Cursus over de Heilige Geest in de Oostpoort

Cursus over de Heilige Geest in de Oostpoort Gouda, 20 jan, 3 en 17 febr 2020

Het evangelisch werkverband heeft een cursus ontwikkeld bij het ontstaan van de Protestantse kerk rond de bede: Kom Heilige Geest vernieuw uw kerk, vernieuw ons leven.

Opzet cursus

De cursus bestaat uit 3 avonden. En is een combinatie van onderwijs en groepsgesprekken.

1e avond:

Kom Heilige Geest: over wat de Heilige Geest doet in de schepping en de herschepping.

2e avond:

Vernieuw uw kerk: over de gemeente te Efeze en wat wij daarvan kunnen leren vandaag.

3e avond:

Vernieuw mijn leven: over het zelf ontvangen van de Heilige Geest en dienen met de gaven van de Geest.

Cursusleider

Cursusleiders zijn: ds. Jelle de Kok (predikant te Wilsum), hij is predikant toeruster in de PKN via het EW. En ds. Tanno Verboom, predikant van de Oostpoort

De data zijn 20 jan, 3 en 17 febr 2020
De tijd is van 20.00-22.00 vanaf 19.45 koffie
Onkosten: €10,00 voor het boekje

Er wordt een collecte voor het EW gehouden voor de voortgang en uitbreiding van het toerustingswerk

Plaats: locatie kerk Oostpoort

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.