Opwekking 2015 Goudse veld

Beste opwekkingsvrienden,

Inschrijving

Opwekking 2015 is nog een eind weg (22 t/m 25 mei 2015) maar de inschrijving start maandag (2 februari 2015) 12:00. In tegenstelling tot vorige jaren is de toewijzing van de kampeerplek voor de groepsinschrijving veranderd. De kampeerplaats van de groep is niet meer afhankelijk van het moment van aanmelden van de contactpersoon, maar van elke kampeerder die deel uitmaakt van de groep. Hoe eerder ieder groepslid dit doet, hoe gunstiger dit is voor de veldindeling van de groep. Het is dus zaak dat iedereen die mee wil zo snel mogelijk zich inschrijf via de volgende link.

http://www.opwekking.nl/conferenties/pinksterconferentie

Wil je ook mij laten weten of je meegaat, met hoeveel personen en in welke leeftijd en met hoeveel tenten/caravans? Graag even het bijgevoegde bestand invullen. Het is natuurlijk wel goed om nu al na te denken om je op te geven als vrijwilliger. WC’s schoonmaken is natuurlijk dankbaar werk (zeker als het stevig regent) maar ook patat pakken of meewerken met het kinderprogramma is geweldig om te doen. Als je hier ideeën over hebt, mee wil doen met het patat bakken dan hoor ik het graag alvast. Ik ga er vanuit dat we op zondag van 12-15 uur weer met elkaar patat gaan bakken. Daarvoor hebben we 16 personen nodig.

Ik hoor graag spoedig van jullie,

Willem van der Plaat
wplaat@gmail.com
06-10983827

P.S. Gelieve deze email te verspreiden zodat alle geïnteresseerd dit bericht ontvangen 
Thema

Dit jaar staat de Pinksterconferentie in het teken van SAMEN kerk zijn, jong en oud, en van het besef dat het Gods Geest is die de generaties verbindt. We hebben voor dit thema gekozen omdat we ervan doordrongen zijn dat Gods plan alle generaties omvat. Tijdens de conferentie willen we bewust bouwen aan een sterke verbinding tussen de generaties. God is immers de God van Abraham, Isaak en Jakob. In de Bijbel zien we keer op keer hoe een bediening en de zegen van God worden overgedragen op de volgende generatie. Aan de hand van een aantal van deze voorbeelden zullen we ontdekken hoe generaties van elkaar kunnen leren, elkaar versterken en tot zegen zijn. Tijdens de sing-in wordt het thema op een bijzondere, visuele manier uitgebeeld.