Healing Rooms Gouda

Bij Healing Rooms Gouda kunnen mensen iedere week komen voor gesprek en gebed namelijk op donderdagavond van 19:00 tot 21:00 uur (behalve tijdens de schoolvakanties). We zijn nu voor het vijfde jaar open. In de eerste vier jaar zijn er ruim 300 verschillende mensen voor gebed gekomen. De meeste mensen komen meer dan één keer. We doen ook voorbede voor mensen via ingeleverde gebedsbriefjes.

We hebben 18 medewerkers. De afgelopen jaren hebben we mooie veranderingen bij mensen mogen meemaken. Mensen met psychiatrische begeleiding konden minder medicijnen gaan slikken of mochten van de psychiater zelfs stoppen met medicijnen. Anderen werden van ziekten en kwalen genezen. Traumatische herinneringen verdwenen. Mensen kregen antwoorden op moeilijke levensvragen. We merken dat God bij de mensen grote dingen doet en soms zelfs ook onmogelijke dingen. We willen ons gesprek en gebed graag gratis aanbieden om te laten zien dat God mensen lief heeft.

Contact informatie 

Henk van Blitterswijk
Landluststraat 110
2804 KT Gouda
0031 653711946
www.het-ga-je-goed.nl
www.healingroomsgouda.nl