Babyspullen gevraagd

Bij taal oefen groep J E 34 komt elke twee weken een flinke groep statushouders bijeen om samen met gemeenteleden koffie/thee te drinken, maar vooral om Nederlands te oefenen. We praten en lachen met elkaar, en soms krijgen we ook vragen voor praktische hulp. Zo hebben we nu de vraag gekregen van een Eritrese deelnemer of we kunnen helpen met het regelen van babyspullen. Hij en zijn vrouw verwachten in juni een tweeling. Twee ledikantjes hebben ze inmiddels. Maar verder ontbreken alle grote spullen zoals een commode, badje, een dubbele kinderwagen en twee maxi cosy’s . Daarnaast kunnen ze ook lakentjes, dekentjes, kruiken e.d. gebruiken en babykleding.

Heeft u thuis bruikbare babyspullen? Neem dan contact op met Anita Koorevaar (tel 0182517085 of 06-30871895) of anitakoorevaar@gmail.com

Voorjaarsactie voor Mercy Ships

De werelddiakenen komen niet alleen rond de jaarwisseling in actie voor het jaarproject Mercy Ships, maar ze willen ook in deze maanden geld werven voor deze sympathieke organisatie. Daarom vragen ze u: wilt u dit voorjaar (zomer)bloembollen voor uw tuin bestellen via het werelddiaconaat? Van elke bestelling gaat 30 procent naar Mercy Ships, die gratis medische zorg geeft aan de allerarmsten in Afrika, via het ziekenhuisschip African Mercy. U kunt uw dahlia’s, alliums, gladiolen, freesia’s en anemonen bestellen via het bestelfomulier dat bezorgd is met het kerkblad Protestants Kerknieuws, of via de webshop van het werelddiaconaat.

Wilt u uw bestelling uiterlijk zondag 8 april inleveren?
U kunt uw bloembollen afhalen in het kerkgebouw van uw keuze, op zaterdagmorgen 21 april, tussen 11.00 en 13.00 uur. Graag contant betalen.
Helpt u mee om deze actie tot een succes te maken?

GoKids zelfstandig

GOkids begon onder de vlag van Er is Hoop als een vervolg op en uitbreiding van GO!K!nderfeest, maar veranderde langzaam maar zeker in een pioniersplek. Ester Metselaar en Walter van Vliet hopen in 2018 het GOkidsclub-concept voort te zetten. GOkidsclub bestaat uit samen binnen- en buitenspellen doen, soms knutselen, samen eten en een werkvorm rond een Bijbelverhaal. Ze denken hierbij aan iedere laatste vrijdag en zaterdag van een schoolvakantie m.u.v. de kerstvakantie.

De samenwerking met Stichting Open Huis Gouda / “Er is Hoop” is na goed overleg beëindigd. Zij gaan nu zelfstandig verder.

Stille week

In de stille week is er iedere avond om 19.30 uur een gezamenlijke vesper van Pauluskerk en Oostpoort. Op maandag en woensdag in de Pauluskerk en op dinsdag en donderdag in de Oostpoort. Voorgangers in de vespers zijn ds. Kees van den Berg (maandag en donderdag), dhr. Dick van Dijk (dinsdag) en ds. J. Verboom (woensdag) de vesper leiden. ‘Rondom het Kruis’ is het overkoepelende thema van de vespers en we lezen gedeelten uit Matteüs 27.

Op Goede Vrijdag komen we om 19.30 uur samen in de dienst van Woord en Sacrament. Thema voor de dienst is: ‘God van het zwarte gat’ en de lezing is uit Matteüs 27: 45-52.

Op Eerste Paasdag vieren we de opstanding van de Heer in de beide morgendiensten. Om 9.00 uur verleent muziekgroep ProDeo muzikale medewerking en om 11 uur een gelegenheidsmuziekgroep onder leiding van Johannes de Geus. Thema van de beide morgendiensten is: Leven in nieuw licht! In Matteüs 28 begint de evangelist zijn paasevangelie met de woorden ‘Na de sabbat, toen de ochtend van de eerste dag van de nieuwe week gloorde…’ Deze woorden die het licht van de nieuwe dag aanduiden hebben een meervoudige betekenis en brengen ons op het spoor van de boodschap van Pasen.

Nonfoodbank

Bij de nonfoodbank zijn ze weer dringend op zoek naar bruikbare spullen voor o.a. statushouders. Vooral goede fietsen, kleding, gordijnen, linnengoed e.d. zijn heel welkom. Aanbieden van spullen kan via de mail: aanbieden@nonfoodbankgouda.nl U kunt ook zelf spullen brengen (nu nog aan de industriestraat, naast de Baanderij). Dat kan elke dinsdag van 10.00-15.00 uur en elke eerste zaterdag van de maand van 10.00-14.00 uur.

EO jongerendag 2018

Op zaterdag 26 mei is de EO-Jongerendag! Een christelijk event om niet te missen! De aanmeldingen voor de Gouda-bus stromen binnen. Ook zin om mee te gaan? Geef via info@step-gouda.nl  je naam en mobiele telefoonnummer door. Dan krijg je een mail met verdere informatie. De kosten van de busrit zijn €15,- p.p.

Vergeet niet om ZELF je toegangskaartje te regelen via de BEAM-site: http://beam.eo.nl/eo-jongerendag   Leuk als je gezellig meereist! Groetjes, Heidi  STEP jeugdwerker

Bezinningsmoment 4 mei 2018

De Raad van Kerken – Gouda organiseert op vrijdag 4 mei a.s. om 19.00 uur dit jaar in de Joostkapel, Lage Gouwe 134, het bezinningsmoment voor alle gezindten ‘Gedenken als daad van verzet’. Ds. Tanno Verboom mediteert over “Verzet je gedachten!” Duo Passionate verzorgt de muzikale omlijsting en begeleidt samenzang. Na afloop sluiten we aan bij de stille tocht naar de Markt voor de twee minuten stilte en herdenking van Nederlandse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en oorlogssituaties en vredesmissies nadien. Tijdens het defilé zal een bloemstuk worden gelegd. Voor actuele informatie zie www.rvkgouda.nl