Verbouwing van de Oostpoort

Verbouwing van de Oostpoort
Recent heeft het College van Kerkrentmeesters goedkeuring gegeven voor een verbouwing van de Oostpoort. Al langer bestaat de wens om de hal uit te breiden, het aantal zitplaatsen te vergroten en in de kelder een passende ruimte voor de babyoppas te creëren.

Wat is er tot nu toe gebeurd?
Er is een bouwcommissie samengesteld die bestaat uit Johan van de Pol (voorzitter), Ruben Verweij, Nico Zuidam, Wilhelm Kolkman en Ad van der Schoot (namens het College van Kerkrentmeesters). Deze bouwcommissie heeft een voorstel uitgewerkt waarbij lering is getrokken uit eerdere plannen. Het huidige plan is op 5 november 2018 goedgekeurd, de kosten van de verbouwing zullen €345.000,- bedragen. Hiervan financiert het College van Kerkrentmeesters € 75.000,-. Om het plan daadwerkelijk te realiseren is nog € 270.000,- nodig. Zodra de financiering rond is, starten we met de verdere voorbereidingen voor de verbouwing. Het doel is de verbouwing te realiseren in de tweede helft van 2019.

Helpt u mee?
Uw steun is hard nodig om deze verbouwing mogelijk te maken. U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL44RABO0373720378 t.n.v. PGG inz. Wijkgemeente Oospoort ovv “Verbouwing OP’’

Meer informatie
Op zondagochtend 16 december worden de plannen mondeling toegelicht in beide diensten. Meer informatie is ook te vinden op de website: www.oostpoort.net

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *