Waarom Bidden

bidden

Bidden is praten met God. Door te bidden krijg je een band met Hem. Als je een relatie met een vriend of vriendin hebt, dan praat je toch ook met hem of haar?

Bidden is een gebod van God
God heeft gezegd dat we tot Hem moeten bidden. In veel teksten uit de bijbel komt dat naar voren. \’Bidt, en U zal gegeven worden\’, \’Bidt zonder ophouden\’, \’Toen riepen de Israëlieten tot de Here en Hij hoorde hen\’ en \’de Here is een hoorder van het gebed\’.

Zie ook Filippenzen 4: 6 “Laat bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God.”
Bidden is een gebod van God en door bidden wordt je relatie met God versterkt.

Eigen verantwoordelijkheid
Voor ons is het niet te begrijpen. God weet al wat we gaan bidden, sterker nog, de Heilige Geest geeft het in ons hart om te bidden. Het is zijn eigen werk. Toch hebben wij wel onze verantwoordelijkheid. Dit geeft Hij ons. God wil niet dat wij een soort pionnen zijn, die Hij zelf over het bord schuift. Hij wil onze eigen wil, gevoel en verantwoordelijkheid inschakelen.

Alles delen met de Here
God wil onze Vader zijn, omdat Hij ons liefheeft. Hij wil met ons meeleven, in wat er in ons omgaat. Hij wil dat we met alles wat ons bezig houdt naar Hem toekomen. In de Psalmen zie je hoe David met zijn angsten, boosheid, zijn verdriet en zijn klachten naar God toe gaat. God wil graag een relatie met ons. Als je op die manier bidt, geeft de Here vaak vrede en troost in je hart.

Afhankelijkheid en vertrouwen
God wil dat we, door te bidden, bewust onze afhankelijkheid van Hem beseffen. Door erom te vragen beseffen we, het moet van God komen. Natuurlijk is het goed dat we zelf dingen regelen, voor van alles zorgen. Maar het resultaat ligt altijd in Gods hand, we moeten het dus ook bewust bij hem neerleggen. Het maakt mij vaak wel rustig als ik alles in Gods handen kan leggen. God overziet het geheel, kent Zijn plan, en weet waarom Hij doet wat Hij doet. Soms is het best moeilijk, als we zien dat dingen anders gaan dan wij zelf denken dat het beste is. Af en toe zou ik wel graag wat inspraak hebben in Gods plan. Bidden is dus ook, dingen uit handen geven, om ze in Gods handen te leggen. Dat kan een hele strijd zijn.

Dicht bij God blijven
Door te bidden blijf je dicht bij God. Bidden is goed voor de groei van ons geloof, voor het wandelen met de Here. Door te bidden krijg je troost bij verdriet, kracht om moeilijke dingen te doen enz. Door ons gejaagde, volle leven, vergeten we de band met de Here best snel, ook al geloven we echt wel in Hem. Het is eigenlijk net als met vrienden: als je ze nooit zou spreken en niet vertelde hoe het met je gaat, zou je dan een band met ze voelen, en je getroost voelen in verdriet? Door te bidden kom je dichter bij God.

Onze Vader
Het Onze Vader bidden leert je om de goede volgorde in je leven te zien. Dit gebed begint niet met \’het dagelijks brood\’, de dingen van alledag. Het begint met Uw naam, Uw koninkrijk, Uw wil. Dat moeten we voorop zetten, dat is waar ons leven uiteindelijk om draait. God wil ons door dit gebed helpen dat niet te laten ondersneeuwen in de toestanden van elke dag.

Onthoud ook dit:

Johannes 16: 23 “Voorwaar, voorwaar ik zeg u, als gij de Vader om iets bidt, zal Hij het u geven in mijn naam.”