Taizévesper Kerstnacht 24 december 2018

Vesper in de stijl van taizé met liederen, bijbellezing, gebed en stilte

Datum: 24 december 2018
Tijdstip: 22.00 uur
Locatie: Oostpoort
Thema: Kerst

Op kerstavond, 24 december om 22.00 uur, is er in de Oostpoort een Taizé-vesper. De viering staat in het teken van Kerst en heeft een meditatief karakter in de stijl van Taizé. We zingen enkele kerstliederen en liederen uit Taizé, horen teksten uit de Bijbel, er wordt gebeden en we worden stil voor God.

Taizé is een dorp in het midden van Frankrijk. Sinds 1940 is er een kloostergemeenschap, opgericht door frère Roger. Ieder jaar komen hier talloze jongeren uit alle werelddelen om te bidden en aange­raakt te worden door de vrede en verzoening van de gemeenschap. Vanuit deze traditie willen we ook in de Oostpoort samenkomen. De bijeenkomst is in de kerkzaal. Na afloop bent u welkom voor warme chocolademelk of glühwein.

Verbouwing van de Oostpoort

Verbouwing van de Oostpoort
Recent heeft het College van Kerkrentmeesters goedkeuring gegeven voor een verbouwing van de Oostpoort. Al langer bestaat de wens om de hal uit te breiden, het aantal zitplaatsen te vergroten en in de kelder een passende ruimte voor de babyoppas te creëren.

Wat is er tot nu toe gebeurd?
Er is een bouwcommissie samengesteld die bestaat uit Johan van de Pol (voorzitter), Ruben Verweij, Nico Zuidam, Wilhelm Kolkman en Ad van der Schoot (namens het College van Kerkrentmeesters). Deze bouwcommissie heeft een voorstel uitgewerkt waarbij lering is getrokken uit eerdere plannen. Het huidige plan is op 5 november 2018 goedgekeurd, de kosten van de verbouwing zullen €345.000,- bedragen. Hiervan financiert het College van Kerkrentmeesters € 75.000,-. Om het plan daadwerkelijk te realiseren is nog € 270.000,- nodig. Zodra de financiering rond is, starten we met de verdere voorbereidingen voor de verbouwing. Het doel is de verbouwing te realiseren in de tweede helft van 2019.

Helpt u mee?
Uw steun is hard nodig om deze verbouwing mogelijk te maken. U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL44RABO0373720378 t.n.v. PGG inz. Wijkgemeente Oospoort ovv “Verbouwing OP’’

Meer informatie
Op zondagochtend 16 december worden de plannen mondeling toegelicht in beide diensten. Meer informatie is ook te vinden op de website: www.oostpoort.net

Vacture gastheer/vrouw domino

Schenk jij graag koffie met aandacht? Wordt dan gastheer of gastvrouw bij Inloophuis Domino.
Als gastheer of gastvrouw:
• heb je een luisterend oor voor onze bezoekers,
• zorg je met een collega voor een warme sfeer in onze huiskamer,
• ben je onderdeel van een enthousiast team,
• heb je tweemaal per maand een dagdeel tijd,
• ben je kerkelijk meelevend.

Voor meer informatie zie: www.inloophuisdomino.nl of neem contact op met onze coördinatoren via info@inloophuisdomino.nl of via telefoonnummer (0182) 515 706. Adres: Oosthaven 31c Meedoen als (binnenstad Gouda).

Oliebollenactie 2018

Het Goudse werelddiaconaat zorgt rond de jaarwisseling traditioneel voor overheerlijke oliebollen, appelbeignets en salades. Door deze bij het werelddiaconaat te kopen, steunt u het werelddiaconaat jaarproject ‘Hulp aan Rohingya-vluchtelingen in Bangladesh’. U kunt uw oliebollen, appelbeignets en salades bestellen door uw bestelformulier (apart verkrijgbaar) op uiterlijk zondag 23 december ingevuld in te leveren in de daarvoor bestemde inleverdozen in de kerk. Daarnaast kunt u vanaf 18 december uw bestelling plaatsen in de (nieuwe) webshop op www.protestantsekerkgouda.nl

Op maandag 31 december kunt u uw bestelling tussen 11:00 en 13:00 afhalen op het door u opgegeven adres. Wij hopen namens de Rohingya-vluchtelingen ook dit jaar weer op een grote hoeveelheid bestellingen.

Inzameling voedselbank 15-16 december 2018

Inzameling ten behoeve van de voedselbank In het weekend van 15-16 december houdt de Stichting Voedselbank Gouda e.o. de jaarlijkse inzamelingsactie. Vanaf de start van de voedselbank in 2005 is
deze actie van de Goudse kerken een steun die niet meer gemist kan worden. De ca. 300 adressen van de voedselbank krijgen ook dit jaar een kerstpakket. De Voedselbank hoopt 20 december een goed gevulde tas mee te kunnen geven aan de cliënten. Geeft u a.u.b. gul. Houdbare producten zoals thee, koffie, suiker, wasmiddelen, macaroni, soep en zeker ook kerstbrood zijn van harte welkom. In de O.L.V. Hemelvaartkerk en de H. Josephkerk staan dozen klaar voor uw gaven. Alvast hartelijk dank.

4M Muskathlon 2019

Wil jij dat onrecht niet langer een ver-van-je-bed-show is? Met de Muskathlon 2019 bied jij hoop aan mensen die in onrecht leven. Schrijf je nu in voor de mailing en kom alles te weten over de reis, de voorbereiding, het doel waarvoor we strijden en nog veel meer!

Als jij meedoet aan de Muskathlon:
Breng je gerechtigheid waar armoede en vervolging heersen;
Ga je op een reis die je leven voor altijd verandert;
Verleg je je fysieke en mentale grenzen.

Wijnactie Actie (TFC Marijke den Boer)

De manier om zonder moeite en gesjouw wijn in huis te halen voor de feestdagen en/of om uit te delen onder familie en vrienden. We hebben een heerlijke Italiaanse rode wijn uitgezocht, een volle maar zeker niet zware rode wijn van Primitivo en Sangiovese druiven met karakteristieke fruitige aroma’s. Deze ideale borrelwijn is te bestellen per doos van zes flessen, via wijnactie@winterfairgouda.nl. Kosten: € 39,50 per doos. Wij bezorgen de wijn bij je thuis op donderdagavond 13 december of vrijdagmorgen 14 december (graag bij de bestelling je adres vermelden en aangeven welke datum het beste uitkomt).

Noodklok voor het klimaat

Ontmoetingskerk Gouda luidt met 275 kerken, moskeeën en carillons de noodklok voor het klimaat

Op zaterdag 1 december luidt de noodklok voor het klimaat. Niet alleen in Gouda, maar door het hele land wordt letterlijk de noodklok geluid. Het is hoogtijd om daadkrachtige stappen te nemen tegen verdere klimaatverandering. Uit een recent klimaatrapport van de Verenigde Naties blijkt dat de opwarming van de aarde kan én moet worden beperkt tot 1,5 graad. Het verschil tussen 1,5 of 2 graden opwarming heeft desastreuze gevolgen voor de planeet. Vlak voor de internationale klimaattop in Polen wordt daarom de noodklok geluid op meer dan 275 plaatsen, verspreid door heel Nederland.

De Ontmoetingskerk geeft graag gehoor aan de oproep van Greenpeace, samen met Kerk in Actie en het landelijk netwerk van Groene Kerken, om de noodklok te luiden. Met dit signaal roepen burgers in  heel Nederland Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat op om koploper te zijn op de klimaattop in Polen. Om 2 minuten voor 12 luidt de klok aan de Dunantsingel om aandacht te vragen voor deze zaak die ons ook persoonlijk aanspreekt op ons rentmeesterschap.

Werkgroep Groene Genade

De werkgroep Groene Genade Oostpoort heeft circa twee en half jaar geleden meer dan 100 zonnepanelen geïnstalleerd op de Oostpoort. Sinds kort is het systeem uitgebreid met een informatiesysteem in de hal. Hier op wordt realtime informatie getoond over de energie-productie en energie-verbruik van de Oostpoort. De werkgroep hoopt met deze informatie de Oostpoort bezoekers beter te informeren over de ecologische footprint van dit kerkgebouw.

Werkgroep Groene Genade
Oostpoort Digital Content Viewer
Oostpoort Energy Logger

KerkinGouda website vernieuwd

Vandaag is de KerkinGouda website vernieuwd. De layout is in een moderne jasje gestoken. De website is nu ook geschikt voor tablets en smartphones. Afhankelijk van het apparaat type wordt de look-and-feel van de informatie aangepast. Op korte termijn zal ook de server hardware waar deze website op draait gemoderniseerd worden zodat de interactie ook versneld. Op of aanmerkingen zijn welkom.

Sponsor een kerstpakket

Actie Sponsor een kerstpakket en de bekende kerstmarkten De PCI/Diaconie start op begin december met de actie Sponsor ons met een kerstpakket. Deze kerstpakketten zijn bestemd voor mensen die met weinig geld rond moeten komen. In beide kerken kunt u zien waaruit een kerstpakket bestaat. Een pakket kost 25 euro, maar u mag natuurlijk ook een kleiner bedrag doneren. Het streven is om 120 pakketten samen te stellen. Het rekeningnummer van de PCI is: NL97ABNA0507129849, t.n.v. PCI te Gouda.

Hulp aan Rohingya’s in Bangladesh

Met ingang van 1 november steunt het werelddiaconaat een nieuw jaarproject en gaat uw gift in de melkbus bij de uitgang naar het Kerk In Actie project ‘hulp aan de Rohingya-vluchtelingen in Bangladesh’.
Er zijn naar schatting meer dan 1 miljoen Rohingya vluchtelingen in Bangladesh. Ze zijn gevlucht uit angst voor het gewelddadige Myanmarese leger. Ruim 70 procent van de vluchtelingen kind, onder wie veel pasgeboren baby’s. Ook zijn er veel zwangere en dus kwetsbare vrouwen. De hulp wordt gegeven via Kerk in Actie en ICCO, die partners hebben met toegang tot vluchtelingenkamp Cox’s Bazar.

Inmiddels zijn er via de twee organisaties al voedselpakketten, hygiënepakketten en handwasfaciliteiten voor in totaal 1.500 families verstrekt. Daarbij worden alleenstaande vrouwen, oude en gehandicapte mensen niet vergeten. Het is de bedoeling hiervoor tot eind 2019 geld in te zamelen. Ook voor dit project wordt uw gave zeer gewaardeerd.