Gouwe Moment ‘En de zon ging over hem op’

A.s. donderdag 18 juli om 12.00 uur is het 3e Gouwe Moment. Na muziek en lichtjes aansteken licht Ineke Koning-Polet, o.a. geestelijk verzorger bij GGZ Rivierduinen wijze woorden uit een heel oude brief toe. Gerben Budding kiest bijpassende muziek en begeleidt de samenzang. Vanaf 11.45 uur is de deur tegenover de tuin van Museum Gouda open voor Gouwenaren en hun gasten om door te lopen naar het koor van de Sint Jan. De Gouwe Momenten lopen wekelijks door tot de laatste donderdag van augustus. Van harte welkom!

Gouwe Moment over Glas 10 met Bach en Dupré

Op donderdag 11 juli om 12.00 uur is iedereen weer welkom voor het half uurtje Gouwe Moment met muziek, lichtjes aansteken en bezinning. Dick Eric van Dorsten, geestelijk verzorger in het Groene Hart Ziekenhuis, geeft toelichting op Glas 10 dat in 1559 is geplaatst. Het verbeeldt de aankondiging van de geboorte van Jezus. Gerben Budding speelt werken van Bach en Dupré. Het Gouwe Moment is er elke donderdag in juli en augustus. Vanaf 11.45 uur is de deur tegenover de tuin van Museum Gouda open voor Gouwenaren en hun gasten om door te lopen naar het koor van de Sint Jan.

Gouwe Momenten 2019

De Gouwe Momenten; een half uurtje met muziek, kaarsje ontsteken, (beeld met toegelicht) woord, samen bidden, zingen en vrede delen o.l.v. elke week een andere voorganger, worden jaarlijks georganiseerd door de Raad van Kerken Gouda. De Gouwe Momenten zijn op negen donderdagen in juli en augustus om 12.00 uur in het koor van de Sint Jan. Voor het eerst in zestien jaar leveren organisten muzikale bijdragen. Vijfentwintig vrijwilligers wisselen elkaar wekelijks af. De thema’s worden van week tot week via Goudse Post en andere media bekend gemaakt.

Graag de St Jan ingang tegenover de tuin van het museum nemen. Die deur is open tussen 11.45-12.00 uur.

Churchlinkrun

Doel: op een recreatieve, gezellige en sportief uitdagende manier als Oostpoort gemeente een geldelijke bijdrage bij elkaar lopen ten behoeve van Churchlink.

Dat doen we door een individuele of duo sponsorloop van 25 of 45 minuten over rondes van 500 en/of 1000 meter waarbij allerlei mogelijke combinaties in deelnemers en afstand mogelijk zijn. Volwassen, kind, Volwassen/kind, volwassen/volwassen, kind/kind. Kortom, voor iedereen is er een toegankelijke en haalbare mogelijkheid!

Inschrijfgeld: volwassenen 10 euro, kinderen 5 euro. Daarnaast de bedoeling je per ronde te laten sponsoren.

Datum: vrijdag 28 juni 2019 om 19.00 uur.
Locatie: Rugbyveld uiterwaarden Gouda.

Inschrijven via churchlink@oostpoort.net

Marriage Course Gouda

7 woensdagavonden: 4 en 18 september / 2, 16 en 30 oktober / 13 en 27 november

De Marriage Course is een cursus waarin je samen leert hoe je nog verder kunt bouwen aan een lang en goed huwelijk. Jullie hoeven tijdens de cursus nooit in groepjes te praten of iets over je relatie te vertellen. De enige persoon met wie je ‘moet’ praten is je eigen partner. Privacy voor iedereen is erg belangrijk tijdens de cursus. En dat is iets wat de deelnemers blijken te waarderen.

De cursus is bedoeld voor stellen die langer dan twee jaar een relatie hebben en die willen investeren in een gezond huwelijk. De cursus is gebaseerd op christelijke principes, maar is geschikt voor iedereen. Communicatie is één van de belangrijke pijlers en daar omheen worden veel zaken ter sprake gebracht.

De cursus bestaat uit 7 avonden. Elke avond begint met een ‘diner voor twee’. Daarna volgt een stukje informatie over een bepaald onderwerp. De meeste tijd van de cursus ben je samen bezig. Je vult opdrachten in en bespreekt die met elkaar. Tijdens de avond heb je volop de tijd om samen te praten en van elkaar te leren.

De kosten van deze cursus bedragen € 195,00 per echtpaar. Dat is wel all-in, dus inclusief zeven keer een diner voor twee. Eigenlijk ga je zeven keer een avondje uit met elkaar.

De volgende thema’s komen aan de orde:
Sterke fundamenten leggen
De kunst van het communiceren
Conflicten oplossen
De kracht van vergeving
Relaties, ouders en schoonouders
Goede seks
Liefde in actie

Locatie: Ontmoetingskerk, Dunantsingel 314, Gouda

Inschrijven kan via www.marriagecoursegouda.nl

Gebedspastoraat

Het is een zegen dat we in onze gemeente elkaar mogen ondersteunen met gebed! Leden van het gebedsteam die na elke dienst klaarstaan om anderen te dienen met gebed. Soms gebeuren er echter dingen in een mensenleven waarbij het goed zou zijn als bidders voor een wat langere periode mee zouden kunnen lopen met een gemeentelid. Een manier om dat te doen is gebedspastoraat. Bij gebedspastoraat wordt er gedurende een bepaalde tijd meerdere malen gebeden voor een bepaalde situatie en daarbij stellen zowel bidders als de gebedsvrager zich open voor de leiding van de Heilige Geest. Tijdens het bidden is er dan ook veel ruimte voor luisterend bidden.

Doet u mee?
De kerkenraad heeft ingestemd met het plan van de gebedscommissie om deze bediening ook in de Oostpoort beschikbaar te maken. De gebedscommissie zoekt nu personen die zich geroepen voelen om voor langere tijd deel te willen nemen aan het gebedsteam pastoraat binnen onze gemeente.

Profiel
Het profiel van de personen die gezocht worden is: geestelijk evenwichtig en volwassen, fijngevoelig. Daarnaast zullen deze personen bereid moeten zijn als voorbereiding op deze taak een gebedspastoraat cursus te volgen. Bij deze cursus wordt ervan uitgegaan dat er al ervaring is op het gebied van Ministry gebed. In het gebedspastoraat werk je altijd in een team. Het plan is om te beginnen met 2 teams van 2 personen. De tijdsinvestering die deze taak met zich meebrengt is moeilijk aan te geven omdat dat afhangt van de vraag. Als je interesse hebt in deze functie of wil je er meer over weten, neem dan contact op met Hilde Pereboom.

Maaltijden voor statushouders

Al ruim twee jaar worden er vanuit de Oostpoort maaltijden georganiseerd voor (en door) vluchtelingen/statushouders. Een manier om kennis te maken met onze nieuwe stads- en buurtgenoten en hen welkom te heten. Dit initiatief wordt dan ook van harte ondersteund door het diaconale cluster Kerk & Vluchteling.
De maaltijdgroep die deze maaltijden organiseert zoekt versterking voor o.a. de volgende taken: organiseren en coördineren van de maaltijden, het verzorgen van uitnodigingen, autodienst, hulp in de keuken, boodschappen halen, en natuurlijk koken. We organiseren ongeveer 4 maaltijden per jaar. Dit zijn verschillende soorten maaltijden, high tea, BBQ, etc. Belangstelling? Voor meer informatie kunt u terecht bij: Theo Mul (06-55566420)