Vacature Ronssehof vrijwilligers

Iedere vrijdagavond is er in de Ronssehof een weeksluiting waaraan vele vrijwilligers meewerken. Lijkt u/jou dit een mooie en zinvolle taak om eens in de paar weken te doen? Informatie is te verkrijgen bij Hélène van de Berg, tel. 0182-562000 of helene.vandeberg@zorgpartners.nl.