Lichtuur

Op 2 november gedenken we in de Ontmoetingskerk geliefden met het branden van een kaarsje. Dit gebeurt vanuit het gevoel: ik ben jou niet vergeten. Zo’n klein gebaar betekent veel voor ieder die te maken heeft met ziekte of verlies van een geliefde. Zeker nu, in deze coronatijd, waarin veel mensen geraakt zijn door het virus, willen we elkaar graag een beetje troosten en steun geven. Er zijn drie korte herdenkingsmomenten met gedichten, muziek en stilte: 18.30, 19,30 en 20,30 uur. Aanmelden is verplicht. Een kaarsje aanvragen kan ook.

Zie link: https://www.ontmoetingskerkgouda.nl/938/lichtuur/ en bijlagen Persbericht en flyer.