GoKids zelfstandig

GOkids begon onder de vlag van Er is Hoop als een vervolg op en uitbreiding van GO!K!nderfeest, maar veranderde langzaam maar zeker in een pioniersplek. Ester Metselaar en Walter van Vliet hopen in 2018 het GOkidsclub-concept voort te zetten. GOkidsclub bestaat uit samen binnen- en buitenspellen doen, soms knutselen, samen eten en een werkvorm rond een Bijbelverhaal. Ze denken hierbij aan iedere laatste vrijdag en zaterdag van een schoolvakantie m.u.v. de kerstvakantie.

De samenwerking met Stichting Open Huis Gouda / “Er is Hoop” is na goed overleg beëindigd. Zij gaan nu zelfstandig verder.

EO jongerendag 2018

Op zaterdag 26 mei is de EO-Jongerendag! Een christelijk event om niet te missen! De aanmeldingen voor de Gouda-bus stromen binnen. Ook zin om mee te gaan? Geef via info@step-gouda.nl  je naam en mobiele telefoonnummer door. Dan krijg je een mail met verdere informatie. De kosten van de busrit zijn €15,- p.p.

Vergeet niet om ZELF je toegangskaartje te regelen via de BEAM-site: http://beam.eo.nl/eo-jongerendag   Leuk als je gezellig meereist! Groetjes, Heidi  STEP jeugdwerker

Een jaar GOkids

We kijken dankbaar terug op een gezegend 2017 met zes keer kidsclub in de Goejanverwelleschool, een buurtkinderfeest in de zomervakantie in het gebouw naast de Oostpoort en twee seizoensfeesten op het Watergangpolderplein.

Omzien naar kinderen
We mochten omzien naar kinderen, door tijd met hen door te brengen en dingen samen te doen; zoals binnen- en buitenspellen, knutselen en eten. Verder merkten we bij de kinderen veel interesse in de verhalen van personen die zowel in de Bijbel als in de Koran voorkomen.

Vooruitblik 2018
Hebt u ons het afgelopen jaar gesteund met gebed, praktische en/of financiële hulp, dan bedanken we u daar hartelijk voor. Hoe we in 2018 verder gaan, is ons op dit moment nog niet duidelijk. We nodigen u van harte uit om hierin met ons mee te denken.

Namens GOkids, Ester Metselaar (06-14239870) en Walter van Vliet
https://www.facebook.com/GOkidsGouda/

Jongerendienst 8 oktober 2017

Volgende week Zondag is er om 11 uur een jongERENdienst met aansluitend een preekbespreking voor alle leeftijden. Vorig jaar hebben jongeren van De Oostpoort een aantal thema’s aangedragen voor de jongERENdiensten. Eén daarvan zal centraal staan in deze jongerendienst en sluit ook mooi aan bij ons jaarthema: Deel het Leven! Hoe kan ik mijn geloof uitdragen? De muzikale begeleiding is in handen van Blended. Iedereen, jong en ouder van harte welkom!

GoKids update

In juni zijn we gestart met missionair kinderwerk. Maar wat is dat eigenlijk. Voor ons betekent het dat we de buurt intrekken. In juni waren we iedere zaterdag met de GOkidsclub in de Goejanverwelleschool. We bieden leuke activiteiten die gratis zijn en vaak nog gezond ook. Na een speelse verwerking vertellen we ook een Bijbelverhaal. Dit gaat heel
gemoedelijk en we richten ons vooral op relatie van mensen met God en met hun omgeving. De personen die we kiezen komen ook voor in de Koran, maar we vertellen dat er veel meer verhalen over deze mensen in de Bijbel staan. Zo bereiken we gelovige en andersgelovige kinderen en we houden het begrijpelijk voor niet-gelovige kinderen. GOkids is leuk voor
kinderen en voor ons als kinderwerkers. Voor informatie en foto’s: Esthermetselaar(app / bel 06-14239870)of op
https://www.facebook.com/GOkidsGouda/

Eindexamens 2017

De eindexamens voor het middelbaar onderwijs zijn begonnen. Dat betekent voor veel jongeren in onze gemeente dat er een spannende en stressvolle tijd is aangebroken.

Wij leven graag met de jongeren mee. Dus ben je (of ken je iemand) die examen doet dit jaar, wil je dit dan melden aan ons via de email: jeugdwerk@oostpoort.net.

Allen heel veel succes gewenst! Groeten van Anouk, Paula, Fred, Erwin en Arjan

GoKids lente 2017

Ester Metselaar en Walter van Vliet zijn bezig met de organisatie van Gokids in Goverwelle voor het komende jaar. Het belooft een prachtig programma te worden met activiteiten vanaf juni tot december 2017. Kidsclubs, vakantiebijbelweek en workshops. Jullie gaan er meer over horen in de zomerbrief. Wie wil meedenken en/of meewerken. We zoeken nog medewerkers.