Oliebollenactie 2018

Het Goudse werelddiaconaat zorgt rond de jaarwisseling traditioneel voor overheerlijke oliebollen, appelbeignets en salades. Door deze bij het werelddiaconaat te kopen, steunt u het werelddiaconaat jaarproject ‘Hulp aan Rohingya-vluchtelingen in Bangladesh’. U kunt uw oliebollen, appelbeignets en salades bestellen door uw bestelformulier (apart verkrijgbaar) op uiterlijk zondag 23 december ingevuld in te leveren in de daarvoor bestemde inleverdozen in de kerk. Daarnaast kunt u vanaf 18 december uw bestelling plaatsen in de (nieuwe) webshop op www.protestantsekerkgouda.nl

Op maandag 31 december kunt u uw bestelling tussen 11:00 en 13:00 afhalen op het door u opgegeven adres. Wij hopen namens de Rohingya-vluchtelingen ook dit jaar weer op een grote hoeveelheid bestellingen.

Inzameling voedselbank 15-16 december 2018

Inzameling ten behoeve van de voedselbank In het weekend van 15-16 december houdt de Stichting Voedselbank Gouda e.o. de jaarlijkse inzamelingsactie. Vanaf de start van de voedselbank in 2005 is
deze actie van de Goudse kerken een steun die niet meer gemist kan worden. De ca. 300 adressen van de voedselbank krijgen ook dit jaar een kerstpakket. De Voedselbank hoopt 20 december een goed gevulde tas mee te kunnen geven aan de cliënten. Geeft u a.u.b. gul. Houdbare producten zoals thee, koffie, suiker, wasmiddelen, macaroni, soep en zeker ook kerstbrood zijn van harte welkom. In de O.L.V. Hemelvaartkerk en de H. Josephkerk staan dozen klaar voor uw gaven. Alvast hartelijk dank.

Koffie met een glimlach

Zin om er even uit te zijn? Kom dan naar Koffie met een Glimlach.

Elke dinsdagmiddag van 14.30 tot 16.30 uur komen we samen in De Oostpoort.

Je kunt komen en gaan wanneer je wilt. De kosten bedragen 1 euro per persoon per keer en daarmee kun je met alle activiteiten meedoen. Koffie met een Glimlach is voor iedereen die een ander wil ontmoeten en het fijn vindt om contacten te onderhouden of nieuwe contacten te maken. Voor mensen die invulling aan hun vrije tijd willen geven en behoefte hebben aan een goed gesprek, ervaringen delen en samen leuke dingen doen.

Neem voor meer informatie contact op met Ada Hartog, adahartog@hotmail.com.

Armoede in de klas?

Uit een onderzoeksrapport van maart 2018 blijkt dat 71% van de leerkrachten het niet gemakkelijk vindt om armoede in de klas te signaleren. Op 26 november van 20.00 tot 22.00 uur in de Ontmoetingskerk aan de Dunantsingel willen we met leerkrachten (basis en voortgezet) in gesprek.

De volgende vragen komen aan bod:
– (Hoe) signaleer je armoede op school?
– Wat doe je met deze signalen?
– Hoe ga je het gesprek aan met ouders die van weinig moeten rondkomen?
– Weet je als leerkracht naar wie je kunt verwijzen?
– Wat zouden we vanuit de diaconie (nog meer) kunnen betekenen voor kinderen in armoede?

We hebben niet de antwoorden, maar hopen met elkaar tot mogelijke oplossingen/verbeteringen te komen. De avond wordt voorbereid door Joyce Schoon, diaconaal consulent van de protestantse diaconie in Gouda, Lydia Roosendaal, projectmedewerker voor Kerk in Actie voor kinderen en armoede, en Lucia Liefaart, diaken Ontmoetingskerk en leerkracht in het basisonderwijs.

Voor meer informatie en opgave, mail naar diaconaalconsulent@pkngouda.nl

Hulp aan Rohingya’s in Bangladesh

Met ingang van 1 november steunt het werelddiaconaat een nieuw jaarproject en gaat uw gift in de melkbus bij de uitgang naar het Kerk In Actie project ‘hulp aan de Rohingya-vluchtelingen in Bangladesh’.
Er zijn naar schatting meer dan 1 miljoen Rohingya vluchtelingen in Bangladesh. Ze zijn gevlucht uit angst voor het gewelddadige Myanmarese leger. Ruim 70 procent van de vluchtelingen kind, onder wie veel pasgeboren baby’s. Ook zijn er veel zwangere en dus kwetsbare vrouwen. De hulp wordt gegeven via Kerk in Actie en ICCO, die partners hebben met toegang tot vluchtelingenkamp Cox’s Bazar.

Inmiddels zijn er via de twee organisaties al voedselpakketten, hygiënepakketten en handwasfaciliteiten voor in totaal 1.500 families verstrekt. Daarbij worden alleenstaande vrouwen, oude en gehandicapte mensen niet vergeten. Het is de bedoeling hiervoor tot eind 2019 geld in te zamelen. Ook voor dit project wordt uw gave zeer gewaardeerd.

Help statushouders fietsen


In veel landen en culturen is fietsen voor vrouwen niet gangbaar, maar wat moet je in Nederland als je niet kan
fietsen? Desireé Overbeeke en Arina Heikoop geven nu al voor het 3e jaar fietslessen aan vrouwen.

Op maandagochtend van 9:00 tot 11:00 bij de Ontmoetingskerk
Extra hulp hierbij is zeer welkom!

Belangstelling? Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Desireé Overbeeke: desiree.overbeeke@gmail.com
06-46361157

Tientjes Zondag 17 juni 2018

Graag willen wij u attenderen dat het 17 juni a.s. Tientjes zondag is. Het Werelddiaconaat stelt dan de melbussen open voor het project “Mercy Ships”. Het is wel avondmaalszondag maar toch vragen wij uw aandacht voor dit prachtige project zodat de voorgang van medische hulp in Afrika voor de allerarmsten.

Heel hartelijk dank voor uw bijdrage.

Babyspullen gevraagd

Bij taal oefen groep J E 34 komt elke twee weken een flinke groep statushouders bijeen om samen met gemeenteleden koffie/thee te drinken, maar vooral om Nederlands te oefenen. We praten en lachen met elkaar, en soms krijgen we ook vragen voor praktische hulp. Zo hebben we nu de vraag gekregen van een Eritrese deelnemer of we kunnen helpen met het regelen van babyspullen. Hij en zijn vrouw verwachten in juni een tweeling. Twee ledikantjes hebben ze inmiddels. Maar verder ontbreken alle grote spullen zoals een commode, badje, een dubbele kinderwagen en twee maxi cosy’s . Daarnaast kunnen ze ook lakentjes, dekentjes, kruiken e.d. gebruiken en babykleding.

Heeft u thuis bruikbare babyspullen? Neem dan contact op met Anita Koorevaar (tel 0182517085 of 06-30871895) of anitakoorevaar@gmail.com

Voorjaarsactie voor Mercy Ships

De werelddiakenen komen niet alleen rond de jaarwisseling in actie voor het jaarproject Mercy Ships, maar ze willen ook in deze maanden geld werven voor deze sympathieke organisatie. Daarom vragen ze u: wilt u dit voorjaar (zomer)bloembollen voor uw tuin bestellen via het werelddiaconaat? Van elke bestelling gaat 30 procent naar Mercy Ships, die gratis medische zorg geeft aan de allerarmsten in Afrika, via het ziekenhuisschip African Mercy. U kunt uw dahlia’s, alliums, gladiolen, freesia’s en anemonen bestellen via het bestelfomulier dat bezorgd is met het kerkblad Protestants Kerknieuws, of via de webshop van het werelddiaconaat.

Wilt u uw bestelling uiterlijk zondag 8 april inleveren?
U kunt uw bloembollen afhalen in het kerkgebouw van uw keuze, op zaterdagmorgen 21 april, tussen 11.00 en 13.00 uur. Graag contant betalen.
Helpt u mee om deze actie tot een succes te maken?

Oliebollenactie 2017

Genieten van een oliebol, appelflap of salade, en intussen bijdragen aan een goed doel. Dat kan ook dit jaar rond de jaarwisseling.

Het cluster Werelddiaconaat organiseert hiervoor weer de jaarlijkse oliebollenactie. U kunt uw bestelling via internet plaatsen op www.diaconiegouda.nl/oliebollen of u kunt het bestelformulier dat is uitgedeeld en bij de ingang beschikbaar is, achterlaten in de inleverdoos in de hal van de kerk. De opbrengst van deze actie komt ten goede aan het werk van Mercy Ships. Op zaterdag 30 december kunt u uw bestelling afhalen tussen 11.00 en 13.00 uur op de door u aangegeven locatie.

Voedselbank

Na het grote succes van voorgaande jaren worden er ook dit jaar producten ingezameld voor de Voedselbank in winkelcentrum Goverwelle. De Voedselbank heeft nog steeds onze steun nodig. De actie vindt plaats op zaterdag 16 september en wij hebben hierbij uw/jouw hulp nodig. De diaconie is op zoek naar 20 vrijwilligers die twee uurtjes willen helpen met het uitdelen van de boodschappenlijstjes en het aannemen van voedsel. Je kunt je, na deze Oostpoort dienst, aanmelden in hal.