Stadspelgrimage 6 maart 2016

Een pelgrimage is meer dan een gewone
wandeling. Het is een tocht, waarin we
levenservaringen een plek geven. Een
pelgrimage loop je in stilte. Af en toe is er een
plek waar we stoppen. Dan is er een moment
van bezinning. Of een moment om hoop te
verwoorden en verwachting.

Op 6 maart organiseren we een
stadspelgrimage. Deze tocht van ruim een uur
begint en eindigt in de Ontmoetingskerk. Wie
dat wil kan dan nog iets drinken en napraten.

Je bent van harte uitgenodigd!
– zondag 6 maart 2016
– inloop 16.45 uur – vertrek om 17.00 uur
– Ontmoetingskerk, Dunantsingel 314
– trek stevige schoenen aan, we lopen ook over onverharde paden