Parousia Gemeente

wij zijn een groep gelovigen uit Gouda en omstreken, die op zondag bij elkaar komt voor de eredienst. Ook tweewekelijks komen zij in huiskringen bij elkaar, om elkaar te ontmoeten, uit de Bijbel te lezen om vervolgens te proberen het geleerde ook in praktijk te brengen. Wij geloven dat de Bijbel het Woord van God is. In de Bijbel wordt ons verteld dat Jezus gekomen is om de relatie tussen ons en God, de Vader in de hemel, te herstellen. Vanuit een herstelde relatie met God ontstaat een zinvol leven.

Locatie
De Goudse Waarden
Kanaalstraat 31
2801 SH Gouda
tel: ?

Meer Informatie
Parousia Gemeente

Erediensten
zondag 09.30 uur. Kinderprogramma, crèche, koffiedrinken na de dienst
zondag 11.30 uur. Kinderprogramma, crèche, koffiedrinken na de dienst

Kaart

Heilige Johannes de Doper kerk

U bent van harte welkom bij een katholieke kerk die zich wil oriënteren op de vroeg-christelijke kerk. Daarom ook die naam: oud-katholiek. Ze wil echter niet onveranderlijk en star zijn, maar open voor vernieuwing van het geestelijk en kerkelijk leven. De kerk wil ook niet blind zijn voor de wereld, de cultuur en de vragen van vandaag. De Oud-Katholieke parochies van Schoonhoven en Gouda delen deze website. Elke week is er dienst in Schoonhoven en in Gouda.  Wat rondgekeken op deze site en benieuwd geworden? De beste manier om eens nader kennis te maken is door een dienst bij te wonen. Er is altijd iemand bij de deur om u op te vangen en wegwijs te maken.

Locatie
Hoge Gouwe 107
2801 LD Gouda
tel: ?

Meer Informatie
Heilige Johannes de Doper kerk

Erediensten
Elke donderdag van 10 tot 16 uur is de kerk geopend voor stil gebed en/of bezichtiging van de kerk

Kaart

Zorgcentrum Gouwestein

Gouwestein ligt in het prachtige Van Bergen IJzendoornpark in Gouda. Hier biedt het centrum haar bewoners een aangename woonomgeving waarin persoonlijke zorg- en dienstverlening een centrale plek innemen. Gouwestein heeft een protestants-christelijke identiteit. Warme aandacht en respect voor elkaar zijn kenmerkend voor dit centrum.

Locatie
Van Bergen IJzendoornpark 7
2801 AA Gouda
tel: (0182) 515 655

Meer Informatie
Zorgcentrum Gouwestein

Erediensten
?

Kaart

Pinkstergemeente Morgenstond

De Pinkstergemeente Morgenstond Gouda is een streekgemeente met een laagdrempelig en gastvrij karakter, waar de aanbidding van God de Vader, het discipelschap van Jezus Christus, de Zoon en de vervulling door de Heilige Geest tot gavengericht dienstbetoon centraal staat. We houden samenkomsten (op zondagochtend en op andere momenten) waarin we samen luisteren en nadenken over de lessen die God ons leert vanuit de bijbel. Het evangelie van Jezus Christus staat centraal. We willen een plek zijn waarin we als gelovigen bij elkaar betrokken zijn en daadwerkelijk meeleven in praktische hulp, gebed en persoonlijke contacten. Hierbij nemen we de manier waarop gelovigen in de bijbel met elkaar optrokken, als ons voorbeeld.

Locatie
Lage Gouwe 204
2801 LM Gouda
tel: (0182) 523 356

Meer Informatie
Pinkstergemeente Morgenstond

Erediensten
Elke zondag 10:00 uur inclusief kindernevendienst, crèche en koffiedrinken na de dienst

Kaart

Vrije Evangelische Gemeente

 

 

 

 

 

 

 

De Vrije Evangelische Gemeente is een: Vrije gemeente. Zij is zelfstandig en wordt geheel bestuurd door de leden van de gemeente. Landelijk maakt zij deel uit van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland, waarin in bijna 40 gemeenten contact en overleg houden. Met Jezus Christus als Hoofd, trachten we Zijn wil te beluisteren in de wensen, verlangens en gaven van onze leden.

Locatie
Turfmarkt 23-25
2801 GV Gouda
tel: 06 19480499

Meer Informatie
Vrije Evangelische Gemeente

Erediensten
Elke zondag 09:30, kindernevendienst en crèche aanwezig.

Kaart

Sint Janskerk

De St. Janskerk wordt binnen de PKN voornamelijk gebruikt door de wijkgemeenten A en B. De wijkpredikant van wijk A is Ds. M.C. Batenburg. De wijkpredikant van wijk B is Ds. G.C. Vreugdenhil. Geografisch wordt wijkgemeente A begrensd door de Graaf Florisweg in het noorden en de Raam in het westen, terwijl de Joubertstraat de meest oostelijke straat van de wijk is. Ook behoort het gebied ten zuiden van de Hollandse IJssel bij wijk A. Wijkgemeente B omvat een deel van het centrum van Gouda en het meest westelijke deel van de wijk Bloemendaal.

Locatie
Achter de Kerk 16
2801 JX Gouda
tel: (0182) 512 684

Meer Informatie
Sint Janskerk

Erediensten
10.00 uur, crèche, kindernevendienst en koffiedrinken na de dienst
17.00 uur, crèche

Kaart

Gereformeerde Gemeente

Onze gemeente behoort tot het kerkverband van de Gereformeerde Gemeenten. Er zijn in ons land ongeveer 155 gemeenten van dit kerkverband, met in totaal bijna 106.000 leden.  De Gereformeerde Gemeente Gouda is op 12 juli 1908 gesticht en bestaat uit ruim 1500 leden. Meer dan 50% daarvan is jonger dan 28 jaar. In onze kerkdiensten staat de Bijbel als het Woord van God centraal. Sinds 2000 is dominee G. Clements aan onze gemeente verbonden.  Hij gaat voor in de diensten die op zondag om 9.30 uur en 16.30 uur worden gehouden. Ongeveer één zondag per maand wordt de dienst geleid door een ouderling. U bent van harte welkom om onze kerkdiensten bij te wonen.

Locatie
Nieuwe Gouwe O.Z 2B
2801 SB Gouda
tel: (0182) 573 241

Meer Informatie
Gereformeerde Gemeente

Erediensten
Elke zondag 09:30 en 16:30 uur

Kaart

Evangelisch Luthers Gemeente Gouda

De Sint-Joostkapel is sinds 1682 de Evangelisch Lutherse Kerk op de hoek van de Lage Gouwe en de Groenendaal in Gouda. Luther is naast Calvijn een van de bekendste Reformatoren geworden. Luther ging duidelijk een andere weg en nam als gewezen monnik de liturgische tradities uit de Rooms Katholieke kerk voor een deel mee. Naast de verkondiging uit de bijbel en viering van het Heilig Avondmaal hechtte hij veel waarde aan de muziek in de eredienst.

Locatie
Lage Gouwe 134
2801 LK Gouda
tel: 0172 214 643

Meer Informatie
Evangelisch Luthers Gemeente Gouda

Erediensten
Om de de twee weken, zondag 10:00 uur, inclusief koffiedrinken na de dienst.

Kaart

Christelijke Gereformeerde Kerk

Wij geloven dat God de wereld liefheeft en dat Hij mensen redt door het geloof in Jezus Christus. Want zonder Hem redden we het niet.
Dit geloof is van invloed op wie wij als gemeente zijn. Dat komt tot uiting in ons leven met God, ons leven als mens en ons leven met onze naaste.

Locatie
Hoge Gouwe 141
2801 LE Gouda
tel: (0182) 522 720

Meer Informatie
Christelijke Gereformeerde Kerk

Erediensten
Elke zondag 09:30 en 17:00 uur  inclusief kindernevendienst, crèche en koffiedrinken om 09:30 uur

Kaart