Gebedspastoraat

Het is een zegen dat we in onze gemeente elkaar mogen ondersteunen met gebed! Leden van het gebedsteam die na elke dienst klaarstaan om anderen te dienen met gebed. Soms gebeuren er echter dingen in een mensenleven waarbij het goed zou zijn als bidders voor een wat langere periode mee zouden kunnen lopen met een gemeentelid. Een manier om dat te doen is gebedspastoraat. Bij gebedspastoraat wordt er gedurende een bepaalde tijd meerdere malen gebeden voor een bepaalde situatie en daarbij stellen zowel bidders als de gebedsvrager zich open voor de leiding van de Heilige Geest. Tijdens het bidden is er dan ook veel ruimte voor luisterend bidden.

Doet u mee?
De kerkenraad heeft ingestemd met het plan van de gebedscommissie om deze bediening ook in de Oostpoort beschikbaar te maken. De gebedscommissie zoekt nu personen die zich geroepen voelen om voor langere tijd deel te willen nemen aan het gebedsteam pastoraat binnen onze gemeente.

Profiel
Het profiel van de personen die gezocht worden is: geestelijk evenwichtig en volwassen, fijngevoelig. Daarnaast zullen deze personen bereid moeten zijn als voorbereiding op deze taak een gebedspastoraat cursus te volgen. Bij deze cursus wordt ervan uitgegaan dat er al ervaring is op het gebied van Ministry gebed. In het gebedspastoraat werk je altijd in een team. Het plan is om te beginnen met 2 teams van 2 personen. De tijdsinvestering die deze taak met zich meebrengt is moeilijk aan te geven omdat dat afhangt van de vraag. Als je interesse hebt in deze functie of wil je er meer over weten, neem dan contact op met Hilde Pereboom.

Maaltijden voor statushouders

Al ruim twee jaar worden er vanuit de Oostpoort maaltijden georganiseerd voor (en door) vluchtelingen/statushouders. Een manier om kennis te maken met onze nieuwe stads- en buurtgenoten en hen welkom te heten. Dit initiatief wordt dan ook van harte ondersteund door het diaconale cluster Kerk & Vluchteling.
De maaltijdgroep die deze maaltijden organiseert zoekt versterking voor o.a. de volgende taken: organiseren en coördineren van de maaltijden, het verzorgen van uitnodigingen, autodienst, hulp in de keuken, boodschappen halen, en natuurlijk koken. We organiseren ongeveer 4 maaltijden per jaar. Dit zijn verschillende soorten maaltijden, high tea, BBQ, etc. Belangstelling? Voor meer informatie kunt u terecht bij: Theo Mul (06-55566420)

Reis naar Oeganda

Dit jaar willen we onze broeders en zusters weer opzoeken in Oeganda. Deze door Tear geplande reis duurt tien dagen en zal D.V. plaatsvinden van donderdag 26 september 2019 tot zaterdag 5 oktober 2019. Heeft u of heb jij belangstelling om hier meer over te horen of om misschien mee te gaan? Kom dan naar de informatieavond op 19 juni om 19.30 uur in de Oostpoort. De reisleider van Tear en een aantal deelnemers van de vorige reis zullen dan aanwezig zijn en kunnen u alles vertellen over hun mooie ervaringen op deze prachtige reis. Heeft u nog vragen mail dan naar churchlink@oostpoort.net.

De Huiskamer

Met de bezoekers van de Huiskamer gaan wij op dinsdag 4 juni op bezoek naar de kaasboerderij “De Twee Hoeven” in Haastrecht. Kosten zijn € 10, p.p. , inclusief kopje koffie/thee met wat lekkers erbij. Een groot deel gaat op de fiets daar naar toe, maar wilt u gebruik maken van autovervoer, dan is dat mogelijk
Vindt u het leuk om mee te gaan?

Dan kunt u zich vóór 25 mei, aanmelden bij: Ada Hartog, tel: 06 1282 1811, adahartog@hotmail.com
Let op: Ook voor de zomerperiode hebben we weer leuke uitstapjes georganiseerd. Later meer hierover.
Hartelijke groet

Team Huiskamer van Goverwelle.

Arabischtalige christelijke gemeenschap in Gouda

Sinds begin 2019 is er een 2-wekelijkse christelijke bijeenkomst in het Arabisch en Nederlands. Het is een initiatief dat door 5 Goudse kerken gedragen wordt. Liqaa’ is Arabisch en staat voor: ontmoeting.

De bijeenkomsten worden gehouden op de woensdagavond. We beginnen met koffie en Arabische hapjes en bijpraten. Daarna wordt er met veel enthousiasme gezongen. Het zijn Arabische of Marokkaanse liederen die door een Syrisch Marokkaans gezin begeleid worden. Verder is er een toespraak, wordt er samen gebeden en is er volop ruimte om na te praten.
Er is een groep met vaste bezoekers, sommigen zijn christen, maar er zijn meestal ook geïnteresseerde mensen van een moslimachtergrond. Het is mooi om met elkaar in gesprek te gaan over geloof!

Als u mee wilt helpen aan onze missie dan kan dat: misschien kent u ook mensen die Arabisch of Berber (Marokkaans) spreken en die het interessant vinden om meer te weten over het christelijk geloof. Nodig ze dan uit, en kom samen een keer sfeer proeven!
Ook op andere manieren kunt u meehelpen: door te bidden voor dit werk bijvoorbeeld, of door u op te geven als gastheer of gastvrouw voor één van de avonden. Een financiële bijdrage stellen we op prijs.

Wilt u meer weten of een keer een avond bezoeken? Neem dan contact op met Timen Eilander of Jan Smits via liqaa.gouda@gmail.com

www.liqaa.nl

Vacature Content Editor

We zijn op zoek naar een extra Content Editor voor de KerkinGouda.nl website.  Werkzaamheden houden het volgende in. Eens per week (circa 1 uur) het publiceren van Gouds kerkelijk nieuws dat is binnen gekomen via email of andere communicatie kanalen en het verwerken van bezoekersreacties op de gepubliceerde artikelen.

Interesse, neem contact op met info@kerkingouda.nl