Sint Janskerk

De St. Janskerk wordt binnen de PKN voornamelijk gebruikt door de wijkgemeenten A en B. De wijkpredikant van wijk A is Ds. M.C. Batenburg. De wijkpredikant van wijk B is Ds. G.C. Vreugdenhil. Geografisch wordt wijkgemeente A begrensd door de Graaf Florisweg in het noorden en de Raam in het westen, terwijl de Joubertstraat de meest oostelijke straat van de wijk is. Ook behoort het gebied ten zuiden van de Hollandse IJssel bij wijk A. Wijkgemeente B omvat een deel van het centrum van Gouda en het meest westelijke deel van de wijk Bloemendaal.

Locatie
Achter de Kerk 16
2801 JX Gouda
tel: (0182) 512 684

Meer Informatie
Sint Janskerk

Erediensten
10.00 uur, crèche, kindernevendienst en koffiedrinken na de dienst
17.00 uur, crèche

Kaart