Shekinaviering met Carol van Wieren

shekinaOp vrijdag 3 februari verleent ds. Carol van Wieren zijn medewerking aan de Shekinaviering. Carol van Wieren was ruim 20 jaar PKN predikant van de Nieuwe Kerk in Utrecht, sinds vorig jaar is hij predikant in Alblasserdam en al jarenlang is hij actief binnen de Charismatische Werkgemeenschap Nederland, waar de Charismatische Werkgroep Gouda deel van uitmaakt.

Het thema van de viering is “God geeft gaven”. In de Bijbel lezen we op verschillende plaatsen over de gaven van de Geest. Vaak is gedacht, dat de gaven van de Geest niet meer voorkwamen na de tijd van de apostelen, maar in kerken en kloosters van alle tijden is er altijd een spoor van aanwezig gebleven. En juist de laatste eeuw is er weer een nadrukkelijke bewustwording van de charismata. In de pinksterbeweging en in de charismatische vernieuwing. Maar God wil zijn gaven aan iedere christen geven. Naast deze inleiding is er deze viering natuurlijk weer ruimte voor muziek en lofprijzing en is er alle tijd voor persoonlijke voorbede voor ieder die daaraan behoefte heeft. U bent van harte welkom!

De viering wordt gehouden in kerkgebouw “De Veste”, Ridder van Catsweg 300 in Gouda en begint om 20.00 uur. Vanaf 19.30 is de zaal open en bent u welkom voor een kop koffie o.i.d.
Voor meer informatie over de Shekinavieringen: www.shekinavieringgouda.nl

Shekinaviering van 6 jan. 2017

shekina
Vrijdagavond 6 januari is er een bijzondere Shekina viering. Na al het feestgedruis van de maand december een avond om juist in de stilte God te ontmoeten. Marianne Groen, medewerkster bij Retraitecentrum ‘de Spil’ in Maarssen neemt ons mee in christelijke meditatie, bidden met de schrift, de Bijbel als ontmoetingsplek met God.

Marianne Groen, die haar theologische opleiding in Engeland gedaan heeft, zal ons eerst wat uitleggen over christelijke meditatie en wat dat voor haar betekent. De Bijbel lezen, niet alleen met je hoofd, maar met je hart, met al je zintuigen en in dat gebed God ontmoeten. Daarna willen we dat dan ook gaan doen met elkaar. Er zal ook ruimte zijn om wat vragen te stellen en mocht u na de viering graag persoonlijk gebed willen, dan is daar bij een gebedsteam gelegenheid voor.

De viering wordt gehouden in kerkgebouw “De Veste”, Ridder van Catsweg 300 in Gouda en begint om 20.00 uur. Vanaf 19.30 is de zaal open en bent u welkom voor een kop koffie o.i.d. Meer informatie kunt u vinden op de website www.shekinavieringgouda.nl