Dabar zoekt mensen

Ben je tussen 17 en ca 25 jaar oud en heb je deze zomer nog tijd over, dan is Dabar op camping Streefland misschien iets voor jou. Met een team van 8 jongeren verzorg je vanuit christelijk perspectief, recreatieactiveiten op de camping.

Ook zoeken we voor de plaatselijke commissie een enthousiast lid.
Meer informatie of opgeven kan via Jan Prinsen: wicher20@hotmail.com, of via www.dabarwerk.nl

Opwekking 2015 Goudse veld

Beste opwekkingsvrienden,

Inschrijving

Opwekking 2015 is nog een eind weg (22 t/m 25 mei 2015) maar de inschrijving start maandag (2 februari 2015) 12:00. In tegenstelling tot vorige jaren is de toewijzing van de kampeerplek voor de groepsinschrijving veranderd. De kampeerplaats van de groep is niet meer afhankelijk van het moment van aanmelden van de contactpersoon, maar van elke kampeerder die deel uitmaakt van de groep. Hoe eerder ieder groepslid dit doet, hoe gunstiger dit is voor de veldindeling van de groep. Het is dus zaak dat iedereen die mee wil zo snel mogelijk zich inschrijf via de volgende link.

http://www.opwekking.nl/conferenties/pinksterconferentie

Wil je ook mij laten weten of je meegaat, met hoeveel personen en in welke leeftijd en met hoeveel tenten/caravans? Graag even het bijgevoegde bestand invullen. Het is natuurlijk wel goed om nu al na te denken om je op te geven als vrijwilliger. WC’s schoonmaken is natuurlijk dankbaar werk (zeker als het stevig regent) maar ook patat pakken of meewerken met het kinderprogramma is geweldig om te doen. Als je hier ideeën over hebt, mee wil doen met het patat bakken dan hoor ik het graag alvast. Ik ga er vanuit dat we op zondag van 12-15 uur weer met elkaar patat gaan bakken. Daarvoor hebben we 16 personen nodig.

Ik hoor graag spoedig van jullie,

Willem van der Plaat
wplaat@gmail.com
06-10983827

P.S. Gelieve deze email te verspreiden zodat alle geïnteresseerd dit bericht ontvangen 
Thema

Dit jaar staat de Pinksterconferentie in het teken van SAMEN kerk zijn, jong en oud, en van het besef dat het Gods Geest is die de generaties verbindt. We hebben voor dit thema gekozen omdat we ervan doordrongen zijn dat Gods plan alle generaties omvat. Tijdens de conferentie willen we bewust bouwen aan een sterke verbinding tussen de generaties. God is immers de God van Abraham, Isaak en Jakob. In de Bijbel zien we keer op keer hoe een bediening en de zegen van God worden overgedragen op de volgende generatie. Aan de hand van een aantal van deze voorbeelden zullen we ontdekken hoe generaties van elkaar kunnen leren, elkaar versterken en tot zegen zijn. Tijdens de sing-in wordt het thema op een bijzondere, visuele manier uitgebeeld.

Uitnodiging Israël avonden

jerusalemShalom,

Wij willen in de gemeente Zuidplas interkerkelijke avonden gaan organiseren rond het land en het volk Israël. Op deze avonden willen wij de volgende thema’s centraal stellen. Bijbelstudie over de profetieën aangaande Israël.

Studies over de verbondenheid tussen de Christenen en de Joden. De wortels van het Christendom liggen in het Jodendom, het oude testament. Het maken van een verbinding tussen de Bijbelse profetieën en actuele gebeurtenissen. Aandacht voor het oplevend antisemitisme en de dreigende pogroms voor de Joden in Oost-Oekraïne maar ook Frankrijk.

De actuele ontwikkelingen in het Midden Oosten en het brengen van nieuws wat niet in de algemene nieuws voorzieningen wordt genoemd. Informatie over de Joodse/Bijbelse feesten en of deze ook ons nog wat te zeggen hebben. Een aantal keren per jaar willen we een spreker uitnodigen. En het belangrijkste onderdeel is voorbede doen en op de bres staan voor het volk en land Israël.
Er is een consulente aanwezig met producten uit Israel. De eerste avond zal zijn op Donderdag 22 Januari. Op deze avond hopen we Richard en Janet Zevenhuizen van Ebenezer Operatie Exodus als gastspreker te verwelkomen.

Plaats van samenkomst. Vergaderruimte van Studies over de verbondenheid tussen de Christenen en de Joden. De wortels van het Christendom liggen in het Jodendom, het oude testament.

Anker Grondverzet BV
De Vijf Boeken 12
2911 BL Nieuwerkerk a/d IJssel

Op deze avond willen wij ook nadenken hoe wij met elkaar hier in de toekomst inhoud aan kunnen geven, en wat de meest geschikte avond is. We hopen u te mogen ontmoeten en zien ernaar uit!
e-mail: wimandmarga@gmail.com

Alpha-Cursus

Eten, ontmoeten, praten, lachen en leren. Op de Alpha-cursus maak je opnieuw of voor het eerst grondig kennis met het Christelijk geloof.
Een boeiende cursus van 10 avonden en een weekend, zoals ook de gezellige groep tweede helft 2014 weer heeft ervaren!

Aanmelden kan via robert.bakker@solcon.nl

Op 22 januari vanaf 19:45 uur is weer de introductie-avond in de Veste, Ridder van catsweg 300

Kerk & Werk Café 29 januari 2015

Donderdag 29 januari, van 9:00 tot 12:00 in de Ontmoetingskerk.
Werkzoekenden zijn van harte welkom om elkaar te ontmoeten en van elkaar te leren.
Henk Kasbergen verzorgt een workshop over het gebruik van social media bij het vinden van een baan.

Meld je aan bij Joyce Schoon, diaconaalconsulent@pkngouda.nl