Actie KerkBalans

Geachte wijkcoördinatoren,

Graag wil ik langs deze weg alle mensen die langs de deur gaan voor Actie Kerkbalans of op andere wijze meehelpen, hartelijk danken voor hun inzet van dit jaar. Soms al vele jaren lang! Bijzonder dat we als kerk op zo’n grote groep vrijwilligers iedere keer kunnen rekenen. Zou u dit aan hen ook zo door kunnen geven?

Ook dit jaar willen we weer een beroep op hen doen, om zo dit jaar deze actie ook weer tot een succes te maken. De Protestantse Gemeente van Gouda vaart op deze gift!

Namens het College van Kerkrentmeesters heel hartelijk bedankt en succes!

Met vriendelijke groet,

Hans Batenburg
Coördinator Actie Kerkbalans 2020

Oostpoort verbouwing

Met dankbaarheid kunnen we u melden dat de financiering voor de verbouwing van De Oostpoort bijna rond is. Wat resteert is nog een bedrag van ongeveer 30.000 euro. In het vertrouwen dat dit bedrag er zal komen, heeft het College van Kerkrentmeesters besloten groen licht te geven voor de daadwerkelijke voorbereidingen van de verbouwing. De kerkenraad is hier enorm blij mee en dankt alle gevers voor hun bijdrage. De volgende stap die nu genomen wordt is o.a. het aanvragen van de benodigde vergunningen. We blijven u via nieuwsbrief of kerkblad informeren over de voortgang.

Gebedspastoraat

Het is een zegen dat we in onze gemeente elkaar mogen ondersteunen met gebed! Leden van het gebedsteam die na elke dienst klaarstaan om anderen te dienen met gebed. Soms gebeuren er echter dingen in een mensenleven waarbij het goed zou zijn als bidders voor een wat langere periode mee zouden kunnen lopen met een gemeentelid. Een manier om dat te doen is gebedspastoraat. Bij gebedspastoraat wordt er gedurende een bepaalde tijd meerdere malen gebeden voor een bepaalde situatie en daarbij stellen zowel bidders als de gebedsvrager zich open voor de leiding van de Heilige Geest. Tijdens het bidden is er dan ook veel ruimte voor luisterend bidden.

Doet u mee?
De kerkenraad heeft ingestemd met het plan van de gebedscommissie om deze bediening ook in de Oostpoort beschikbaar te maken. De gebedscommissie zoekt nu personen die zich geroepen voelen om voor langere tijd deel te willen nemen aan het gebedsteam pastoraat binnen onze gemeente.

Profiel
Het profiel van de personen die gezocht worden is: geestelijk evenwichtig en volwassen, fijngevoelig. Daarnaast zullen deze personen bereid moeten zijn als voorbereiding op deze taak een gebedspastoraat cursus te volgen. Bij deze cursus wordt ervan uitgegaan dat er al ervaring is op het gebied van Ministry gebed. In het gebedspastoraat werk je altijd in een team. Het plan is om te beginnen met 2 teams van 2 personen. De tijdsinvestering die deze taak met zich meebrengt is moeilijk aan te geven omdat dat afhangt van de vraag. Als je interesse hebt in deze functie of wil je er meer over weten, neem dan contact op met Hilde Pereboom.