Huiskamer van Goverwelle

De zomer in de Huiskamer van Goverwelle, waar Koffie met een Glimlach geschonken wordt.

Wat hebben we weer een mooie zomer achter de rug. Het aantal bezoekers aan de Huiskamer stijgt nog steeds. De vaste bezoekers nemen geregeld hun buurvrouw mee en vertellen hoe leuk het is. Als het mooi weer is zetten we de stoelen en tafels met vrolijke bloemetjes erop, buiten in de schaduw en wordt het bijna een tuinfeest. De mensen worden er vrolijk van. Er is aandacht voor bijzondere gebeurtenissen. Eén van onze bezoekers maakt zelf kaarten en “verkoopt” ze aan de Huiskamer, zodat wij voor feestelijke en verdrietige momenten de bezoekers een kaart kunnen sturen of meegeven. Ook onderling worden er contacten gelegd en buiten het bezoek aan de Huiskamer nodigt men elkaar uit. Hoe mooi is dat.

Naast de middagen op locatie, hebben we weer leuke uitstapjes gemaakt. Als we de uitstapjes organiseren, doen we ons best om locaties te zoeken die toegankelijk zijn voor gebruikers van rolstoel, rollator of scootmobiel. Zo kan iedere bezoeker van de Huiskamer mee. We hebben een bezoek gebracht aan de Kaasboerderij in Haastrecht, waar we kennismaakten met het leven van de Boer en de Kaasboerin en natuurlijk mochten we hun zelfgemaakte kaas proeven.

We zijn naar de Jeu de Boules baan geweest en er werd fanatiek gespeeld. Er werd enthousiast gegooid. Corrie Harskamp was de winnaar!
In augustus hebben we een rondvaart vanuit Avifauna gemaakt. Regende het in Gouda, tijdens onze rondvaart hadden we prachtig weer. We eindigen onze uitstapjes altijd met een lekker kopje koffie met heerlijk gebak.

Voor het najaar wordt er opnieuw een programma samengesteld, waar de bezoekers in meedenken. Vrijwilligers en bezoekers blijven enthousiast en komen graag naar de Huiskamer van Goverwelle.

Ook u nodigen we uit om een keer langs te komen. Buurtbewoners en Oostpoortbezoekers ontmoeten elkaar.

Hartelijk welkom: elke dinsdagmiddag van 14.30u – 16.30u in De Oostpoort.
Namens het vrijwilligersteam
Ada Hartog

Schuif aan bij Tafels van Hoop

Op vrijdagavond 28 december is er in de Oostpoort een maaltijd met statushouders, we sluiten hierbij aan op de landelijke campagne ‘Tafels van Hoop’.

Deze maaltijd met en voor vluchtelingen is een mooie manier om gastvrij om onze nieuwe landgenoten heen te gaan staan en ze het gevoel te geven dat ze erbij horen. Met deze maaltijd willen we ook dankbaar stilstaan bij 2 jaar maaltijden voor statushouders in de Oostpoort en de mooie initiatieven (zoals de taaloefengroepen) die hieruit voortgekomen zijn.

Eet u met ons mee?
We vragen u een kleine financiële bijdrage of om zelf iets mee te nemen naar de maaltijd.

Meer informatie of aanmelden kan via
theo.mul@xs4all.nl
anitakoorevaar@gmail.com

Oliebollenactie 2018

Het Goudse werelddiaconaat zorgt rond de jaarwisseling traditioneel voor overheerlijke oliebollen, appelbeignets en salades. Door deze bij het werelddiaconaat te kopen, steunt u het werelddiaconaat jaarproject ‘Hulp aan Rohingya-vluchtelingen in Bangladesh’. U kunt uw oliebollen, appelbeignets en salades bestellen door uw bestelformulier (apart verkrijgbaar) op uiterlijk zondag 23 december ingevuld in te leveren in de daarvoor bestemde inleverdozen in de kerk. Daarnaast kunt u vanaf 18 december uw bestelling plaatsen in de (nieuwe) webshop op www.protestantsekerkgouda.nl

Op maandag 31 december kunt u uw bestelling tussen 11:00 en 13:00 afhalen op het door u opgegeven adres. Wij hopen namens de Rohingya-vluchtelingen ook dit jaar weer op een grote hoeveelheid bestellingen.

Inzameling voedselbank 15-16 december 2018

Inzameling ten behoeve van de voedselbank In het weekend van 15-16 december houdt de Stichting Voedselbank Gouda e.o. de jaarlijkse inzamelingsactie. Vanaf de start van de voedselbank in 2005 is
deze actie van de Goudse kerken een steun die niet meer gemist kan worden. De ca. 300 adressen van de voedselbank krijgen ook dit jaar een kerstpakket. De Voedselbank hoopt 20 december een goed gevulde tas mee te kunnen geven aan de cliënten. Geeft u a.u.b. gul. Houdbare producten zoals thee, koffie, suiker, wasmiddelen, macaroni, soep en zeker ook kerstbrood zijn van harte welkom. In de O.L.V. Hemelvaartkerk en de H. Josephkerk staan dozen klaar voor uw gaven. Alvast hartelijk dank.

Koffie met een glimlach

Zin om er even uit te zijn? Kom dan naar Koffie met een Glimlach.

Elke dinsdagmiddag van 14.30 tot 16.30 uur komen we samen in De Oostpoort.

Je kunt komen en gaan wanneer je wilt. De kosten bedragen 1 euro per persoon per keer en daarmee kun je met alle activiteiten meedoen. Koffie met een Glimlach is voor iedereen die een ander wil ontmoeten en het fijn vindt om contacten te onderhouden of nieuwe contacten te maken. Voor mensen die invulling aan hun vrije tijd willen geven en behoefte hebben aan een goed gesprek, ervaringen delen en samen leuke dingen doen.

Neem voor meer informatie contact op met Ada Hartog, adahartog@hotmail.com.

Armoede in de klas?

Uit een onderzoeksrapport van maart 2018 blijkt dat 71% van de leerkrachten het niet gemakkelijk vindt om armoede in de klas te signaleren. Op 26 november van 20.00 tot 22.00 uur in de Ontmoetingskerk aan de Dunantsingel willen we met leerkrachten (basis en voortgezet) in gesprek.

De volgende vragen komen aan bod:
– (Hoe) signaleer je armoede op school?
– Wat doe je met deze signalen?
– Hoe ga je het gesprek aan met ouders die van weinig moeten rondkomen?
– Weet je als leerkracht naar wie je kunt verwijzen?
– Wat zouden we vanuit de diaconie (nog meer) kunnen betekenen voor kinderen in armoede?

We hebben niet de antwoorden, maar hopen met elkaar tot mogelijke oplossingen/verbeteringen te komen. De avond wordt voorbereid door Joyce Schoon, diaconaal consulent van de protestantse diaconie in Gouda, Lydia Roosendaal, projectmedewerker voor Kerk in Actie voor kinderen en armoede, en Lucia Liefaart, diaken Ontmoetingskerk en leerkracht in het basisonderwijs.

Voor meer informatie en opgave, mail naar diaconaalconsulent@pkngouda.nl

Hulp aan Rohingya’s in Bangladesh

Met ingang van 1 november steunt het werelddiaconaat een nieuw jaarproject en gaat uw gift in de melkbus bij de uitgang naar het Kerk In Actie project ‘hulp aan de Rohingya-vluchtelingen in Bangladesh’.
Er zijn naar schatting meer dan 1 miljoen Rohingya vluchtelingen in Bangladesh. Ze zijn gevlucht uit angst voor het gewelddadige Myanmarese leger. Ruim 70 procent van de vluchtelingen kind, onder wie veel pasgeboren baby’s. Ook zijn er veel zwangere en dus kwetsbare vrouwen. De hulp wordt gegeven via Kerk in Actie en ICCO, die partners hebben met toegang tot vluchtelingenkamp Cox’s Bazar.

Inmiddels zijn er via de twee organisaties al voedselpakketten, hygiënepakketten en handwasfaciliteiten voor in totaal 1.500 families verstrekt. Daarbij worden alleenstaande vrouwen, oude en gehandicapte mensen niet vergeten. Het is de bedoeling hiervoor tot eind 2019 geld in te zamelen. Ook voor dit project wordt uw gave zeer gewaardeerd.