Armoede in de klas?

Uit een onderzoeksrapport van maart 2018 blijkt dat 71% van de leerkrachten het niet gemakkelijk vindt om armoede in de klas te signaleren. Op 26 november van 20.00 tot 22.00 uur in de Ontmoetingskerk aan de Dunantsingel willen we met leerkrachten (basis en voortgezet) in gesprek.

De volgende vragen komen aan bod:
– (Hoe) signaleer je armoede op school?
– Wat doe je met deze signalen?
– Hoe ga je het gesprek aan met ouders die van weinig moeten rondkomen?
– Weet je als leerkracht naar wie je kunt verwijzen?
– Wat zouden we vanuit de diaconie (nog meer) kunnen betekenen voor kinderen in armoede?

We hebben niet de antwoorden, maar hopen met elkaar tot mogelijke oplossingen/verbeteringen te komen. De avond wordt voorbereid door Joyce Schoon, diaconaal consulent van de protestantse diaconie in Gouda, Lydia Roosendaal, projectmedewerker voor Kerk in Actie voor kinderen en armoede, en Lucia Liefaart, diaken Ontmoetingskerk en leerkracht in het basisonderwijs.

Voor meer informatie en opgave, mail naar diaconaalconsulent@pkngouda.nl

Eeuwigheidszondag 25 november 2018 VEG Gouda

Het verlies van een dierbare is een groot gemis en dat blijft zo. Om goed met dit verlies om te kunnen gaan willen mensen vaak ‘handen en voeten’ daaraan geven. Maar hoe doet u dat? Met eeuwigheidszondag geven wij daar in de kerkdienst ruimte aan zodat mensen hun dierbare kunnen herdenken en het verdriet bij God brengen. Tevens zien wij vooruit naar de hoop van advent.

U bent van harte welkom om deze dienst bij te wonen op zondag 25 november. De dienst begint om 9:30 uur en u kunt naderhand koffie of thee blijven drinken (er zijn geen kosten aan verbonden).

Vrije Evangelische Gemeente
Turfmarkt 23, Gouda
www.veggouda.nl

Werkgroep Groene Genade

De werkgroep Groene Genade Oostpoort heeft circa twee en half jaar geleden meer dan 100 zonnepanelen geïnstalleerd op de Oostpoort. Sinds kort is het systeem uitgebreid met een informatiesysteem in de hal. Hier op wordt realtime informatie getoond over de energie-productie en energie-verbruik van de Oostpoort. De werkgroep hoopt met deze informatie de Oostpoort bezoekers beter te informeren over de ecologische footprint van dit kerkgebouw.

Werkgroep Groene Genade
Oostpoort Digital Content Viewer
Oostpoort Energy Logger

KerkInGouda website vernieuwd

Vandaag is de KerkInGouda website vernieuwd. De layout is in een moderne jasje gestoken. De website is nu ook geschikt voor tablets en smartphones. Afhankelijk van het apparaat type wordt de look-and-feel van de informatie aangepast. Op korte termijn zal ook de server hardware waar deze website op draait gemoderniseerd worden zodat de interactie ook versneld. Op of aanmerkingen zijn welkom.

Nieuw in de oostpoort?

Of je nu al regelmatig de diensten in De Oostpoort bezoekt, of dat je zoekende bent naar een gemeente die bij je past of dat je je nog steeds een nieuweling voelt: we nodigen je van harte uit voor de informele OostpoortOntmoeting op

29 oktober om 20.00uur in De Oostpoort.

Help statushouders leren fietsen

In veel landen en culturen is fietsen voor vrouwen niet gangbaar, maar wat moet je in Nederland als je niet kan fietsen? Desireé Overbeeke en Arina Heikoop geven nu al voor het 3e jaar fietslessen aan vrouwen.

Op maandagochtend van 9:00 tot 11:00 bij de Ontmoetingskerk

Extra hulp hierbij is zeer welkom!

Belangstelling? Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Desireé Overbeeke: desiree.overbeeke@gmail.com
06-46361157

Ronssehof

Iedere vrijdagavond is er in de Ronssehof een weeksluiting waaraan vele vrijwilligers meewerken. Lijkt u/jou dit een mooie en zinvolle taak om eens in de paar weken te doen? Informatie is te verkrijgen bij Hélène van de Berg, tel. 0182-562000 of helene.vandeberg@zorgpartners.nl.

Diaconale jongerenreis 2018

Diaconale jongerenreis naar Israël en de Westbank

We gaan van start, er zijn nog een paar plekken. Zin om mee te gaan?

1e ontmoeting met alle deelnemers:
Datum: Maandag 10 sept 2018
Tijd: 18.30 uur (met eten)
Locatie: de Hof van Sint Jan
Leeftijd: 17 – 25 jaar

Meer info: Joram Bakker en Heidi (STEP)

Alpha Gouda, najaar 2018

isermeer

Start: Maandagavond 17 september, 20 uur bij Gewoon Gouds

Je bent van harte uitgenodigd voor een drankje bij Gewoon Gouds, aan de Markt. Deze avond is namelijk een instapmoment voor een nieuwe reeks van 10 cursusavonden dit najaar. Doe mee als je kennis wilt maken met het christelijk geloof of als je toe bent aan een opfriscursus! Verrassende inleidingen, filmpjes en muziek om elkaar beter te leren kennen, te bevragen en samen te ontdekken.

In Gouda organiseren we de Alphacursus met meerdere kerken gezamenlijk, als een service aan onze stad. De cursus geeft deelnemers zicht op de kern van het christelijk geloof. De avonden beginnen altijd met samen eten en zijn ongedwongen, omdat alle vragen gesteld mogen (blijven) worden.
Meer over de cursus vind je op https://alpha-cursus.nl/ . Het vormt voor gelovigen en niet-gelovigen een uitdagende ontmoetingsplek. Samen komen is dus zeker een goed idee! Helemaal vrijblijvend is de cursus niet: Je wordt namelijk aangemoedigd aan de slag te gaan met bidden, bijbellezen en de gaven van de Geest. En als jij stappen zet, dan mag je rekenen op liefdevolle tekenen van God!

Kom je ook? Het team heeft er weer veel zin in! Als je vooraf nog vragen hebt, bel of mail me dan even: Robert Bakker, rrn.bakker@outlook.com, 06-16821071

Gouwe Moment 30 augustus 2018

Voor 30 augustus koos Lydia Roosendaal van de Ontmoetingskerk voor het laatste Gouwe Moment van dit seizoen het thema (her)schepping. Er klinken meditatieve muziek, woord, zang en stilte. Tijdens gebeden kunt u een kaarsje ontsteken. A.s. donderdag van 12.00-12.30 uur even rust en bezinning in de Sint Jan. Kies de deur van het Zuidportaal tegenover de tuin van Museum Gouda. Uw laatste kans even weg te zijn uit de drukte van de stad. Van harte welkom! We zijn dankbaar dat dit jaar gemiddeld meer mensen de Gouwe Momenten bezochten dan in voorgaande jaren.
Namens Vieren – Raad van Kerken Gouda, Jan Willem Fortuin

Gouwe Moment 19 Juli 2018

A.s. donderdag 19 juli is het derde Gouwe Moment. Wouter den Ouden van Oecumenisch Initiatief Gouda belicht ’Stilte als bron van leven’. U bent van harte welkom tussen twaalf en half één in de Sint Jan. Overigens, elke donderdag in juli en augustus in de Sint Jan!