Stichting Open Huis Gouda

er is hoopAl ruim dertig jaar is “Er is Hoop”-Gouda actief in de binnenstad van Gouda! De laatste jaren met de “Er is Hoop”-bus. Je bent daar van harte welkom op het terras buiten of in de bus voor een gratis kop koffie of thee. Als je dat wilt kan je een gesprek aanknopen. We hebben ook allerlei Bijbels, die je gratis mee kunt krijgen, zoals de City Bijbel Gouda. Daarin vind je naast de Bijbel ook informatie over Gouda en over kerken in Gouda.

Je bent van harte welkom voor een kopje koffie of thee in de “Er is Hoop”-bus en treft deze aan op de Markt tegenover de Trekpleister op de derde vrijdag van de maand: 16 oktober, 20 november en 11 december 2015 (Gouda bij Kaarslicht).

Er is Hoop maakt onderdeel uit van stichting Open Huis Gouda. Voor meer informatie: http://www.stichtingopenhuisgouda.nl

Ontmoetingskerk

Wij zijn een Protestantse wijkgemeente in Gouda. Hoe we willen zijn als gemeente, blijkt uit de drie woorden: bezield, betrokken en open.
In naam Ontmoetingskerk komen deze kernwoorden bij elkaar. De kerk als plek om de ontmoeting met God te vieren en ons verlangen om voor allerlei mensen op deze plek in Gouda-Oost een ontmoetingsplek te zijn.

Locatie
Dunantsingel 314
2806 JA Gouda
tel: (0182) 510 959

Meer Informatie
Ontmoetingskerk

Erediensten
zondag 10:00 uur, crèche, koffiedrinken na de dienst
in juli en augustus om de week

Kaart

In Christ United (ICU)

ICU betekent In Christ United. Dat is wat we willen zijn. We zijn een multiculturele kerk met ongeveer 100 mensen uit allerlei landen, culturen en sociaal-maatschappelijke achtergronden. Ondanks dat we zo divers zijn, hebben we samen maar één doel: Jezus..

Locatie
Groen van Prinsterersingel 44
2805 TE Gouda
tel: 06 57198182

Meer informatie
In Christ United (ICU)

Erediensten
Elke zondag beginnen we om 13:00 uur met een maaltijd, om 14:00 uur begint de dienst. baby- kinder- en tienerprogramma, vertaling in het Chinees, Birmees, Arabisch, Engels.

Kaart

Heilige Johannes de Doper kerk

U bent van harte welkom bij een katholieke kerk die zich wil oriënteren op de vroeg-christelijke kerk. Daarom ook die naam: oud-katholiek. Ze wil echter niet onveranderlijk en star zijn, maar open voor vernieuwing van het geestelijk en kerkelijk leven. De kerk wil ook niet blind zijn voor de wereld, de cultuur en de vragen van vandaag. De Oud-Katholieke parochies van Schoonhoven en Gouda delen deze website. Elke week is er dienst in Schoonhoven en in Gouda.  Wat rondgekeken op deze site en benieuwd geworden? De beste manier om eens nader kennis te maken is door een dienst bij te wonen. Er is altijd iemand bij de deur om u op te vangen en wegwijs te maken.

Locatie
Hoge Gouwe 107
2801 LD Gouda
tel: ?

Meer Informatie
Heilige Johannes de Doper kerk

Erediensten
Elke donderdag van 10 tot 16 uur is de kerk geopend voor stil gebed en/of bezichtiging van de kerk

Kaart

Bijbelshop Samma

sammaU heeft mogelijk gehoord van het faillissement van de Free Record Shop. De eerste Free Record Shop-winkel opende in 1971 haar deuren in Schiedam. Deze bekendste muziekzaak van Nederland bestaat na ruim 40 jaar uit 141 filialen en 755 medewerkers. Maar tijden veranderen zowel op het terrein van aankopen (steeds meer via webshops), als in de muziekvoorziening door muziekproviders als Spotify en dergelijke.

Hoewel de Free Record Shop de digitale verkoopwegen wel is ingeslagen, houdt ze toch geen stand! Investeerders kijken of uit de failliete boedel mogelijkheden kunnen ontstaan voor gecombineerde muziek- en boekwinkels.

In Gouda hebben we eveneens al ruim 40 jaar (sinds 1972) Bijbelshop Samma. Begonnen als Christelijke Boekwinkel kwamen daar gaandeweg al snel Christelijke muziekproducten bij. En ook Bijbelshop Samma heeft eveneens de digitale webwinkel mogelijkheden benut, maar die kosten haar meer dan dat ze haar opleveren, dus is ze daarmee maar weer gestopt. Maar Bijbelshop Samma is meer dan een winkel! Via onderstaande link kan je lezen wat er op een gewone donderdag allemaal bij deze winkel gebeurt.

Daaruit blijkt dat het een veelzijdige, creatieve, eigentijdse zendingspost is in onze stad Gouda! Een vooruitgestoken post waarop we trots en zuinig mogen zijn! En die we daarom niet failliet willen laten gaan! Maar de marktontwikkelingen zijn voor Samma niet anders dan voor de Free Record Shop! En daarom hebben we een plan bedacht om de huurgelden die wekelijks € 325,- bedragen via giften te sponsoren. Dit kan bijvoorbeeld in een of twee keer per jaar van het vakantiegeld en/of de eindejaarsuitkering. Maar ook door een maandelijkse gift van bijvoorbeeld € 27,-.

Samma verneemt graag door middel van een mail aan info@samma.nl of en zo ja hoe je hierin iets kunt betekenen!

Giften kunnen worden overgemaakt op bankrekeningnummer  11.69.24.942 van Stichting Samma in Gouda. De giften zijn belastingaftrekbaar! Ik hoop dat we in de trant van Opwekkingslied 249 samen onze schouders zetten onder dit huurdekkingsplan: “Heer wat een voorrecht om in liefde te gaan; Schouder aan schouder in Uw wijngaard te staan”.

Namens Bijbelshop Samma alvast hartelijke dank en groeten,

Rafael Gemeente

Wij zijn een laagdrempelige gemeente met het verlangen om te groeien en veelkleurig te zijn. Onze leidraad is het evangelie van Jezus Christus. Wij zoeken de verbinding met God, elkaar en de wereld om ons heen. We zijn een kerk die persoonlijke groei en genezing hoog in het vaandel draagt. We kunnen goed leven met het besef dat wij niet alles weten en niet op alle vragen een antwoord hebben. In onze kerk delen wij vreugde en verdriet. Er is veel ruimte voor gebed.
Op de huiskringen wordt persoonlijke aandacht aan elkaar geven. We luisteren graag naar elkaars getuigenissen! En er is ook plaats voor mensen in twijfel, lijden en rouw.

Locatie
De Goudse Waarden
Calslaan 100
2804 RT Gouda
tel: 06 12881901

Meer Informatie
Rafael Gemeente

Erediensten
Elke zondag 10:00 uur inclusief kindernevendienst en crèche

Kaart

Zorgcentrum Gouwestein

Gouwestein ligt in het prachtige Van Bergen IJzendoornpark in Gouda. Hier biedt het centrum haar bewoners een aangename woonomgeving waarin persoonlijke zorg- en dienstverlening een centrale plek innemen. Gouwestein heeft een protestants-christelijke identiteit. Warme aandacht en respect voor elkaar zijn kenmerkend voor dit centrum.

Locatie
Van Bergen IJzendoornpark 7
2801 AA Gouda
tel: (0182) 515 655

Meer Informatie
Zorgcentrum Gouwestein

Erediensten
?

Kaart

Familie Los

We zijn 9 april 2008 voor de tweede keer in ons leven vertrokken naar Azië. Ditmaal om daar onze gaven en talenten in te zetten om samen met anderen te werken aan verbetering van het kleuteronderwijs in Nepal. Josien als onderwijskundige, Ad als bouwkundige. We hebben familie en vrienden voor een aantal jaren achter ons gelaten om ons aan deze opdracht te wijden.

We geloven dat God een plan heeft met deze wereld en dat ook wij, als Zijn kinderen, een taak daarin hebben. Jezus zelf heeft ons daar aanwijzingen voor gegeven:
bijvoorbeeld het principe van rijkdom delen met mensen die het minder hebben, op welk gebied dan ook. Wij hebben veel ontvangen en willen dat graag delen. Natuurlijk verwachten we ook veel te zullen ontvangen: dingen waarvan wij van de Nepalezen kunnen leren.lees meer..

Meer informatie
http://losinnepal.org/

Pinkstergemeente Morgenstond

De Pinkstergemeente Morgenstond Gouda is een streekgemeente met een laagdrempelig en gastvrij karakter, waar de aanbidding van God de Vader, het discipelschap van Jezus Christus, de Zoon en de vervulling door de Heilige Geest tot gavengericht dienstbetoon centraal staat. We houden samenkomsten (op zondagochtend en op andere momenten) waarin we samen luisteren en nadenken over de lessen die God ons leert vanuit de bijbel. Het evangelie van Jezus Christus staat centraal. We willen een plek zijn waarin we als gelovigen bij elkaar betrokken zijn en daadwerkelijk meeleven in praktische hulp, gebed en persoonlijke contacten. Hierbij nemen we de manier waarop gelovigen in de bijbel met elkaar optrokken, als ons voorbeeld.

Locatie
Lage Gouwe 204
2801 LM Gouda
tel: (0182) 523 356

Meer Informatie
Pinkstergemeente Morgenstond

Erediensten
Elke zondag 10:00 uur inclusief kindernevendienst, crèche en koffiedrinken na de dienst

Kaart

Zorgcentrum Korte Akkeren

Midden in de wijk staat Gezondheidscentrum Korte Akkeren. Ons motto luidt: goede zorg moet toegankelijk zijn! En u kunt het centrum haast niet over het hoofd zien, want we zijn gevestigd in de voormalige Sacramentskerk, een monumentaal gebouw dat schitterend is verbouwd en nu dienst doet als gezondheidscentrum.

Locatie
Constantijn Huygensstraat 121C
2802 LV Gouda
tel: (0182) 525 606

Meer Informatie
Zorgcentrum Korte Akkeren

Erediensten
Elke dinsdag Protestante eredienst 15:30 uur, en eerste woensdag van de maand Rooms-Katholieke Parochie viering 16:00 uur

Kaart

Christengemeente De Levende Steen

Wij willen samen een huisgezin van God vormen, zoals dat in de Bijbel staat. Dit betekent dat we veel waarde hechten aan onderlinge warmte en liefde. We zijn geen grote gemeente. Daardoor is het mogelijk om elkaar goed te kennen en is de sfeer informeel. In onze samenkomsten willen we God eren, naar Hem luisteren en elkaar bemoedigen en opbouwen. We zijn een evangelische gemeente die goede contacten heeft met andere kerken en gemeente in Gouda.

Locatie
Livingstonelaan 60
2803 EL  Gouda
tel: (0182) 510 112

Meer Informatie
Christengemeente De Levende Steen

Erediensten
Elke zondag 10:00 uur inclusief kindernevendienst, crèche en koffiedrinken

Kaart

Vrije Evangelische Gemeente

 

 

 

 

 

 

 

De Vrije Evangelische Gemeente is een: Vrije gemeente. Zij is zelfstandig en wordt geheel bestuurd door de leden van de gemeente. Landelijk maakt zij deel uit van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland, waarin in bijna 40 gemeenten contact en overleg houden. Met Jezus Christus als Hoofd, trachten we Zijn wil te beluisteren in de wensen, verlangens en gaven van onze leden.

Locatie
Turfmarkt 23-25
2801 GV Gouda
tel: 06 19480499

Meer Informatie
Vrije Evangelische Gemeente

Erediensten
Elke zondag 09:30, kindernevendienst en crèche aanwezig.

Kaart

Sint Janskerk

De St. Janskerk wordt binnen de PKN voornamelijk gebruikt door de wijkgemeenten A en B. De wijkpredikant van wijk A is Ds. M.C. Batenburg. De wijkpredikant van wijk B is Ds. G.C. Vreugdenhil. Geografisch wordt wijkgemeente A begrensd door de Graaf Florisweg in het noorden en de Raam in het westen, terwijl de Joubertstraat de meest oostelijke straat van de wijk is. Ook behoort het gebied ten zuiden van de Hollandse IJssel bij wijk A. Wijkgemeente B omvat een deel van het centrum van Gouda en het meest westelijke deel van de wijk Bloemendaal.

Locatie
Achter de Kerk 16
2801 JX Gouda
tel: (0182) 512 684

Meer Informatie
Sint Janskerk

Erediensten
10.00 uur, crèche, kindernevendienst en koffiedrinken na de dienst
17.00 uur, crèche

Kaart