Shekinavieringen

shekina
Komend seizoen zullen de Shekinavieringen in het teken staan van het thema “Wie is God?” Natuurlijk kun je deze vraag onmogelijk volledig beantwoorden, maar je kunt er wel verder mee komen. En dat is wat we elke eerste vrijdag van de maand willen gaan doen.

Het zal het gaan over ‘God als (her)schepper’, over ‘God is Geest’, ‘God als heelmeester en trooster’, over Gods liefde, ‘God ontmoeten in de stilte’, over ‘God geeft gaven’, ‘God en gerechtigheid’ en ‘God vinden door lofprijzing’. Natuurlijk leer je Iemand het best kennen door ontmoeting. Vandaar dat deze avonden Shekinavieringen met muziek, lofprijzing en gebed zijn. Juist op deze manier hopen we niet alleen iets over God te leren, maar Hem ook te ontmoeten en (steeds beter te) leren kennen. Zodat ook ons hart een antwoord heeft op de vraag “Wie is God?”.

De viering wordt gehouden in kerkgebouw “De Veste”, Ridder van Catsweg 300 in Gouda en begint om 20.00 uur. Vanaf 19.30 is de zaal open. U bent van harte welkom!

Volgende viering: vrijdag 2 september
Spreker: Stephan Rothuizen
Onderwerp: God als (Her)schepper
Voor meer informatie over de Shekinavieringen: www.shekinavieringgouda.nl