Actie KerkBalans

Geachte wijkcoördinatoren,

Graag wil ik langs deze weg alle mensen die langs de deur gaan voor Actie Kerkbalans of op andere wijze meehelpen, hartelijk danken voor hun inzet van dit jaar. Soms al vele jaren lang! Bijzonder dat we als kerk op zo’n grote groep vrijwilligers iedere keer kunnen rekenen. Zou u dit aan hen ook zo door kunnen geven?

Ook dit jaar willen we weer een beroep op hen doen, om zo dit jaar deze actie ook weer tot een succes te maken. De Protestantse Gemeente van Gouda vaart op deze gift!

Namens het College van Kerkrentmeesters heel hartelijk bedankt en succes!

Met vriendelijke groet,

Hans Batenburg
Coördinator Actie Kerkbalans 2020

Oostpoort verbouwing

Met dankbaarheid kunnen we u melden dat de financiering voor de verbouwing van De Oostpoort bijna rond is. Wat resteert is nog een bedrag van ongeveer 30.000 euro. In het vertrouwen dat dit bedrag er zal komen, heeft het College van Kerkrentmeesters besloten groen licht te geven voor de daadwerkelijke voorbereidingen van de verbouwing. De kerkenraad is hier enorm blij mee en dankt alle gevers voor hun bijdrage. De volgende stap die nu genomen wordt is o.a. het aanvragen van de benodigde vergunningen. We blijven u via nieuwsbrief of kerkblad informeren over de voortgang.