Actie KerkBalans

Geachte wijkcoördinatoren,

Graag wil ik langs deze weg alle mensen die langs de deur gaan voor Actie Kerkbalans of op andere wijze meehelpen, hartelijk danken voor hun inzet van dit jaar. Soms al vele jaren lang! Bijzonder dat we als kerk op zo’n grote groep vrijwilligers iedere keer kunnen rekenen. Zou u dit aan hen ook zo door kunnen geven?

Ook dit jaar willen we weer een beroep op hen doen, om zo dit jaar deze actie ook weer tot een succes te maken. De Protestantse Gemeente van Gouda vaart op deze gift!

Namens het College van Kerkrentmeesters heel hartelijk bedankt en succes!

Met vriendelijke groet,

Hans Batenburg
Coördinator Actie Kerkbalans 2020

Cursus over de Heilige Geest in de Oostpoort

Cursus over de Heilige Geest in de Oostpoort Gouda, 20 jan, 3 en 17 febr 2020

Het evangelisch werkverband heeft een cursus ontwikkeld bij het ontstaan van de Protestantse kerk rond de bede: Kom Heilige Geest vernieuw uw kerk, vernieuw ons leven.

Opzet cursus

De cursus bestaat uit 3 avonden. En is een combinatie van onderwijs en groepsgesprekken.

1e avond:

Kom Heilige Geest: over wat de Heilige Geest doet in de schepping en de herschepping.

2e avond:

Vernieuw uw kerk: over de gemeente te Efeze en wat wij daarvan kunnen leren vandaag.

3e avond:

Vernieuw mijn leven: over het zelf ontvangen van de Heilige Geest en dienen met de gaven van de Geest.

Cursusleider

Cursusleiders zijn: ds. Jelle de Kok (predikant te Wilsum), hij is predikant toeruster in de PKN via het EW. En ds. Tanno Verboom, predikant van de Oostpoort

De data zijn 20 jan, 3 en 17 febr 2020
De tijd is van 20.00-22.00 vanaf 19.45 koffie
Onkosten: €10,00 voor het boekje

Er wordt een collecte voor het EW gehouden voor de voortgang en uitbreiding van het toerustingswerk

Plaats: locatie kerk Oostpoort

Eeuwigheidszondag 24 november 2019

Het verlies van een dierbare is een groot gemis en dat blijft zo. Om goed met dit verlies om te kunnen gaan willen mensen vaak ‘handen en voeten’ daaraan geven. Maar hoe doet u dat? Met eeuwigheidszondag is daar in de kerkdienst ruimte voor zodat mensen hun dierbare kunnen herdenken en het verdriet bij God kunnen brengen. Tevens wordt er vooruit gekeken naar de hoop van advent.

U bent van harte welkom om deze dienst bij te wonen op zondag 24 november. De dienst begint om 9:30 uur en duurt tot ongeveer 11:00 uur. En u kunt naderhand koffie of thee blijven drinken.

Vrije Evangelische Gemeente, Turfmarkt 23, Gouda.

Voor meer info www.veggouda.nl.

Robert Beemsterboer

Klassieke gitaar van de renaissance tot de 20e eeuw
Zaterdag 9 november, 16.00 uur

De Goudse gitarist Robert Beemsterboer speelt een zeer afwisselend programma met populaire stukken uit het repertoire voor de klassieke gitaar. Beroemde werken van onder anderen Giuliani, Tárrega, Villa-Lobos en Barrios. Muziek uit verschillende stijlperioden, van de renaissance tot de 20e eeuw. Muziek uit Europa en uit Zuid- Amerika. Robert Beemsterboer studeerde klassiek gitaar aan het Koninklijk Conservatorium bij Enno Voorhorst. Na zijn afstuderen is hij een aantal jaren voornamelijk actief geweest in de popmuziek. Sinds 2010 legt hij zich wederom toe op de klassieke gitaar. Hij speelt composities van onder meer de Navaez, Guiliani en Barrios Mangoré La Catedral.

 

Vrij toegankelijk met een entreebewijs voor de kerk.
Met de Museumkaart, Rotterdampas en voor kinderen t/m 12 jaar is de entree gratis.

 

Muziek in de Sint-Jan

Sint-Jan Gouda
Achter de Kerk 2 (ingang onder de toren)
2801 JW Gouda
T 0182 – 512 684
info(@)sintjan.com