Rafael Gemeente

GoudseWaarden

Elke zondagmorgen komen wij samen voor aanbidding en onderwijs vanuit de Bijbel. Het is een ontmoeting met God, maar ook met elkaar. Voor alle leeftijden is er iets. Terwijl de volwassenen luisteren naar iemand die iets overbrengt vanuit de Bijbel, krijgen de kinderen de gelegenheid om ook op hun niveau over God te horen en samen dingen te beleven.

Onze bijeenkomsten zijn te vergelijken met een basisplaats:
•Het is een plek van herstel (geen ziekenhuis)
•Het is een veilige plek waar bemoediging en liefde is in veiligheid
•Het is een plaats waar je kunt leren zonder veroordeling
•Het is een plaats van verademing en training
•Het is geen werkplaats of akker, die plaats is buiten!

Daarnaast komen wij doordeweeks samen in huisgroepen. Ook is er een tienergroep, zijn er mannengroepen en is er een vrouwengebedsgroep.
In kleine groepen kan Gods liefde onderling optimaal gestalte krijgen in persoonlijk contact, vriendschap, samen eten, samen leren, leren leven, samen bidden en herstellen. Daar is liefde, zorg en aandacht voor elkaar. Er is ruimte om een een hechte relatie te ontwikkelen, waarin samen onderwijs praktisch wordt verwerkt. Iedereen mag zich veilig voelen, groeien en van God ontvangen gaven ontwikkelen.

elke zondag 10.00 uur eredienst

Lokatie
De Goudse Waarden
Calslaan 100
2804 RT Gouda

Kaart

De Veste

Wijkgemeente De Veste is een levendige gemeente met actieve en creatieve leden. Ontmoeting staat centraal, met God en met elkaar. Onze leden komen naar de kerk voor inspiratie, bezinning en om samen te zingen en te vieren. Gemeenteleden ervaren de Veste als een plek waar zij zich thuis voelen en waar aandacht is voor elkaar. We zijn blij met het grote aantal kinderen en jongeren in onze kerk. De Veste is een protestantse wijkgemeente, onderdeel van de Protestantse Kerk te Gouda, met als gebouw Kerkelijk Centrum ‘De Veste’ en liggend in de wijken Bloemendaal en Plaswijck. Deze wijken zijn in de jaren 60/70 van de vorige eeuw gebouwd. De wijkgemeente telde op 1 januari 2017 820 leden

Erediensten
zondag Gereformeerde 10.00 uur
zondag Gereformeerde om de drie weken 19.00 uur
donderdag 10.00 uur Rooms-Katholieke kerk parochie Gouda
vrijdag (eenmaal per maand) 19.00 uur Evangelisch werkverband

Meer informatie
http://www.devestegouda.nl

Lokatie
Ridder van Catsweg 300
2804RS Gouda

Kaart