Arabischtalige christelijke gemeenschap in Gouda

Sinds begin 2019 is er een 2-wekelijkse christelijke bijeenkomst in het Arabisch en Nederlands. Het is een initiatief dat door 5 Goudse kerken gedragen wordt. Liqaa’ is Arabisch en staat voor: ontmoeting.

De bijeenkomsten worden gehouden op de woensdagavond. We beginnen met koffie en Arabische hapjes en bijpraten. Daarna wordt er met veel enthousiasme gezongen. Het zijn Arabische of Marokkaanse liederen die door een Syrisch Marokkaans gezin begeleid worden. Verder is er een toespraak, wordt er samen gebeden en is er volop ruimte om na te praten.
Er is een groep met vaste bezoekers, sommigen zijn christen, maar er zijn meestal ook geïnteresseerde mensen van een moslimachtergrond. Het is mooi om met elkaar in gesprek te gaan over geloof!

Als u mee wilt helpen aan onze missie dan kan dat: misschien kent u ook mensen die Arabisch of Berber (Marokkaans) spreken en die het interessant vinden om meer te weten over het christelijk geloof. Nodig ze dan uit, en kom samen een keer sfeer proeven!
Ook op andere manieren kunt u meehelpen: door te bidden voor dit werk bijvoorbeeld, of door u op te geven als gastheer of gastvrouw voor één van de avonden. Een financiële bijdrage stellen we op prijs.

Wilt u meer weten of een keer een avond bezoeken? Neem dan contact op met Timen Eilander of Jan Smits via liqaa.gouda@gmail.com

www.liqaa.nl

Alpha cursus

Wanneer?
Start Dinsdagavond 17 september, Markt Gouda. Doe jij dit najaar mee als cursist of als medewerker?

Waarom?         
Landelijke trainingsdag zaterdag 7 september, Veenendaal. Ga jij mee om je te laten inspireren?

Voor wie?         
Campagnebespreking, 20 mei Gouda Help jij mee om zoveel mogelijk mensen te interesseren?

Meer informatie bij Robert Bakker, rrn.bakker@outlook.com, 06-16821071

Goudse Glazendienst 26 mei 2019

De wijkgemeenten Ontmoetingskerk, Pauluskerk, Westerkerk en De Veste houden al geruime tijd in de Sint-Janskerk ‘Goudse Glazendiensten’. In deze diensten draait het om de ramen van de Sint-Jan of delen daarvan. Hoe beeldden de glasschilders personen en gebeurtenissen uit de Bijbel uit, welk licht wilden zij via hun Glazen verspreiden? Daarover zullen diverse Goudse voorgangers tijdens deze diensten mediteren. De diensten beloven niet alleen voedsel voor oog en hart, maar ook voor het oor.

Waar en wanneer?
Plaats: Sint-Janskerk Gouda
Aanvang dienst: 26 mei 2019 17.00 uur

Aanvulling
Goudse Glazendienst met uitvoering Impressions of a Pilgrimage van Dick Le Mair. Zangers gezocht!

Ankerlezing 13 mei 2019

Opbouwende en toegankelijke lezingen over aspecten van geloof en theologie.

De Ankerlezingen kunnen worden gezien in het verlengde van de toerustingsavonden die voorheen in Ede (THGB) en in Gouda (Gouds Leerhuis) werden gehouden. Omdat deze activiteiten vorig jaar beëindigd werden, namen enkele betrokkenen het initiatief om de stuurgroep Ankerlezingen op te richten. Het anker is het symbool van de christelijke hoop en in die geest willen de initiatiefnemers ook invulling geven aan de avonden in Gouda en Voorthuizen.

De avonden beginnen om 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur is er inloop. Uiterlijk om 21.30 uur vindt de afsluiting plaats. De toegangsprijs per avond is 5 euro, waarbij koffie en thee zijn inbegrepen. Het ligt in de bedoeling om de lezingen op een later moment in druk uit te geven. Tijdens iedere avond in Gouda zal er ook een muzikaal intermezzo gedurende ongeveer 10 minuten worden ingelast.

Thema 13 mei 2019
Geestelijke groei volgens het N.T.: Paulus. Dr. J.M. Burger, Kampen

Locatie
Eerste E.J. Potgieterstraat 37, 2802 LD