Dekens gezocht!

Dat klinkt misschien wat raar in deze tijd als de mussen van het dak vallen, maar het is voor komende winter. In Roemenië is een vrouw genaamd  Enikö die zorg draagt voor een groep kinderen die geen dekens heeft. Als u dekens over heeft, wilt u dan contact opnemen met Derk Bogema via 0348-562877 of denlbogema@hotmail.com. Svp voor 28 juni. Alvast bedankt!

Wij starten weer!

een kinderlied gaat verder… “doe hem open voor God.”.

In december hebben we de deuren van onze kerk gesloten. Nu is het tijd om weer samen te komen. Na de dienst is er koffie en thee in de tuin achter de kerk.

Zondag 6 juni om 09:30 uur.

Voor meer informatie en om een plekje te reserveren, kijk op onze website www.veggouda.nl

Welkom bij Jezus, welkom bij ons!

Paasactie

Lieve mensen,

Vorig jaar hebben we met Kerst een prachtige actie gehouden. We hebben drieduizend kaarsen samen met een boekje met het kerstverhaal uitgedeeld aan de bewoners van Gouda. Een klein lichtje in het donker van de tijd zijn wij, een beetje hoop willen wij doorgeven en vertellen van een grote Verlosser. Daarom hebben we nu ook voor Pasen weer een actie.

PAASACTIE
1. We hangen twee spandoeken met Bijbeltekst op in het centrum de stad.
2. We gaan 3000 Paasboekjes met 3 eitjes in plasticzakje uitdelen.
3. We doen dit in Gouda, op de plek waar jij/u visie voor heeft. Bv. eigen straat, binnenstad, winkelcentrum, school, collega’s, verzorgingstehuis.
4. We houden deze actie in de week voor Pasen en vanuit de bus in de binnenstad op Goede Vrijdag.
Andere jaren werkten we mee aan het paasontbijt op Tweede Paasdag, wat nu niet mogelijk is vanwege de Coronamaatregelen. Nu willen op deze manier Pasen een gezicht geven in Gouda. Daarom vragen we jullie medewerking. Willen jullie meehelpen om het Paasevangelie te verspreiden. Jullie kunnen je opgeven bij:

Cootje Been Tel:0618161740. Mailadres: been.gouda161@gmail.com
Greet Bosland. Tel:0653197663. Mailadres: greetwagenaar@hotmail.com

Hartelijk welkom

Welkom op deze site Kerkin Gouda! U/jij vindt hier allerlei informatie over kerken in Gouda (zie de rubriek ‘Kerken’) en christelijke activiteiten in Gouda en omgeving voor jeugd (rubriek ‘Jeugd’) en andere groepen (rubriek ‘Activiteiten’). Verder treft u/jij verwijzingen naar allerlei interessante sites met meer eigentijdse informatie over het christelijk geloof.

KerstWandelTheater 2020

Gouda, december 2020
KerstWandelTheater Gouda dit jaar online
Je kunt deze tiende versie op je eigen moment ‘lopen’

Vanaf vrijdagavond 18 december om 18.30 uur staat de tiende editie van het KerstWandelTheater Gouda voor je klaar. Vanaf dat moment vind je op www.kerstwandeltheatergouda.nl aanwijzingen over hoe je het online KerstWandelTheater kunt ‘lopen’. Het is voor het eerst dat een wandeling als deze online is.

Combinatie van doen en kijken
Het kerstverhaal van de geboorte van Jezus wordt in een aantal theateroptredens/ filmpjes getoond. Iedere scène wordt geïntroduceerd met een kleine activiteit: een kaars aansteken, op een andere plek gaan zitten, het glas heffen op elkaar et cetera. Deze online kerstwandeling is door de combinatie van thuis doen en online kijken een unieke belevenis. En dat komt dan wel weer mooi uit want het is ten slotte een jubileumeditie.
Klinkt dit online ‘lopen’ als niet handig of te ingewikkeld, dan kun je ook kiezen om de theateroptredens achter elkaar in één film te bekijken.

Veel belangstelling
Bij een tiende editie kun je bijna wel spreken van een traditie. Het KerstWandelTheater kreeg de afgelopen jaren veel belangstelling. Voor grote groepen mensen is het een aantrekkelijke manier om naast de gewone gezelligheid en kerstdiners ook aandacht te hebben voor het bijbelse kerstverhaal.

Anders dan anders
Het KerstWandelTheater Gouda is online gegaan omdat we geen risico’s wilden nemen rond corona. We zijn blij dat we daartoe besloten hebben. Natuurlijk is het wel jammer dat we de sfeer van vele lichtjes langs de route en al de optredens en het na afloop samen wat drinken in de herberg/ kerk dit jaar moeten overslaan. We hopen dat we met het alternatief mensen toch iets moois bieden.

Meer informatie, nieuws én kerst-inspiratie vind je op www.kerstwandeltheatergouda.nl.

Lichtuur

Op 2 november gedenken we in de Ontmoetingskerk geliefden met het branden van een kaarsje. Dit gebeurt vanuit het gevoel: ik ben jou niet vergeten. Zo’n klein gebaar betekent veel voor ieder die te maken heeft met ziekte of verlies van een geliefde. Zeker nu, in deze coronatijd, waarin veel mensen geraakt zijn door het virus, willen we elkaar graag een beetje troosten en steun geven. Er zijn drie korte herdenkingsmomenten met gedichten, muziek en stilte: 18.30, 19,30 en 20,30 uur. Aanmelden is verplicht. Een kaarsje aanvragen kan ook.

Zie link: https://www.ontmoetingskerkgouda.nl/938/lichtuur/ en bijlagen Persbericht en flyer.