Actie KerkBalans

Geachte wijkcoördinatoren,

Graag wil ik langs deze weg alle mensen die langs de deur gaan voor Actie Kerkbalans of op andere wijze meehelpen, hartelijk danken voor hun inzet van dit jaar. Soms al vele jaren lang! Bijzonder dat we als kerk op zo’n grote groep vrijwilligers iedere keer kunnen rekenen. Zou u dit aan hen ook zo door kunnen geven?

Ook dit jaar willen we weer een beroep op hen doen, om zo dit jaar deze actie ook weer tot een succes te maken. De Protestantse Gemeente van Gouda vaart op deze gift!

Namens het College van Kerkrentmeesters heel hartelijk bedankt en succes!

Met vriendelijke groet,

Hans Batenburg
Coördinator Actie Kerkbalans 2020

Cursus over de Heilige Geest in de Oostpoort

Cursus over de Heilige Geest in de Oostpoort Gouda, 20 jan, 3 en 17 febr 2020

Het evangelisch werkverband heeft een cursus ontwikkeld bij het ontstaan van de Protestantse kerk rond de bede: Kom Heilige Geest vernieuw uw kerk, vernieuw ons leven.

Opzet cursus

De cursus bestaat uit 3 avonden. En is een combinatie van onderwijs en groepsgesprekken.

1e avond:

Kom Heilige Geest: over wat de Heilige Geest doet in de schepping en de herschepping.

2e avond:

Vernieuw uw kerk: over de gemeente te Efeze en wat wij daarvan kunnen leren vandaag.

3e avond:

Vernieuw mijn leven: over het zelf ontvangen van de Heilige Geest en dienen met de gaven van de Geest.

Cursusleider

Cursusleiders zijn: ds. Jelle de Kok (predikant te Wilsum), hij is predikant toeruster in de PKN via het EW. En ds. Tanno Verboom, predikant van de Oostpoort

De data zijn 20 jan, 3 en 17 febr 2020
De tijd is van 20.00-22.00 vanaf 19.45 koffie
Onkosten: €10,00 voor het boekje

Er wordt een collecte voor het EW gehouden voor de voortgang en uitbreiding van het toerustingswerk

Plaats: locatie kerk Oostpoort

Robert Beemsterboer

Klassieke gitaar van de renaissance tot de 20e eeuw
Zaterdag 9 november, 16.00 uur

De Goudse gitarist Robert Beemsterboer speelt een zeer afwisselend programma met populaire stukken uit het repertoire voor de klassieke gitaar. Beroemde werken van onder anderen Giuliani, Tárrega, Villa-Lobos en Barrios. Muziek uit verschillende stijlperioden, van de renaissance tot de 20e eeuw. Muziek uit Europa en uit Zuid- Amerika. Robert Beemsterboer studeerde klassiek gitaar aan het Koninklijk Conservatorium bij Enno Voorhorst. Na zijn afstuderen is hij een aantal jaren voornamelijk actief geweest in de popmuziek. Sinds 2010 legt hij zich wederom toe op de klassieke gitaar. Hij speelt composities van onder meer de Navaez, Guiliani en Barrios Mangoré La Catedral.

 

Vrij toegankelijk met een entreebewijs voor de kerk.
Met de Museumkaart, Rotterdampas en voor kinderen t/m 12 jaar is de entree gratis.

 

Muziek in de Sint-Jan

Sint-Jan Gouda
Achter de Kerk 2 (ingang onder de toren)
2801 JW Gouda
T 0182 – 512 684
info(@)sintjan.com

Kort overdenking 2 november 2019

Op 2 november organiseert de Ontmoetingskerk met Boek en Troost om 19.30 uur een kort moment van gedenken van geliefden. Op het plein bij de Ontmoetingskerk, ingang Anne Frankplantsoen, houden we een Lichtuur. We beginnen met muziek, een gedicht en stilte in de kerk. Daarna kan iedereen een kaarsje aansteken, een praatje maken en iets drinken. Iedereen is van harte welkom!

Zie ook link: https://www.ontmoetingskerkgouda.nl/837/477/lichtuur-voor-wie-steek-jij-een-kaarsje-aan/

Alpha Gouda

Na een mooie introductieavond, de Alpha cursus op maandag 7 oktober.
Ben je geïnteresseerd? Dan ben je van harte welkom!
Wil je ons helpen? Wij zoeken mensen die:
willen koken, afwassen en/of koffie schenken.
beeld en geluid willen verzorgen tijdens de avond.

Contact:
Robert Bakker, 06-16821071,
rrn.bakker@outlook.com

Huiskamer van Goverwelle

Voor het najaar wordt er opnieuw een programma samengesteld, waar de bezoekers in meedenken. Vrijwilligers en bezoekers blijven enthousiast en komen graag naar de Huiskamer van Goverwelle.

Ook u nodigen we uit om een keer langs te komen. Buurtbewoners en Oostpoortbezoekers ontmoeten elkaar.

Hartelijk welkom: elke dinsdagmiddag van 14.30u – 16.30u in De Oostpoort. Namens het vrijwilligersteam Ada Hartog

OostpoortOntmoeting 14 oktober 2019

We zijn blij je welkom te mogen heten! Of je nu al regelmatig de diensten in De Oostpoort bezoekt, of dat je zoekende bent naar een gemeente die bij je past of dat je je nog steeds een nieuweling voelt: we nodigen je van harte uit voor de informele OostpoortOntmoeting op maandag 14 oktober om 20.00uur in de Oostpoort.

Programma OostpoortOntmoeting
19.45 inloop met koffie en thee in de koffieruimte 20.00 welkom en opening
20.15 kennismaking
20.45 informatie over De Oostpoort
21.10 tijd voor vragen en aansluitend ontmoeting met hapje en drankje