Zorgcentrum Gouwestein

Gouwestein ligt in het prachtige Van Bergen IJzendoornpark in Gouda. Hier biedt het centrum haar bewoners een aangename woonomgeving waarin persoonlijke zorg- en dienstverlening een centrale plek innemen. Gouwestein heeft een protestants-christelijke identiteit. Warme aandacht en respect voor elkaar zijn kenmerkend voor dit centrum.

Locatie
Van Bergen IJzendoornpark 7
2801 AA Gouda
tel: (0182) 515 655

Meer Informatie
Zorgcentrum Gouwestein

Erediensten
?

Kaart

Pinkstergemeente Morgenstond

De Pinkstergemeente Morgenstond Gouda is een streekgemeente met een laagdrempelig en gastvrij karakter, waar de aanbidding van God de Vader, het discipelschap van Jezus Christus, de Zoon en de vervulling door de Heilige Geest tot gavengericht dienstbetoon centraal staat. We houden samenkomsten (op zondagochtend en op andere momenten) waarin we samen luisteren en nadenken over de lessen die God ons leert vanuit de bijbel. Het evangelie van Jezus Christus staat centraal. We willen een plek zijn waarin we als gelovigen bij elkaar betrokken zijn en daadwerkelijk meeleven in praktische hulp, gebed en persoonlijke contacten. Hierbij nemen we de manier waarop gelovigen in de bijbel met elkaar optrokken, als ons voorbeeld.

Locatie
Lage Gouwe 204
2801 LM Gouda
tel: (0182) 523 356

Meer Informatie
Pinkstergemeente Morgenstond

Erediensten
Elke zondag 10:00 uur inclusief kindernevendienst, crèche en koffiedrinken na de dienst

Kaart

Christengemeente De Levende Steen

Wij willen samen een huisgezin van God vormen, zoals dat in de Bijbel staat. Dit betekent dat we veel waarde hechten aan onderlinge warmte en liefde. We zijn geen grote gemeente. Daardoor is het mogelijk om elkaar goed te kennen en is de sfeer informeel. In onze samenkomsten willen we God eren, naar Hem luisteren en elkaar bemoedigen en opbouwen. We zijn een evangelische gemeente die goede contacten heeft met andere kerken en gemeente in Gouda.

Locatie
Groen van Prinsterersingel 44
2805TE Gouda
06 11368524

Meer Informatie
Christengemeente De Levende Steen

Erediensten
Elke zondag 10:00 uur inclusief kindernevendienst, crèche en koffiedrinken

Zorgcentrum Korte Akkeren

Midden in de wijk staat Gezondheidscentrum Korte Akkeren. Ons motto luidt: goede zorg moet toegankelijk zijn! En u kunt het centrum haast niet over het hoofd zien, want we zijn gevestigd in de voormalige Sacramentskerk, een monumentaal gebouw dat schitterend is verbouwd en nu dienst doet als gezondheidscentrum.

Locatie
Constantijn Huygensstraat 121C
2802 LV Gouda
tel: (0182) 525 606

Meer Informatie
Zorgcentrum Korte Akkeren

Erediensten
Elke dinsdag Protestante eredienst 15:30 uur, en eerste woensdag van de maand Rooms-Katholieke Parochie viering 16:00 uur

Kaart

Vrije Evangelische Gemeente

 

 

 

 

 

 

 

De Vrije Evangelische Gemeente is een: Vrije gemeente. Zij is zelfstandig en wordt geheel bestuurd door de leden van de gemeente. Landelijk maakt zij deel uit van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland, waarin in bijna 40 gemeenten contact en overleg houden. Met Jezus Christus als Hoofd, trachten we Zijn wil te beluisteren in de wensen, verlangens en gaven van onze leden.

Locatie
Turfmarkt 23-25
2801 GV Gouda
tel: 06 19480499

Meer Informatie
Vrije Evangelische Gemeente

Erediensten
Elke zondag 09:30, kindernevendienst en crèche aanwezig.

Kaart

Sint Janskerk

De St. Janskerk wordt binnen de PKN voornamelijk gebruikt door de wijkgemeenten A en B. De wijkpredikant van wijk A is Ds. M.C. Batenburg. De wijkpredikant van wijk B is Ds. G.C. Vreugdenhil. Geografisch wordt wijkgemeente A begrensd door de Graaf Florisweg in het noorden en de Raam in het westen, terwijl de Joubertstraat de meest oostelijke straat van de wijk is. Ook behoort het gebied ten zuiden van de Hollandse IJssel bij wijk A. Wijkgemeente B omvat een deel van het centrum van Gouda en het meest westelijke deel van de wijk Bloemendaal.

Locatie
Achter de Kerk 16
2801 JX Gouda
tel: (0182) 512 684

Meer Informatie
Sint Janskerk

Erediensten
10.00 uur, crèche, kindernevendienst en koffiedrinken na de dienst
17.00 uur, crèche

Kaart

Christelijke Gereformeerde Kerk (CGK)

Wat algemene gegevens over onze diensten op zondag staan hier al vermeld maar ik zal hieronder nog het e.e.a noemen:
Elke zondag zijn er 2 diensten, meestal om 9.30 uur en 17.00 uur

Ochtenddienst om 9.30
Crèche en nevendienst voor kinderen van de basisschool
Na de ochtenddienst is er altijd koffiedrinken en gelegenheid voor ontmoeting.
Middagdienst om 17.00 uur
De aanvang van de middagdienst varieert soms wel. (in zomervakantiebijv. 19.00 uur)

We hebben een eigen dominee: ds. Loonstra die meestal bij ons voorgaat.

Een actueel rooster voor de komende weken staat op onze website: http://cgk-gouda.nl/rooster

Dit rooster proberen we actueel te houden.  Af en toe hebben we bijzondere diensten of activiteiten door de week.

Voor de komende tijd:

30 juli 17.00: Kennismaking met het nieuwe liedboek 
Kennismaking met het nieuwe liedboek voor kerken dat onlangs is uitgekomen en dat oude en nieuwe liederen bevat. Medewerking wordt verleend door het orkest van de Goudse muziekschool, onder leiding van Maaike Gerlsma. Een bijzondere gelegenheid!

7 juli 9.30: Jeugddienst
Jeugddiensten met het thema Geloven 3.0. Daniel staat centraal en de muziekgroep zal de liederen begeleiden.Na de dienst worden alle jongeren vanaf 12 jaar van harte uitgenodigd voor een picknick aan de Reeuwijkse plassen.

Gereformeerde Gemeente

Onze gemeente behoort tot het kerkverband van de Gereformeerde Gemeenten. Er zijn in ons land ongeveer 155 gemeenten van dit kerkverband, met in totaal bijna 106.000 leden.  De Gereformeerde Gemeente Gouda is op 12 juli 1908 gesticht en bestaat uit ruim 1500 leden. Meer dan 50% daarvan is jonger dan 28 jaar. In onze kerkdiensten staat de Bijbel als het Woord van God centraal. Sinds 2000 is dominee G. Clements aan onze gemeente verbonden.  Hij gaat voor in de diensten die op zondag om 9.30 uur en 16.30 uur worden gehouden. Ongeveer één zondag per maand wordt de dienst geleid door een ouderling. U bent van harte welkom om onze kerkdiensten bij te wonen.

Locatie
Nieuwe Gouwe O.Z 2B
2801 SB Gouda
tel: (0182) 573 241

Meer Informatie
Gereformeerde Gemeente

Erediensten
Elke zondag 09:30 en 16:30 uur

Kaart

Verpleeghuis Bloemendaal

Geen informatie hierover.

Locatie
Livingstonelaan 54
2803 EL  Gouda
tel: ?

Meer Informatie
?

Erediensten
Elke vrijdag 15:00 uur samenwerkende kerkgenootschappen eredienst en elke zaterdag 10:30 uur samenwerkende kerkgenootschappen eredienst

Kaart

Zorgcentrum Savelberg

Savelberg is een actief en veelzijdig centrum in Gouda Noord. De wens van de cliënt is het uitgangspunt bij het leveren van het diverse woon-,  zorg- en welzijnsaanbod. Bewoners en omwonenden ontmoeten elkaar in een gastvrije sfeer, die aansluit bij de katholieke achtergrond. Oprechte aandacht en daadkracht zijn kenmerkend voor Savelberg.

Locatie
Savelberghof 200
2805 RX Gouda
tel: (0182) 711 200

Meer Informatie
Zorgcentrum Savelberg

Erediensten
Elke zaterdag 18:45 uur samenwerkende kerkgenootschappen eredienst/eucharistieviering wisselende denominatie

Kaart