De Huiskamer van Goverwelle

waar Koffie met een Glimlach geschonken wordt.

Elke dinsdagmiddag van 14.30u – 16.30u in de Koffieruimte van de Oostpoort.

Het nieuwe jaar is weer begonnen en dat betekent voor de Huiskamer een nieuw programma van de extra activiteiten in het komende voorjaar.

4 februari: Film over Oeganda
25 februari: Stampottenmiddag
7 april: Paasstukjes maken
14 april: (klets) kaarten op tafel
26 mei: Oud Hollandse Liedjes zingen

Er is Hoop bus

De goedkeuring van 9 datums voor de ‘er is Hoop’ bus is binnen. Normaal staan we de derde vrijdag van de maand op de Markt maar in de maanden april en mei is het de tweede vrijdag geworden.

De 9 datums telkens op vrijdag zijn:
17 januari 2020
21 februari 2020
20 maart 2020
10 april 2020 Goede vrijdag
8 mei 2020
19 juni 2020
18 september 2020
16 oktober 2020
20 november 2020

Organist gezocht!

Voor de zondagochtend dienst zoeken wij als gemeente een organist. Bent u of kent u iemand die een gemeente kan begeleiden in het zingen en zou u dat ook bij ons willen doen? Dan horen we graag van u.

Wij zijn een gemeente die uit het liedboek voor de kerken, Johannes de Heer en Opwekking zingen. Onze diensten beginnen om 9:30 uur en een keer per kwartaal hebben wij een middagdienst waar voornamelijk Johannes de Heer gezongen wordt.

Interesse? Neemt u dan contact met ons op via kerkenraad@veggouda.nl.

Voor meer informatie over de gemeente zie http://www.veggouda.nl

Cursus over de Heilige Geest in de Oostpoort

Cursus over de Heilige Geest in de Oostpoort Gouda, 20 jan, 3 en 17 febr 2020

Het evangelisch werkverband heeft een cursus ontwikkeld bij het ontstaan van de Protestantse kerk rond de bede: Kom Heilige Geest vernieuw uw kerk, vernieuw ons leven.

Opzet cursus

De cursus bestaat uit 3 avonden. En is een combinatie van onderwijs en groepsgesprekken.

1e avond:

Kom Heilige Geest: over wat de Heilige Geest doet in de schepping en de herschepping.

2e avond:

Vernieuw uw kerk: over de gemeente te Efeze en wat wij daarvan kunnen leren vandaag.

3e avond:

Vernieuw mijn leven: over het zelf ontvangen van de Heilige Geest en dienen met de gaven van de Geest.

Cursusleider

Cursusleiders zijn: ds. Jelle de Kok (predikant te Wilsum), hij is predikant toeruster in de PKN via het EW. En ds. Tanno Verboom, predikant van de Oostpoort

De data zijn 20 jan, 3 en 17 febr 2020
De tijd is van 20.00-22.00 vanaf 19.45 koffie
Onkosten: €10,00 voor het boekje

Er wordt een collecte voor het EW gehouden voor de voortgang en uitbreiding van het toerustingswerk

Plaats: locatie kerk Oostpoort

Eeuwigheidszondag 24 november 2019

Het verlies van een dierbare is een groot gemis en dat blijft zo. Om goed met dit verlies om te kunnen gaan willen mensen vaak ‘handen en voeten’ daaraan geven. Maar hoe doet u dat? Met eeuwigheidszondag is daar in de kerkdienst ruimte voor zodat mensen hun dierbare kunnen herdenken en het verdriet bij God kunnen brengen. Tevens wordt er vooruit gekeken naar de hoop van advent.

U bent van harte welkom om deze dienst bij te wonen op zondag 24 november. De dienst begint om 9:30 uur en duurt tot ongeveer 11:00 uur. En u kunt naderhand koffie of thee blijven drinken.

Vrije Evangelische Gemeente, Turfmarkt 23, Gouda.

Voor meer info www.veggouda.nl.

Robert Beemsterboer

Klassieke gitaar van de renaissance tot de 20e eeuw
Zaterdag 9 november, 16.00 uur

De Goudse gitarist Robert Beemsterboer speelt een zeer afwisselend programma met populaire stukken uit het repertoire voor de klassieke gitaar. Beroemde werken van onder anderen Giuliani, Tárrega, Villa-Lobos en Barrios. Muziek uit verschillende stijlperioden, van de renaissance tot de 20e eeuw. Muziek uit Europa en uit Zuid- Amerika. Robert Beemsterboer studeerde klassiek gitaar aan het Koninklijk Conservatorium bij Enno Voorhorst. Na zijn afstuderen is hij een aantal jaren voornamelijk actief geweest in de popmuziek. Sinds 2010 legt hij zich wederom toe op de klassieke gitaar. Hij speelt composities van onder meer de Navaez, Guiliani en Barrios Mangoré La Catedral.

 

Vrij toegankelijk met een entreebewijs voor de kerk.
Met de Museumkaart, Rotterdampas en voor kinderen t/m 12 jaar is de entree gratis.

 

Muziek in de Sint-Jan

Sint-Jan Gouda
Achter de Kerk 2 (ingang onder de toren)
2801 JW Gouda
T 0182 – 512 684
info(@)sintjan.com

Kort overdenking 2 november 2019

Op 2 november organiseert de Ontmoetingskerk met Boek en Troost om 19.30 uur een kort moment van gedenken van geliefden. Op het plein bij de Ontmoetingskerk, ingang Anne Frankplantsoen, houden we een Lichtuur. We beginnen met muziek, een gedicht en stilte in de kerk. Daarna kan iedereen een kaarsje aansteken, een praatje maken en iets drinken. Iedereen is van harte welkom!

Zie ook link: https://www.ontmoetingskerkgouda.nl/837/477/lichtuur-voor-wie-steek-jij-een-kaarsje-aan/

Alpha Gouda

Na een mooie introductieavond, de Alpha cursus op maandag 7 oktober.
Ben je geïnteresseerd? Dan ben je van harte welkom!
Wil je ons helpen? Wij zoeken mensen die:
willen koken, afwassen en/of koffie schenken.
beeld en geluid willen verzorgen tijdens de avond.

Contact:
Robert Bakker, 06-16821071,
rrn.bakker@outlook.com

Huiskamer van Goverwelle

Voor het najaar wordt er opnieuw een programma samengesteld, waar de bezoekers in meedenken. Vrijwilligers en bezoekers blijven enthousiast en komen graag naar de Huiskamer van Goverwelle.

Ook u nodigen we uit om een keer langs te komen. Buurtbewoners en Oostpoortbezoekers ontmoeten elkaar.

Hartelijk welkom: elke dinsdagmiddag van 14.30u – 16.30u in De Oostpoort. Namens het vrijwilligersteam Ada Hartog