Tag Archives: 2801

Evangelisch Luthers Gemeente Gouda

Sint Joostkapel Lage Gouwe 134 kaart zondag 10.30 uur eenmaal in de twee weken Evangelisch Lutherse Gemeente eredienst koffiedrinken na de dienst 10.00 uur of 10.30 uur eenmaal in de twee weken Federatie van Doopsgezinden, Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten eredienst

Christelijke Gereformeerde Kerk

Hoge Gouwe 141 kaart zondag 09.30 uur Christelijke Gereformeerde kerk Eredienst Crèche Kindernevendienst Koffiedrinken 17.00 uur Christelijke Gereformeerde kerk Eredienst

Het Visnet

Het Visnet Turfmarkt 23, Gouda (Zaaltje achter de oude synagoge) kaart Iedere zondag, behalve de eerste van de maandag 13.00 uur Internationale Christelijke Gemeenschap (ICU) Voertaal eenvoudig Nederlands, vertaling naar Engels/Birmees

Heilige Johannes de Doper kerk

Heilige Johannes de Doper kerk Hoge Gouwe 107 kaart zondag 10.30 uur Oud-Katholieke Parochie dienst kinderkerk crèche koffiedrinken na de dienst

De Gouden Aar

De Gouden Aar Lage Gouwe 202 kaart zondag 10.00 uur Pinkstergemeente Morgenstond eredienst crèche kindernevendienst simultaanvertaling engels dovenvertolking koffiedrinken na de dienst

Sint Janskerk

Sint Janskerk Achter de Kerk 15 kaart zondag 10.00 uur PKN hervormd Wijkgemeente St. Janskerk A St. Janskerk B eredienst crèchekindernevendienst soms koffiedrinken na de dienst zondag eenmaal in de 2 weken 14.30 uur Alphameeting Dienst voor belangstellenden zondag 17.00 uur PKN hervormd Wijkgemeente St. Janskerk A St. Janskerk B eredienst crèche

Leger des Heils

Leger des Heils Turfmarkt 111 kaart zondag 10.00 uur Leger des Heils eredienst kindernevendienst crèche 4e zondag v.d. maand 16.00 uur Leger des Heils lofprijzingsamenkomst

Rooms-Katholieke kerk

Huize Groeneweg De Baan 125 kaart eerste maandag van de maand 19.30 uur Rooms-Katholieke kerk parochie Gouda

Pinkstergemeente Gouwekerk

Hoge Gouwe 41 kaart zondag 10.00 uur Pinkstergemeente Gouwekerk eredienst crèche kindernevendienst koffiedrinken na de dienst woensdag 19:45 uur Pinkstergemeente Gouwekerk bidstond en bijbelstudie