Getuigenis Timo

In de vierde klas Havo raakte ik bevriend met een jongen die christen was. Af en toe hadden we gesprekken over zijn geloof. Ergens raakten hij me tijdens die gesprekken, want ik bleef wel terugkomen met vragen. De zekerheid waarmee hij over God sprak en dat Hij ook nog eens van ons houdt maakte indruk op me.
Deze vriend vroeg mij verschillende keren om mee naar de kerk te gaan. Na lang aarzelen (ik dacht dat de kerk erg saai zou zijn) ging ik uiteindelijk een keertje mee. Wat me het meeste aanraakte was vooral de oprechte interesse van christenen. Daarnaast was het absoluut niet saai.

De Bijbel lezen

In de maanden daarna ben ik vaker meegegaan naar de kerk. De diensten waren interessant, maar ik had niet het gevoel dat ik voor Jezus moest kiezen. Er werd vaak gesproken over de zonde en dat Jezus zijn leven heeft gegeven voor ons, zodat wij vergeving van zonde kunnen ontvangen. Ik begreep dit niet helemaal, omdat ik nooit eerder iets vergelijkbaars had gehoord. Diep in mijn hart wist ik wel dat ik soms verkeerde dingen deed, maar dat dit te maken heeft met zonde besefte ik niet.
In juni 2004 hadden we een Afrikaanse Conferentie in de kerk in Dordrecht, waar ik ook bij meehielp. Deze conferentie maakte een grote indruk op me. Na deze conferentie begon ik de Bijbel te lezen. Ik wilde weten of het echt de woorden van God bevatte of dat het een soort sprookje was (zoals mij in mijn jeugd was geleerd). Ik las de Bijbel zonder ophouden en ongeveer zeven weken later had ik de hele Bijbel doorgelezen, van Genesis tot Openbaring.
Tijdens het lezen werd het me duidelijk hoe belangrijk de Bijbel eigenlijk is en ik voelde mijn leven veranderen. In het Oude Testament las ik allerlei profetieën die gaandeweg ook daadwerkelijk werden vervuld. Dit komt in geen enkele religie voor.
Tijdens deze periode heb ik zeker wel vragen en twijfels gehad. De meeste vragen die niet-christenen nu hebben had ik ook. Maar God heeft op alle belangrijke vragen antwoord gegegeven.

Jezus in de Koran

Door het lezen van de Bijbel was het me duidelijk geworden dat Jezus heel belangrijk was voor de mensheid. Ik kwam in contact met moslims die mij vertelden dat er in de Koran nog meer over Jezus stond. Daarop ben ik ook de Koran gaan lezen.
Het beeld van God is daarin heel anders dan in de Bijbel. Waar in de Bijbel duidelijk wordt dat God niet wil dat mensen verloren gaan (Ezechiël 18:32), daar lijkt Allah dat juist wel lijkt te willen (Soera 16:61-62). Dit terwijl in de Bijbel duidelijk wordt dat God zelf actie onderneemt om de mensen te redden van zonde (Johannes 3:16).
Voor mij was inmiddels duidelijk dat ik als zondig mens zelf niets kon toevoegen aan de Heilige God. Ik kon mezelf niet redden, ik was immers zondig. De islam leert echter dat je dit wel zelf moet doen. Het was voor mij duidelijk dat de islam niet het juiste beeld van God heeft, daarvoor moest ik bij de Bijbel zijn. Ik had Jezus nodig.

Mijn doop

In april 2005 ben ik gedoopt, bijna drie jaar nadat ik voor het eerst in een kerk was geweest. Ik heb Jezus aangenomen als mijn Redder en Verlosser, omdat ik weet dat de Bijbel de waarheid is en dat Hij gestorven is voor mij. Daarna begon mijn leven opnieuw met Christus. Ook na hun doop gaan christenen soms door moeilijke situaties, maar in Christus hebben we een onuitputtelijke krachtbron. Dankzij Hem kunnen we elke situatie aan.
Mijn leven is sinds mijn bekering van God. Christenen hebben niet allerlei geboden waaraan ze zich moeten houden. Door de liefde die we direct van God ervaren gaan we eigenlijk automatisch dingen voor Hem doen (en slechte dingen laten). Wij geloven dat het Gods wil is dat we dingen voor Hem doen uit liefde en niet omdat het moet en we bang zijn voor de straf als we niet gehoorzamen.

De reactie van mijn omgeving

In mijn omgeving werd mijn bekering niet gewaardeerd. Door mijn rationele opvoeding zou ik toch niet moeten geloven in die sprookjes. In mijn directe familie is er niemand christen, en buiten die ene vriend waren mijn vrienden ook geen christenen.
De eerste maanden na mijn bekering had ik behoorlijke strijd om mijn standpunt voor God in te nemen in een soms vijandige omgeving. Maar dankzij de kracht van de Heer heb ik dat altijd kunnen doen. Ik heb veel steun gehad aan de woorden van Jezus: “Indien de wereld u haat, weet dan, dat zij Mij eer dan u gehaat heeft.” Ik wil liever niet teveel in detail treden over de moeilijke situaties die ik heb meegemaakt, maar als je er meer over wil weten mag je me altijd mailen.
Inmiddels zie ik overigens wel een verandering bij mijn familie en staan zij meer open voor mijn geloof. Daar ben ik God dankbaar voor.