Rafael Gemeente

GoudseWaarden

Elke zondagmorgen komen wij samen voor aanbidding en onderwijs vanuit de Bijbel. Het is een ontmoeting met God, maar ook met elkaar. Voor alle leeftijden is er iets. Terwijl de volwassenen luisteren naar iemand die iets overbrengt vanuit de Bijbel, krijgen de kinderen de gelegenheid om ook op hun niveau over God te horen en samen dingen te beleven.

Onze bijeenkomsten zijn te vergelijken met een basisplaats:
•Het is een plek van herstel (geen ziekenhuis)
•Het is een veilige plek waar bemoediging en liefde is in veiligheid
•Het is een plaats waar je kunt leren zonder veroordeling
•Het is een plaats van verademing en training
•Het is geen werkplaats of akker, die plaats is buiten!

Daarnaast komen wij doordeweeks samen in huisgroepen. Ook is er een tienergroep, zijn er mannengroepen en is er een vrouwengebedsgroep.
In kleine groepen kan Gods liefde onderling optimaal gestalte krijgen in persoonlijk contact, vriendschap, samen eten, samen leren, leren leven, samen bidden en herstellen. Daar is liefde, zorg en aandacht voor elkaar. Er is ruimte om een een hechte relatie te ontwikkelen, waarin samen onderwijs praktisch wordt verwerkt. Iedereen mag zich veilig voelen, groeien en van God ontvangen gaven ontwikkelen.

elke zondag 10.00 uur eredienst

Lokatie
De Goudse Waarden
Calslaan 100
2804 RT Gouda

Kaart