Shekinaviering met Helmine de Graaff

shekina
Op vrijdag 3 maart is er weer een Shekinaviering. Bijna aan het begin van de 40 dagen-tijd willen we ons bezinnen op het thema “gerechtigheid”. De spreekster deze avond is Helmine de Graaff. In haar leven en werk heeft ‘gerechtigheid’ altijd een grote rol gespeeld. Ruim vier jaar heeft zij onder de armsten in Oekraïne gewerkt. Daarna is zij tien jaar lang teamleider bij Youth for Christ Utrecht geweest en op dit moment is zij werkzaam als geestelijk verzorger in de gevangenis in Haarlem: Voorgaan in diensten, pastorale gesprekken met gedetineerden voeren en het ondersteunen van hun vrouwen en kinderen. Maar ook contact tussen slachtoffers en gedetineerden is onderdeel van haar werk. Kortom, een spreekster die ons zeker het nodige over het thema ‘gerechtigheid’ zal kunnen vertellen!

Naast de inleiding zal er deze viering zoals altijd ruimte zijn voor muziek en lofprijzing en is er gelegenheid voor persoonlijke voorbede. De viering wordt gehouden in kerkgebouw “De Veste”, Ridder van Catsweg 300 in Gouda en begint om 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur is de zaal open voor wie voor de viering nog een kop koffie o.i.d. wil drinken. U bent van harte welkom! Voor meer informatie: www.shekinavieringgouda.nl