Stichting Present 2018

Een jaar met impact: dankbaar en onbetaalbaar.

Het jaar 2018 is voorbij gevlogen, maar wat is er veel gebeurd! Maar liefst 145 projecten zijn volbracht door 775 vrijwilligers die zich hiervoor 2450 vrijwillige uren hebben ingezet; we zijn er stil van. Zowel kinderen, tieners, studenten als volwassen hebben medeburgers uit Gouda ontmoet, geholpen en blij gemaakt, door praktisch werk te verzetten, gezelligheid te brengen of aandacht te geven. Al deze liefdevolle vrijwilligers maken Present Gouda tot wat het nu is en daar zijn wij hen hartelijk dankbaar voor!

Het jaar 2019 wordt een bijzonder jaar. We mogen dan ons tienjarig jubileum vieren en dat gaan we doen met diverse activiteiten, het hele jaar door. De aftrap vindt plaats op onze nieuwjaarsbijeenkomst op 9 januari. Welke activiteiten er nog meer volgen, houden we nog even geheim, maar we informeren iedereen volop en tijdig via onze nieuwsbrief, Facebook, LinkedIn, website en de Goudse media. Eén ding is al zeker, het zullen activiteiten zijn die ten goede komen aan onze eigen lokale samenleving. We hopen nog vele jaren present te kunnen zijn!

Stichting Domino

…..een huiskamer in Gouda waar iedereen welkom is, waar je jezelf kunt zijn en anderen kunt ontmoeten.

– Maaltijden
– Koffie, thee een gesprek
– kerstdiner
– Kledingbeurs
– Verwendag (kapper, schoonheidsspecialiste, etc.)
– Creatieve activiteiten
– Af en toe: een uitje

Locatie: Oosthaven 31c te Gouda

Voor iedereen voor wie ontmoeting niet vanzelfsprekend is:
mensen met een bijzonder verhaal (psychisch, sociaal, etc.),
enkele dak- en thuislozen,
maar ook: mensen met een huis, baan, maar toch behoefte aan contact

Wist u dat Domino:
voor meer dan 5.000 personen per jaar kookt?
meer dan 25.000 kopjes koffie schenkt?
15.000 bezoekers per jaar ontvangt?
gedragen wordt door ruim 90 vrijwilligers?

Stichting Zorgnet Roemenië

Stichting Zorgnet Roemenië ( werknaam thuisfrontcommissie) is één van de stichtingen die is ontstaan uit de achterban van Erica. Door middel van acquisitie, PR en acties ondersteunt de stichting Erica en Elles in hun werkzaamheden in Roemenië.

Erica Hijkoop heeft een aantal projecten op touw weten te zetten, met behulp van haar collega Elles van de Beek * . Niet alleen ‘haar meiden’, jonge outcasts met veelal psychische problemen, ook andere kinderen en ouderen in Roemenië hebben de aandacht van Erica en Elles. Erica doet haar werk vanuit een krachtige visie op de economische situatie in Roemenië en haar inzet getuigt van grote liefde voor haar medemens. Nadat veel aandacht is besteed aan de contacten met onder meer de betrokken overheidsinstanties, zijn bijzondere resultaten geboekt.

Meer Informatie
http://www.zorgnet.eu/

Stichting Wachtersgroep Gouda

neverbesilent‘Omwille van Sion zal ik niet zwijgen, omwille van Jeruzalem ben ik niet stil, totdat het licht van haar gerechtigheid daagt en de fakkel van haar redding brandt. Jeruzalem, ik heb wachters op je muren gezet die nooit zullen zwijgen, dag noch nacht. Jullie die een beroep doen op de Heer, gun jezelf geen rust’. Jesaja 62: 1, 6.

Vanuit deze oproep zijn we iedere maandagavond op de Goejanverwelledijk te vinden. In navolging van de wachters die dagelijks op de muren van Jeruzalem zijn te vinden. Er wordt geproclameerd (hardop gesproken) uit Gods woord, God de Vader van Abraham, Isaak en Jacob. Proclamaties om God te (helpen) herinneren aan Zijn Woord, de beloften die daarin staan voor onze oudste broer Israël.
Iedere maandagavond verzamelen we om 19:30 bij de hoofdingang van ‘De IJsselhof’. Althans, in de zomertijd. (Vwb de wintertijd gaan we nog kijken of dat haalbaar blijkt). Om 20:30-21:00 uur ronden we dit af.
Indien u/jij mee wilt, is dat uiteraard mogelijk. Het is dan handig als je een bijbel bij je hebt.

Shaloom,
Huibert&Margriet Verdoes.

Ps: voor meer info, zie www.neverbesilent.org

Stichting Open Huis Gouda

er is hoopAl ruim dertig jaar is “Er is Hoop”-Gouda actief in de binnenstad van Gouda! De laatste jaren met de “Er is Hoop”-bus. Je bent daar van harte welkom op het terras buiten of in de bus voor een gratis kop koffie of thee. Als je dat wilt kan je een gesprek aanknopen. We hebben ook allerlei Bijbels, die je gratis mee kunt krijgen, zoals de City Bijbel Gouda. Daarin vind je naast de Bijbel ook informatie over Gouda en over kerken in Gouda.

Je bent van harte welkom voor een kopje koffie of thee in de “Er is Hoop”-bus en treft deze aan op de Markt tegenover de Trekpleister op de derde vrijdag van de maand: 16 oktober, 20 november en 11 december 2015 (Gouda bij Kaarslicht).

Er is Hoop maakt onderdeel uit van stichting Open Huis Gouda. Voor meer informatie: http://www.stichtingopenhuisgouda.nl

Bijbelshop Samma

sammaU heeft mogelijk gehoord van het faillissement van de Free Record Shop. De eerste Free Record Shop-winkel opende in 1971 haar deuren in Schiedam. Deze bekendste muziekzaak van Nederland bestaat na ruim 40 jaar uit 141 filialen en 755 medewerkers. Maar tijden veranderen zowel op het terrein van aankopen (steeds meer via webshops), als in de muziekvoorziening door muziekproviders als Spotify en dergelijke.

Hoewel de Free Record Shop de digitale verkoopwegen wel is ingeslagen, houdt ze toch geen stand! Investeerders kijken of uit de failliete boedel mogelijkheden kunnen ontstaan voor gecombineerde muziek- en boekwinkels.

In Gouda hebben we eveneens al ruim 40 jaar (sinds 1972) Bijbelshop Samma. Begonnen als Christelijke Boekwinkel kwamen daar gaandeweg al snel Christelijke muziekproducten bij. En ook Bijbelshop Samma heeft eveneens de digitale webwinkel mogelijkheden benut, maar die kosten haar meer dan dat ze haar opleveren, dus is ze daarmee maar weer gestopt. Maar Bijbelshop Samma is meer dan een winkel! Via onderstaande link kan je lezen wat er op een gewone donderdag allemaal bij deze winkel gebeurt.

Daaruit blijkt dat het een veelzijdige, creatieve, eigentijdse zendingspost is in onze stad Gouda! Een vooruitgestoken post waarop we trots en zuinig mogen zijn! En die we daarom niet failliet willen laten gaan! Maar de marktontwikkelingen zijn voor Samma niet anders dan voor de Free Record Shop! En daarom hebben we een plan bedacht om de huurgelden die wekelijks € 325,- bedragen via giften te sponsoren. Dit kan bijvoorbeeld in een of twee keer per jaar van het vakantiegeld en/of de eindejaarsuitkering. Maar ook door een maandelijkse gift van bijvoorbeeld € 27,-.

Samma verneemt graag door middel van een mail aan info@samma.nl of en zo ja hoe je hierin iets kunt betekenen!

Giften kunnen worden overgemaakt op bankrekeningnummer  11.69.24.942 van Stichting Samma in Gouda. De giften zijn belastingaftrekbaar! Ik hoop dat we in de trant van Opwekkingslied 249 samen onze schouders zetten onder dit huurdekkingsplan: “Heer wat een voorrecht om in liefde te gaan; Schouder aan schouder in Uw wijngaard te staan”.

Namens Bijbelshop Samma alvast hartelijke dank en groeten,

Voedselbank Gouda

De Voedselbank Gouda brengt vraag en aanbod bij elkaar. De vraag naar voedsel komt van mensen die van zeer weinig geld moeten rondkomen. Het aanbod van voedsel komt van allerlei bedrijven en particulieren. Meestal is er – dankzij onze sponsoren – voldoende aanbod van levensmiddelen, maar uiteraard zijn we altijd blij met initiatieven van particulieren, bedrijven, scholen, kerken en andere instanties en organisaties om het pakket voor cliënten completer te maken.

Om de zelfredzaamheid van onze klanten te vergroten, werken we samen met lokale organisaties die onze klanten helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn.

De Voedselbank Gouda staat open voor alle mensen in haar werkgebied: iedereen uit Gouda, Reeuwijk, Bodegraven en Moordrecht is bij ons welkom.

Meer Informatie
http://voedselbankgouda.nl

Stichting Present

presentWe zijn bijna op de helft van 2013 en nu al staat de projectenteller van Present Gouda op 50! Een korte terugblik op het eerste half jaar waarin zich vele vrijwilligers uit allerlei regionen zich belangeloos hebben ingezet voor cliënten en instellingen in Gouda die hulp heel goed konden gebruiken. Grote, zichtbare projecten maar ook veel projecten achter voordeuren. Er hebben waardevolle ontmoetingen plaats gevonden. Met elkaar kunnen we van grote betekenis zijn in het leven van hen die het moeilijk hebben. Wat voor ons zo gewoon lijkt, is voor een ander vaak heel bijzonder! Dankzij al die vrijwilligers, onze eigen flexwerkers van Present Gouda, groepenbegeleiders enz. die tijd en energie geven; dat is pas ‘Present ‘ zijn! Doe ook mee!

NLDOET 2013
Ook dit jaar was Present Gouda intermediair voor de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Een vriendengroep, Schoffelstudent, de fracties van de ChristenUnie en CDA, flexwerkers en het College van B & W hebben laten zien dat het heel goed mogelijk is om op één dag het verschil te maken! De ouderen van de Ronssehof kregen een rondleiding in het nieuwe Huis van de Stad. Wat genoten ze van de gezelligheid en de één op één aandacht, ondanks de regen.

Een prachtig gezinnenproject in mei 2013. Twee gezinnen die elkaar vonden tijdens een bijzonder contact in de kinderboerderij en in dierentuin Blijdorp. Wat een mooie dag met elkaar! Hulpontvangend gezin: ‘Wow.. dat anderen dit zomaar voor ons gedaan hebben’.

Erkenning Present Methode
Kennisinstituut Movisie heeft de Present-methode van stichting Present officieel opge-nomen in de databank ‘effectieve sociale inter-venties’. Dat betekent erkenning voor de impact van de vrijwilligersmakelaar. De Present-methode is, volgens de onderzoekers, effectief in het verbinden van informele en formele zorg en het aansluiten bij de moderne vrijwilliger.
Tiemen Zeldenrust (directeur Present Nederland) is blij met de erkenning: ‘Ondanks de opkomst en groei van Present vragen mensen het me nog wel eens: helpt dat nou werkelijk, zo’n dagje vrijwilligerswerk? Deze uitkomst laat zien dat je modern vrijwilligerswerk met impact kunt organiseren. Dit is een prachtige erkenning voor het werk en de formule van Present.”

MVO via Present Gouda
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is in. Steeds meer bedrijven willen zich graag op dit terrein van de samenleving inzetten, maar wie is er echt met uw inzet geholpen, en hoe maakt u dit praktisch? Stichting Present kan uw bedrijf als professionele partner hierbij van dienst zijn. Rabobank Gouwestreek, Bacardi Nederland, Adessium Foundation, Ortec, Gemeente Gouda en Schoffelstudent gingen u voor! Wilt u ook een project doen met uw bedrijf? Bel of mail.

Stichting Present Gouda | Postbus 2005 | 2800 BD Gouda
info@stichtingpresent-gouda.nl | www.stichtingpresent-gouda.nl l 06-44256510

Stichting Dabar

dabarOp verschillende campings in Nederland wordt er door Dabar teams evangelisatie- en recreatiewerk gedaan. Jongeren vanaf 18 jaar organiseren allerlei activiteiten zoals kinderclub, Rock Solid, Solid Friends, avondsluitingen, sport en spel en creatieve activiteiten.

Op camping Streefland in Haastrecht is er al ruim 30 jaar een Dabar team aanwezig in de zomer. Kijk op www.dabarwerk.nl en op www.campingstreefland.nl voor meer informatie.

Een hartelijke groet namens de Dabar commissie Gouda / Haastrecht,

Arjen Neven, arjenneven@gmail.com
Liesbeth Kraaijveld, liesbeth@pera-zd.nl