Waarom het Kruis

kruis

Ze vergeleken de feiten uit het leven van Jezus met de geschriften van het Oude Testament en bekeken welk effect de dood van Jezus (en zijn opstanding!) had op hun eigen leven en op hun omgeving. In het Nieuwe Testament vind je wat mensen erover geschreven hebben, terwijl ze door God geholpen werden om alles goed uit te leggen. De Bijbel legt op verschillende manieren uit wat er precies gebeurd is bij de dood van Jezus aan het kruis. Door de eeuwen heen is in het leven van christenen steeds opnieuw gebleken dat wat die mensen schreven ook echt zo werkt! Laten we eens gaan kijken naar wat de Bijbel zegt over de betekenis van het kruis.

1. Het kruis is een teken van overwinning

Werd Jezus niet juist verslagen toen Hij stierf aan het kruis? Hoe kan het kruis een teken van overwinning worden genoemd? Door de zonde is het kwaad en de dood in de wereld gekomen. Jezus heeft zelf nooit iets verkeerd gedaan, maar heeft door zijn dood wel de straf gedragen die wij verdiend hadden. Daardoor heeft Hij de macht van het kwaad verbroken. Dat heeft Hij bewezen door zijn opstanding – de dood heeft niet het laatste woord! Jezus heeft de overwinning behaald!

2. Het kruis is een sleutel

Iedereen maakt fouten. Als je heel eerlijk bent zal jij ook moeten toegeven dat jij wel eens wat fout doet. Misschien een leugentje om bestwil, of een gemene roddel en misschien kun je nog wel veel meer bedenken. Ook al willen we het goede doen, het lukt ons lang niet altijd. En soms willen we het ook niet eens! De zonde (slechtheid) heeft macht over je, of je het nu leuk vindt of niet. Jezus heeft die macht verbroken en kan ons helpen om de zonde uit ons leven weg te doen. Het kruis is als een sleutel die de deur van de gevangenis open maakt. We hoeven niet langer meer te blijven leven in de greep van de zonde. We kunnen ‘nee’ zeggen tegen zonde en ‘ja’ tegen het leven dat God geeft.

3. Het kruis is een medicijn

Het is niet vreemd dat Jezus heeft gezegd dat Hij niet kwam voor mensen die dachten dat ze gezond waren, maar juist voor degenen die wisten dat ze ziek waren. Pas als je ervan overtuigd bent dat je Jezus nodig hebt, zul je je door Hem willen laten behandelen. Jezus wil je genezen van de pijn en het verdriet dat je hebt. Wat niet goed zit in je karakter, wil Hij veranderen. Het kruis heeft de kracht om mensen te veranderen, te herstellen en te genezen, net als een medicijn of tegengif.

4. Het kruis is een vrijspraak

Zonde is een overtreding tegenover God, waarvoor maar één straf geld: de dood. De Here God vraagt om ontzag voor zijn heiligheid en rechtvaardigheid, waarin geen plaats is voor zonde. Toch heeft iedereen gezondigd. Daarom bied God genade aan, dankzij de dood van Jezus aan het kruis. Als wij accepteren dat Jezus voor ons aan het kruis gestorven is, spreekt God ons vrij van onze schuld! Jezus heeft de straf voor ons gedragen en daardoor kunnen we eeuwig leven met God.

5. Het kruis is een adoptiebewijs

Jezus geeft ons de mogelijkheid om kinderen van God te worden. Doordat de straf voor onze zonde is betaald, is de weg naar God weer open. Net zoals Jezus mogen we Vader tegen God zeggen. Vanaf het moment dat we Jezus volgen zijn we kinderen van God geworden en is Hij onze hemelse, eeuwige Vader. Door het kruis mogen we er zeker van zijn dat we bij onze hemelse Vader horen!

6. Het kruis is een uitgestoken hand

Het kruis is het bewijs van Gods onvoorwaardelijke liefde. Het kruis laat zien hoeveel we voor God waard zijn en hoeveel God ieder van ons waardeert. Het kruis laat zien dat God er alles aan wil doen om de verbroken relatie met ons te herstellen. Het is God in de allereerste plaats te doen om een relatie met ons!

7. Het kruis is een plaats van overgave

Als we nadenken over de betekenis van het kruis zullen we een beslissing moeten maken. Accepteren we het aanbod of weigeren we het? Nemen we aan wat God ons aanbiedt of laten we het liggen? Als we Jezus accepteren zetten we onze eigen wil aan de kant en maken we plaats voor Gods wil. Het kruis is een kruispunt, een keuze: waar Gods wil en mijn wil elkaar kruisen. Kies ik voor Gods wil, dan mag ik eeuwig met Hem leven. Kies ik mijn eigen wil, dan zal ik in eenzaamheid sterven. Het kruis is een zaak van leven en dood.

Al deze beelden beschrijven wat Jezus door zijn dood aan het kruis gedaan heeft en wat dat betekent voor ons. Samengevat biedt het kruis de mogelijkheid van een nieuw leven met God! Wat kies jij? Neem jij aan wat het kruis jou te bieden heeft? Wil jij een leven waarin de macht van het kwaad overwonnen is, waardoor jij zelf van je zonden bevrijdt kunt worden? Wil jij een leven waarin je genezing kunt ontvangen, waarin je kunt worden zoals je eigenlijk door God bedoeld bent? Wil jij de zekerheid dat God je vrijgesproken heeft van de overtredingen die je begaan hebt? Wil jij een kind van God zijn en ervaren wat het betekent om een relatie met God te hebben? Op dit moment stelt de boodschap van het kruis jou voor een keuze: geef je je leven in handen van God of ga je je eigen weg? Sla niet af wat God je te bieden heeft!

Wil je weten hoe je een persoonlijke relatie met God kunt krijgen klik dan hier >>

Dit artikel is een samenvatting en bewerking van het hoofdstuk ‘Zeven geheimen van het kruis’ uit ‘Waarom dat kruis?’ van Willem de Vink.