmail.com