Er is Hoop Bus – 16 december 2016

Op vrijdag 16 december 2016 stond de bus weer in de stad. Het was ook de dag van ‘Gouda bij Kaarslicht’. We stonden achter de Waag en hadden uitzicht op de levende Kerststal. Op de bus hadden we een poster geplakt. ‘Volg de ster’ stond erop. Boekenleggers met deze afbeelding werden uitgedeeld en niet alleen die, maar ook een kalendertje voor 2017 en een foldertje met het kerstverhaal. De tekst uit Jesaja gaat over ‘Zij die in het donker wonen’. Ervaren we dat niet allemaal, in deze tijd van oorlog, bomaanslagen en slachtpartijen. Het is donker in deze wereld, maar we zien een
schitterend licht. Een licht waar de apostel Johannes van zegt dat de duisternis het niet in haar macht heeft gekregen. Niet in de tijd van Jesaja, niet in de tijd van Johannes en niet in onze tijd. ‘Ik ben het Licht der wereld’, zegt Jezus. Laten we de ster volgen en Hem die als kindje in ons midden gekomen is, aanbidden

Er is Hoop bus

Al ruim dertig jaar is “Er is Hoop”-Gouda actief in de binnenstad van Gouda! De laatste jaren met de “Er is Hoop”-bus. Je bent daar van harte welkom op het terras buiten of in de bus voor een gratis kop koffie of thee. Als je dat wilt kan je een gesprek aanknopen. We hebben ook allerlei Bijbels, die je gratis mee kunt krijgen, zoals de City Bijbel Gouda. Daarin vind je naast de Bijbel ook informatie over Gouda en over kerken in Gouda.

Je bent van harte welkom voor een kopje koffie of thee in de “Er is Hoop”-bus en treft deze aan op de Markt tegenover de Trekpleister op de derde vrijdag van de maand:

– 19 juni 2016
– 16 september 2016

Er is Hoop maakt onderdeel uit van stichting Open Huis; voor meer informatie:
gmsteen@telfort.nl tel. 0182-532088
been.gouda161@gmail.com tel. 0182-512028

http://www.stichtingopenhuisgouda.nl

Paasontbijt Gouda 2016

paasontbijtEen paasontbijt voor 1000 man met aansluitend een paasviering. Dat is wat de binnenstadsondernemers Samma hebben gevraagd te organiseren. Een unieke samenwerking waarin we als christenen mogen (be)dienen en zichtbaar mogen zijn. De kranten hebben er afgelopen week al over geschreven en op www.samma.nl lees je nog meer achtergrondinformatie. Dit gaat plaatsvinden op tweede paasdag, maandag 28 maart vanaf 10:30 uur ’s morgens.
Wie mogen er komen.

Iedereen, elke Gouwenaar, maar ook daarbuiten is hartelijk welkom om geheel gratis deel te nemen aan dit ontbijt. En wie weet zijn er wel veel toeristen in de stad. Ook die zijn hartelijk welkom!

De viering
De paasviering zal plaatsvinden vanaf het bordes van het stadhuis. De Goudse pianist Junus Manuputtij zal zorgen voor een professioneel gospelkoor en band. Ds. Kees van den Berg van de Pauluskerk zal de overdenking verzorgen en de Droominee, zal op bijzondere wijze een Spoken Word/poëzie verzorgen.

De christenen
Mijn idee is dat de christenen helpen opbouwen en bedienen en natuurlijk weer opruimen. Liefst allemaal in het wit en paars (paars als teken van verzoening en als paaskleur). Hiermee symbolisch laten zien dat we dienend aanwezig willen zijn in de stad. Er borrelt nog een leuk ideetje om met al die vrijwilligers te doen, maar dat vertellen we pas nadat ze zich hebben opgegeven.

De samenwerking:
Gouda is uniek en bijzonder als het om samenwerking gaat. Ook met dit project. In de paasweek worden er in het Groenhovenbad het Olympische Kwalificatie dames Waterpolo gehouden. Teams uit 12 landen zijn in Gouda die week. Zij zullen ook worden uitgenodigd voor dit ontbijt en er zal ook iets bijzonders aanwezig zijn op de markt.
De hele dag zijn er een aantal kraampjes van ondernemers uit Gouda en we zijn in overleg met de Bredeschool wat we met de kinderen samen kunnen doen.

Wat is er nodig:

Minimaal 100 Vrijwilligers:
Het zou mooi zijn als er uit elke kerk minimaal 10 mensen zouden willen zijn die met elkaar de verantwoording hebben van zo’n 10 tafels en dus 100 mensen. Aanmelden kan bij irene@samma.nl Kom je inderdaad met een groep, kring of jeugdgroep wil je ze dan zoveel mogelijk tegelijk aanmelden of doorgeven dat ze bij een groep horen. Het werk is niet heel zwaar, tafels en banken neerzetten. Tafel dekken en koffie/thee schenken. Hoe meer zielen hoe meer vreugd en vooral vele handen maken licht werk. De tijd hebben we nog niet exact gepland, maar we zullen wel ergens tussen 7 en 8 uur ’s morgens gaan beginnen en het duurt minstens tot 13:00 uur. Er komt een uitgebreid draaiboek wat we naar iedereen toe mailen een paar dagen voor aanvang. Mocht je specifiek een leidinggevende taak op je willen nemen voor één van deze groepen dan hoor ik dat ook graag. We zoeken er daar dus minimaal 10 van en daar willen we vooraf een keertje mee bij elkaar komen.

Nog minimaal 2500 euro
De totale kosten van dit unieke gebeuren zullen zo’n € 5.000 euro bedragen. De ondernemers staan garant voor 2500 euro, dus er moet nog 2500 euro binnen komen door sponsoring. Hiervoor zijn we een crowdfund actie gestart. http://www.dreamordonate.nl/4619-paasontbijt-voor-1000-mensen Eigenlijk hopen we dat we het totale bedrag van 5000 euro binnen krijgen, zodat we ook de volgende jaren door kunnen gaan met dit geweldige initiatief.

Er is Hoop 2015

er is hoopWie Hem (Jezus) wel ontvingen en in Zijn naam geloven, heeft Hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Joh.1 : 12

Vrijdag 18 september 2015

De Er-is-Hoop-bus arriveert om 8.00 u. op de Markt. Aart, Gerard en Jaap ervaren direct dat het zonder Ton anders is. Om 9.00 u. arriveert Timon op de markt om luiers voor dochter Sara-Lu te kopen. Wat een confrontatie voor hem. De bus op de Markt zonder zijn pa. Hij kan niet anders dan de bus
instappen. Een uur lang heeft ieder zijn hart gelucht, vragen gesteld en in gebed Gods nabijheid erbij gevraagd. Dit was een bijzondere ervaring waarbij Timon zich getroost wist.

Rond half elf komen Cootje en Niek v.d. Wetering ( penningmeester van Er-is-Hoop) de bus binnen om te praten hoe we verder gaan zonder Ton. Er werd veel over Ton gesproken, herinneringen opgehaald en ideeën uitgewisseld. Aan het eind van deze Nieuwsbrief staat de vraag aan u/jou. De hele dag werden er pastorale gesprekken gevoerd met een ieder die binnen kwam. Iedereen had daar gewoon behoefte aan. Het buiten evangeliseren schoot er vandaag wat bij in. Alles was nu anders zonder Ton.

Om 17.00 u. zou Aart weer terug naar Oldenbroek gaan, maar net voordat hij wilde vertrekken stonden er drie jonge meisjes voor de deur die wel wilden weten wat we aan het doen waren. We vroegen of ze wel naar de kerk gingen. Wat een rare vraag. Dit moesten we toch wel aan hun rokken kunnen zien. We vroegen of het geloof voor hun een relatie was of toch meer religie. Nadat we het verschil hadden uitgelegd, wilden ze graag weten hoe ze in relatie met God en de Here Jezus konden komen. We hebben hen het evangelie uitgelegd en alle drie wilden ze wel een relatie met de Here Jezus. Toen hebben ze alle drie tegelijk de Here Jezus in hun hart

Je snapt dat dit niet zonder tranen gepaard ging. De meiden kenden wel mensen die Alpha –cursus gaven. We hebben hen gemotiveerd om met hen contact te zoeken om zo verder te groeien in het geloof. Met een city bijbel onder hun arm. Daarna, toen iedereen weg was, kwam er even een behoorlijke aanvechting. De bus startte niet! Een voorbijganger die wel wilde helpen kreeg loog in zijn oog zodat hij naar het GHZ moest. Enfin om 20.10 u. eindelijk thuis, nadat de bus door de ANWB gerepareerd was. En Wim, de buschauffeur, doornat, om 21.30 u.

Nu Ton naar zijn Hemelse Vader is gegaan, wordt voor ons steeds meer duidelijk hoe hij in woord en daad een getuige was van Gods liefde. Naast zijn vele persoonlijke contacten was hij o.a. voorzitter en vooral voortrekker van Er-is-Hoop Gouda. Hij evangeliseerde bij de bus op de Markt, verzorgde de nieuwsbrieven, was fondsenwerver, onderhield contacten met evangelisatiepost Samma, was betrokken bij GO!K!nderwerk, Kaarsjesavond, de Goudse kerken en evangelisatieoverleg. Te veel om op te noemen. Het werk in Gods Koninkrijk door Er-is-Hoop moet doorgaan!! Een zaak van gebed!!

Bent u of ben jij de persoon die God op dit moment roept om mee te denken hoe we in de toekomst Gouda met het evangelie kunnen bereiken? We zoeken zo snel mogelijk meerdere personen om het werk te verdelen. Wil je hiervoor bidden? Als je de persoon bent, wil je je dan zo spoedig mogelijk aanmelden bij Willem v.d. Plaat (webmaster) wplaat@gmail.com.

Niek v.d. Wetering en Cootje Been

PS. Vrijdag 16 oktober en 20 november staat de Er-is-Hoop- bus op de markt.

Stadslicht Evangelisatiebus

Stadhuis’t Stadslicht…. Bus voor ontmoeting en luisterend oor. Veel mensen zijn op zoek naar de zin van het leven. We staan al weer vele jaren elke zaterdag avond op het Marktplein in Gouda. Vanaf 20.00 uur ’s avonds tot 22.15 kan iedereen de bus in komen of, bij mooi weer, buiten aanschuiven. De koffie staat klaar en we luisteren graag naar u. Elke keer behandelen we met elkaar in de loop van de avond een thema. Een thema wat ook buiten op de bus staat. De boodschap van God hierover in de Bijbel, proberen we met elkaar duidelijk te krijgen. We zingen meestal en ..voor wie wil, bidden wij. Buiten op straat vinden ook gesprekken plaats met mensen die zich de tijd gunnen om met ons te praten. Het is wonderlijk hoe vaak er dan een goed gesprek ontstaat. Ons grootste verlangen is om er te zijn voor onze medemens en iets te mogen laten zien van God’s grote liefde voor u, voor jou.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Leni van der Weijden, tel 0182 538446 of stuur een E-mail naarstadslicht@gkvgouda.nl.

Stichting Open Huis Gouda

er is hoopAl ruim dertig jaar is “Er is Hoop”-Gouda actief in de binnenstad van Gouda! De laatste jaren met de “Er is Hoop”-bus. Je bent daar van harte welkom op het terras buiten of in de bus voor een gratis kop koffie of thee. Als je dat wilt kan je een gesprek aanknopen. We hebben ook allerlei Bijbels, die je gratis mee kunt krijgen, zoals de City Bijbel Gouda. Daarin vind je naast de Bijbel ook informatie over Gouda en over kerken in Gouda.

Je bent van harte welkom voor een kopje koffie of thee in de “Er is Hoop”-bus en treft deze aan op de Markt tegenover de Trekpleister op de derde vrijdag van de maand: 16 oktober, 20 november en 11 december 2015 (Gouda bij Kaarslicht).

Er is Hoop maakt onderdeel uit van stichting Open Huis Gouda. Voor meer informatie: http://www.stichtingopenhuisgouda.nl