LEV Kring

Ben je tussen de 18-25 jaar en wil je met leeftijdsgenoten over geloven praten dan is de LEV kring iets voor jou! LEV = Leren, Eten, Vieren en wordt gehouden bij Brenda en Huib Moerman aan de Goejanverwelledijk 20a. 

Om de week op zondag of maandagavond van 18.00 tot ongeveer 20.15 uur.  Meer info? Opgeven?

b_mostert@hotmail.com,
tel. 06-30071696.
Zie ook www.oostpoort.net

“Samen eten, nieuwe mensen leren kennen en praten over het geloof”

Er is Hoop 2015

er is hoopWie Hem (Jezus) wel ontvingen en in Zijn naam geloven, heeft Hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Joh.1 : 12

Vrijdag 18 september 2015

De Er-is-Hoop-bus arriveert om 8.00 u. op de Markt. Aart, Gerard en Jaap ervaren direct dat het zonder Ton anders is. Om 9.00 u. arriveert Timon op de markt om luiers voor dochter Sara-Lu te kopen. Wat een confrontatie voor hem. De bus op de Markt zonder zijn pa. Hij kan niet anders dan de bus
instappen. Een uur lang heeft ieder zijn hart gelucht, vragen gesteld en in gebed Gods nabijheid erbij gevraagd. Dit was een bijzondere ervaring waarbij Timon zich getroost wist.

Rond half elf komen Cootje en Niek v.d. Wetering ( penningmeester van Er-is-Hoop) de bus binnen om te praten hoe we verder gaan zonder Ton. Er werd veel over Ton gesproken, herinneringen opgehaald en ideeën uitgewisseld. Aan het eind van deze Nieuwsbrief staat de vraag aan u/jou. De hele dag werden er pastorale gesprekken gevoerd met een ieder die binnen kwam. Iedereen had daar gewoon behoefte aan. Het buiten evangeliseren schoot er vandaag wat bij in. Alles was nu anders zonder Ton.

Om 17.00 u. zou Aart weer terug naar Oldenbroek gaan, maar net voordat hij wilde vertrekken stonden er drie jonge meisjes voor de deur die wel wilden weten wat we aan het doen waren. We vroegen of ze wel naar de kerk gingen. Wat een rare vraag. Dit moesten we toch wel aan hun rokken kunnen zien. We vroegen of het geloof voor hun een relatie was of toch meer religie. Nadat we het verschil hadden uitgelegd, wilden ze graag weten hoe ze in relatie met God en de Here Jezus konden komen. We hebben hen het evangelie uitgelegd en alle drie wilden ze wel een relatie met de Here Jezus. Toen hebben ze alle drie tegelijk de Here Jezus in hun hart

Je snapt dat dit niet zonder tranen gepaard ging. De meiden kenden wel mensen die Alpha –cursus gaven. We hebben hen gemotiveerd om met hen contact te zoeken om zo verder te groeien in het geloof. Met een city bijbel onder hun arm. Daarna, toen iedereen weg was, kwam er even een behoorlijke aanvechting. De bus startte niet! Een voorbijganger die wel wilde helpen kreeg loog in zijn oog zodat hij naar het GHZ moest. Enfin om 20.10 u. eindelijk thuis, nadat de bus door de ANWB gerepareerd was. En Wim, de buschauffeur, doornat, om 21.30 u.

Nu Ton naar zijn Hemelse Vader is gegaan, wordt voor ons steeds meer duidelijk hoe hij in woord en daad een getuige was van Gods liefde. Naast zijn vele persoonlijke contacten was hij o.a. voorzitter en vooral voortrekker van Er-is-Hoop Gouda. Hij evangeliseerde bij de bus op de Markt, verzorgde de nieuwsbrieven, was fondsenwerver, onderhield contacten met evangelisatiepost Samma, was betrokken bij GO!K!nderwerk, Kaarsjesavond, de Goudse kerken en evangelisatieoverleg. Te veel om op te noemen. Het werk in Gods Koninkrijk door Er-is-Hoop moet doorgaan!! Een zaak van gebed!!

Bent u of ben jij de persoon die God op dit moment roept om mee te denken hoe we in de toekomst Gouda met het evangelie kunnen bereiken? We zoeken zo snel mogelijk meerdere personen om het werk te verdelen. Wil je hiervoor bidden? Als je de persoon bent, wil je je dan zo spoedig mogelijk aanmelden bij Willem v.d. Plaat (webmaster) wplaat@gmail.com.

Niek v.d. Wetering en Cootje Been

PS. Vrijdag 16 oktober en 20 november staat de Er-is-Hoop- bus op de markt.

Inzameling Voedselbank

Op zaterdag 19 september 2015 worden er in winkelcentrum Goverwelle producten ingezameld voor de 10-jarige Voedselbank. Voor de middag hebben wij nog 10 vrijwilligers nodig die twee uurtjes willen helpen met boodschappenlijstjes uitdelen en producten aannemen.

Je kunt je hiervoor opgeven in de hal bij de diakenen Joop Begeer of Anton Verdoes