Vrije Evangelische Gemeente

De Vrije Evangelische Gemeente is een: Vrije gemeente. Zij is zelfstandig en wordt geheel bestuurd door de leden van de gemeente. Landelijk maakt zij deel uit van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland, waarin in bijna 40 gemeenten contact en overleg houden. Met Jezus Christus als Hoofd, trachten we Zijn wil te beluisteren in de wensen, verlangens en gaven van onze leden.

Lokatie
Turfmarkt 23-25
Gouda

Eredienst
Elke zondag 09:30, kindernevendienst en crèche aanwezig.

Meer informatie
http://www.veggouda.nl

Kaart

Sint Janskerk

De St. Janskerk wordt binnen de PKN voornamelijk gebruikt door de wijkgemeenten A en B. De wijkpredikant van wijk A is Ds. M.C. Batenburg. De wijkpredikant van wijk B is Ds. G.C. Vreugdenhil. Geografisch wordt wijkgemeente A begrensd door de Graaf Florisweg in het noorden en de Raam in het westen, terwijl de Joubertstraat de meest oostelijke straat van de wijk is. Ook behoort het gebied ten zuiden van de Hollandse IJssel bij wijk A. Wijkgemeente B omvat een deel van het centrum van Gouda en het meest westelijke deel van de wijk Bloemendaal.

Erediensten
10.00 uur crèche, kindernevendienst, koffiedrinken na de dienst
17.00 uur crèche

Meer Informatie
https://www.sintjansgemeente.nl

Locatie
Achter de Kerk 15
2801JW Gouda

Kaart