Filmavond 21 februari 2019

Wanneer: 21 februari
Waar: Jeugdhonk de Oostpoort
Hoe laat: 20.00 uur, vooraf koffie en thee
Kosten: Vrijwillige bijdrage.

Een indrukwekkend waargebeurd verhaal over vriendschap, geloof en vertrouwen. Voor sommige mensen is de pelgrimage naar Santiago de Compostella vooral een sportieve uitdaging, maar voor de meeste pelgrims is het bovenal een geestelijke reis. Voor Justin Skeesuck en Patrick Gray was de uitdaging extra groot. Justin lijdt aan een progressieve spierziekte (MAMA), waardoor hij zijn armen en benen niet meer kan bewegen. Naast de lichamelijke belasting die een pelgrimage met zich meebrengt, moest Patrick ook zijn vriend in een aangepaste rolstoel voortduwen, hem wassen, in en uit bed tillen, hem voeden en aan- en uitkleden. Zes weken, 750 kilometer, met alle lichamelijke beperkingen, ontmoetingen met kleurrijke personen en diepe innerlijke strijd. Deze pelgrimage zou uitlopen op de moeilijkste en belangrijkste weg die beide mannen ooit zouden gaan.

Trailer

Stilte-wandeling 16 februari 2019

Gezin, werk, druk(te), social media… er is teveel om ons heen waar we aandacht aan willen geven.
En er is ook nog God, Die we juist in de stilte ontmoeten.

Stilte, hoe dan?
Je hoeft er niet bij stil te zitten, op 16 februari om 11.00u is er een stilte-wandeling.

Start: op de parkeerplaats van het Goudse Hout aan de Achterwillenseweg.
Hoe de stilte-wandeling wordt vormgegeven wordt dan uitgelegd.
Meer informatie en aanmelden via yvonne_tenseldam@hotmail.com

Tot ziens, Natalie Verhoog en Yvonne ten Seldam

Themazondag 10 februari 2019

Volgende week zondag is er een themadienst over verdriet, verlies en rouw. Schrijfster Joke Verweerd is te gast. Zij zal tijdens de diensten en in de workshop na de lunch vertellen over troost bieden en over troost ontvangen. Allen hartelijk welkom! Neemt u iets mee voor de lunch?

Lokatie: De Oostpoort
Datum: 10 februari 2019
Tijdstip: 11:00

Theatermonoloog Verzet en Dromen

Op 15 februari komt actrice en regisseur Annet Henneman naar Gouda met de bijzondere monoloog ‘Verzet en Dromen’. Annet Henneman brengt persoonlijke verhalen over het leven in oorlog en onderdrukking, afgewisseld met muziek en een fotoreportage. De voorstelling begint om 20.00 uur in de Ontmoetingskerk, Dunantsingel 314. Iedereen is welkom. De toegang is vrij, na afloop is er een collecte.

Annet Henneman is een theatermaakster die al meer dan 20 jaar met acteurs, regisseurs en journalisten uit conflictgebieden werkt. Ze leeft vaak voor langere tijd met deze mensen samen. “Zo bouw ik een band met hen op en willen ze me dingen vertellen”. Haar gezelschap heet Teatro di Nascosto, vrij vertaald ‘verborgen theater’.

Voorstelling
Henneman maakt voorstellingen die een mix zijn van theater, journalistiek en antropologie. Een theatervorm om waargebeurde verhalen over het leven in conflictgebieden in het Midden-Oosten te vertellen. Op basis van haar laatste reizen, waaronder naar Mosoel in januari 2018, creëerde ze deze monoloog “Verzet en Dromen”. Zij vertelt over het leven en de dromen….dromen van moeders, kinderen, geliefden in Koerdistan en Palestina, die niet weten of er wel een morgen zal zijn. De monoloog wordt ingeleid met foto’s en neemt je mee naar een wereld die voor de meesten van ons veelal niet te bevatten is. Het is net alsof je even op bezoek bent bij de mensen die daar leven. Een voorstelling voor iedereen die nieuwsgierig is naar de werkelijkheid achter het nieuws.

Maaltijd
Kerken, moskeeën, organisaties en inwoners van Gouda hebben contact met vluchtelingen die komen uit een andere cultuur en situatie dan we in onze gemeenschap gewend zijn. Deze voorstelling geeft inzicht in hun ervaringen en zorgen die zij mogelijk met zich meedragen in hun leven hier. Samenleven met vluchtelingen vraagt begrip, solidariteit en betrokkenheid.

Ieder die meer wil weten over de persoonlijke ervaringen van Annet Henneman en Teatro di Nascosto kan om 18.30 uur deelnemen aan een eenvoudige maaltijd en haar spreken. Voor deze maaltijd, is aanmelding verplicht via email: theatermaaltijd@ontmoetingskerkgouda.nl

Johnny Cash Vesper

Bijna twee jaar geleden organiseerden de Ontmoetingskerk en de Pauluskerk een Johnny Cash Vesper. Dit was een groot succes: de kerk zat stampvol.

Vanwege het enthousiasme is er besloten om nog een keer zo’n vesper te houden. Dit keer is het thema ‘The Man in White’. Het gaat over Cash’s geloof in Jezus, dat hij niet onder stoelen of banken stook. Allerlei Cash-liedjes zullen klinken, vooral ook om mee te zingen. Dominee Kees van den Berg, die een groot Cash-fan is, zal een overweging houden. Mis dit niet. Het is echt iets voor jong en oud! Neem gerust iemand mee!!

Wanneer: 28 januari 2019
Waar: Ontmoetingskerk
Aanvang: 20:00

Oecumenische viering

Volgende week zondag 20 januari begint de week van gebed. Wereldwijd zullen christenen bidden om gerechtigheid, barmhartigheid en eenheid.

De Indonesische kerken reiken ons Deuteronomium 16: 16-20 aan. ‘Recht voor ogen’ is voorbereid in samenwerking met Missie Nederland en de Raad van Kerken Nederland. De geloofsgemeenschappen Antonius van Padua, de Federatie, Ontmoetingskerk en De Veste houden samen een oecumenische gebedsdienst om 11.00 uur in de H. Josephkerk, Aalberseplein 2. We bidden om daden van mensen die zich met elkaar verbinden en delen geschreven voornemens. Er zijn oppas en nevendiensten voor kinderen van de basisschool.  Iedereen is hartelijk welkom. Er zijn volgende week geen ochtendvieringen in Ontmoetingskerk en De Veste.

Jan Willem Fortuin,
Raad van Kerken – Vieren

Koffie met een glimlach voorjaar programma

Waar kijk je naar uit?
Zin om er even uit te zijn?
Kom dan naar ons ontmoetingspunt,

Aderpolderweg 19, Gouda gebouw De Oostpoort

Wanneer is dat?
Elke dinsdagmiddag van 14.30u – 16.30u. Je kunt komen en gaan wanneer je wilt. Je betaalt 1 euro per keer en daarmee kun je met alles meedoen.

Voor wie is het?
Voor iedereen die een ander wil ontmoeten en het fijn vindt om contacten te onderhouden of nieuwe contacten te maken. Mensen die invulling aan hun vrije tijd willen geven en behoefte hebben aan een goed gesprek, ervaringen delen en samen leuke dingen doen. Jouw eigen ideeën kun je bij ons kwijt.

Wat wordt er gedaan?
Net wat je wilt. Gewoon samen koffie drinken, een spelletje doen, creatief zijn voor jezelf of voor het goede doel. Gratis een boek lenen uit onze bibliotheek.

Extra activiteiten voor het komende seizoen:
5 maart: bezoek stroopwafelbakkerij Kamphuizen, kosten: € 10,50
Inbegrepen: koffie/thee met stroopwafel.
16 april: bezoek aan de St. Janskerk, kosten: € 7,50, museumkaart gratis, koffie/thee € 2,20
4 juni: bezoek kaasboerderij, Twee Hoeven, € 10,00 p.p. Koffie/ thee met stroopwafel inbegrepen + een stukje kaas.

Aanmelden voor bovenstaande activiteiten:
Ada Hartog: adahartog@hotmail.com. Tel: 06 1282 1811

Ontbijt bijeenkomsten 2019

Als u eens niet alleen wilt ontbijten, maar wilt genieten van een gezamenlijk ontbijt, dan biedt de diaconie/PCI van de Goudse R.K. geloofsgemeenschap deze mogelijkheid. U bent van harte welkom op vrijdag 25 januari, 22 februari, 29 maart, 26 april, 24 mei, 28 juni, 30 augustus, 27 september, 25 oktober en 29 november in de O.L.V. Hemelvaartkerk. U hoeft zich niet aan te melden

Meer informatie gouda@sintjandd.nl

Thema Pinksterconferentie 2019

De 49ste editie van de Pinksterconferentie van Stichting Opwekking staat in het teken van ‘DIEPER met de Geest’. Tijdens de Pinksterconferentie willen we mensen bemoedigen en aansporen om DIEPER te gaan – door en met de Heilige Geest. Alleen als we dieper gaan zullen we meer ontdekken van Gods koninkrijk en van het levensveranderende werk van de Heilige Geest. Dat besef geeft hoop, niet alleen voor de toekomst, maar ook voor ons leven nu.

De klemtoon ligt deze conferentie op ‘met’ de Heilige Geest. Hiervoor is gekozen omdat we zelf een aandeel hebben in het werk van de Heilige Geest. De Bijbel maakt duidelijk dat we stappen moeten zetten in het leven met God, niet eenmalig, maar ons leven lang. Het is elke dag opnieuw onze keuze om onszelf over te geven en toe te wijden aan Christus, en daar vloeien concrete besluiten en acties uit voort.

Als we vol van de Heilige Geest leven en samen met Hem dieper durven te gaan, zullen we door Hem geleid worden in alle aspecten van ons leven. Dan zullen we in staat zijn om licht te brengen, om smaak te geven. De hoop vanwaaruit wij zelf leven, mogen we ook weer doorgeven aan de mensen om ons heen. Zo worden we veranderaars van onze eigen omgeving en ons land. Nederland en de wereld heeft Jezus nodig en wij mogen zijn boodschap brengen.

De Pinksterconferentie 2019 vindt plaats van 7 t/m 10 juni op het terrein van Walibi Holland in Biddinghuizen. De registratie start op 1 februari 2019. Vanaf die datum kun je je opgeven als kampeerder en/of medewerker. Meer informatie komt de komende tijd beschikbaar.